Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce
26 Sty

Sukces przed TSUE

W dniu 25 stycznia 2017 r. został wydany wyrok TSUE w sprawie C‑367/15 dotyczący zgodności przepisu polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidującego zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w wysokości dwukrotności stosownej opłaty licencyjnej.

Wyrok TSUE  został wydany na skutek zapytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego w sprawie prowadzonej z powództwa Stowarzyszenia Filmowców Polskich (SFP), które w toku postępowania krajowego oraz przed Trybunałem Sprawiedliwości było reprezentowane przez wspólników naszej Kancelarii Profesor Elżbietę Traple i adw. Wojciecha Kulisa. Zgodnie ze stanowiskiem zajmowanym w sprawie przez pełnomocników SFP przepis art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych został uznany za zgodny z art. 13 dyrektywy 2004/48/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie egzekwowania praw własności intelektualnej. Co ciekawe, stanowisko Trybunału było zasadniczo odmienne od poglądów wyrażonych w opinii rzecznika generalnego złożonej w tej sprawie.

W aspekcie modelu roszczeń za naruszenie autorskich praw majątkowych jest to niewątpliwie bardzo istotny wyrok nie tylko dla Polski, ale także dla innych krajów Unii Europejskiej, w których istnieje możliwość formułowania roszczeń o zryczałtowane odszkodowanie.

Zachęcamy do lektury artykułu pt. „Prawo autorskie: piraci jednak zapłacą podwójnie” z komentarzem adw. Wojciecha Kulisa, opublikowanego w dzisiejszym wydaniu Dziennika Gazety Prawnej.

Wyrok TSUE dostępny jest tutaj.

Zapraszamy także do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym z Profesor Elżbietą Traple, który dostępny jest tutaj.