prof. dr hab. Elżbieta Traple
Adwokat. Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Cywilnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się prawem cywilnym i prawem własności intelektualnej, jest autorką licznych publikacji z tego zakresu, m.in. „Komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych” (współautor), „Systemu prawa prywatnego -prawo autorskie” (współautor), autorem monografii „Umowy o eksploatację utworów w prawie polskim”, redaktorem i współautorem opracowania zbiorowego „Prawo reklamy i promocji”. W polu jej zainteresowań naukowych leży także prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawo własności przemysłowej i prawo farmaceutyczne. W tej ostatniej dziedzinie jest współautorem pracy „Prawo farmaceutyczne - zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne” oraz „Systemu prawa prywatnego”, tomu poświęconego własności przemysłowej.
Xawery Konarski
Adwokat. Specjalizuje się w problematyce prawnej IT, TMT oraz prawie reklamy. Jego zainteresowania skupiają się także wokół prawa cywilnego oraz prawa własności intelektualnej. Jest autorem lub współautorem publikacji naukowych z tego zakresu, m.in. „Komentarza do ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną” (2004), „Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania” (2007), „Prawo Reklamy i Promocji” (2008), a także poradników: „Internet i prawo w praktyce” (2002) oraz „Prawo marketingu bezpośredniego” (2009).
dr hab. Paweł Podrecki
Adwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie cywilnym, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie antymonopolowym i prawie nowych technologii. Autor szeregu publikacji z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa konkurencji oraz zagadnień prawa europejskiego. Redaktor pierwszej i największej publikacji IT „Prawo Internetu” (2004 i 2007). Wiedzę i doświadczenie zdobywał podczas stypendiów i staży zagranicznych, m.in. na uniwersytetach w Wiedniu (1990) i w Berlinie (1991), w Kancelarii Prawniczej Droste w Hamburgu (1993) i w Instytucie Maxa Plancka w Monachium (1998).
Beata Matusiewicz-Kulig
Adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UJ (2001). Współpracuje z kancelarią od 2001 r., od 2006 r. jako adwokat. Specjalizuje się w prowadzeniu procesów sądowych oraz doradztwie z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji, prawa własności przemysłowej, jak również prawa cywilnego, w tym w procesach o ochronę dóbr osobistych. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu sporów przed sądami polubownymi, w tym Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych.
dr Tomasz Targosz
Adwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji UJ, absolwent WPiA UJ w Krakowie oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ i Catholic University of America, Columbus School of Law, Washington. W latach 2004-2006 członek Kolegium Doktoranckiego Uniwersytetów w Krakowie, Heidelbergu i Moguncji, stypendysta Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law w Monachium, członek rektorskiej Komisji ds. Własności Intelektualnej UJ.
dr Jan Byrski
Adwokat. Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Pobyty stypendialne na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.
Wojciech Kulis
Adwokat. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i The Catholic University of America oraz International Legal Studies Programme Wydziału Prawa Uniwersytetu w Antwerpii. W latach 2003-2007 doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje z Kancelarią od 2005 r. Specjalizuje się w prawie konkurencji oraz prawie własności intelektualnej prowadząc postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Urzędem Patentowym RP. Posiada również bogatą praktykę sądową w sprawach z zakresu prawa autorskiego oraz czynów nieuczciwej konkurencji.
 
Kraków
ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40
office@traple.pl

Warszawa
ul. Twarda 2/4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72
office.warszawa@traple.pl