13 Mar

Komisja Prawa Autorskiego

W środę 13 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Komisji Prawa Autorskiego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dziewiątą 5-letnią kadencję.

W gronie dwudziestu arbitrów wybranych przez Ministra znalazła się Prof. Elżbieta Traple oraz adw. Wojciech Kulis.

Ważnym dla branż medialnej, kultury czy twórczej zadaniem Komisji jest rozstrzyganie o zasadach zbiorowego korzystania przez różnych użytkowników (np. nadawców radiowych i telewizyjnych, operatorów sieci kablowych, właścicieli kin, hoteli, branży internetowej) z praw autorskich i praw pokrewnych do m.in. utworów audiowizualnych, muzycznych, słownych, plastycznych czy artystycznych wykonań piosenek. Pełny skład Komisji Prawa Autorskiego obecnej kadencji został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakładce  „Komisja Prawa Autorskiego”.