22 Paź

Prawnicy Kancelarii mediatorami Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności Zarząd PFPŻ ZP podjęło uchwałę o powołaniu na pierwszą kadencję sześciu mediatorów, wśród których znaleźli się prawnicy naszej Kancelarii:

  • adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki,
  • r. pr. dr Zbigniew Pinkalski.

Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności powstało w celu szybkiego, niezależnego i bezstronnego pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących żywności. Jest pierwszym prywatnym podmiotem uprawnionym dedykowanym polubownemu rozwiązywaniu sporów dotyczących jakości handlowej produktów spożywczych, ich oznakowania oraz sporów wynikających z organizowanych konkursów i loterii promocyjnych, czy szeroko rozumianej komunikacji z konsumentem związanych z żywnością.

Więcej informacji na temat Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności dostępnych jest na stronie: www.cprsz.pl.