Powrót

Studia Podyplomowe w INP PAN „Prawo Nowych Technologii”

Centrum Prawa Nowych Technologii Instytutu Nauk Prawnych PAN informuje o  otwarciu rekrutacji na I edycję prowadzonych w INP PAN Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”.

Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania nowoczesnych rozwiązań prawnych w praktyce. W programie znajdują się: zagadnienia własności intelektualnej i ochrony technologii (w szczególności regulacje know-how, umów IT, Internetu rzeczy i AI,), strategie ochrony wynalazków m.in. w sektorze informatycznym i biotechnologicznym, zagadnienia handlu elektronicznego i umów w gospodarce cyfrowej, w tym płatności elektronicznych i zamówień publicznych, a także ochrona konkurencji i konsumenta, prawo mediów elektronicznych oraz prawna ochrony informacji.

Termin zapisów upływa 21 grudnia 2018. Studia mają charakter dwusemestralny. Zajęcia rozpoczynają się 19 stycznia 2018 r., a kończą w wrześniu 2019 roku. Studia są odpłatne i odbywają się w systemie 9 zjazdów weekendowych (sobotnio-niedzielnych). Zajęcia odbywać się będą w siedzibie INP PAN w Pałacu Staszica w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Osobom pracującym w instytucjach patronujących studiom podyplomowym prowadzonym w Instytucie Nauk Prawnych PAN lub należącym do samorządu zawodowego patronującego, współorganizującego lub reklamującego za pośrednictwem własnych kanałów komunikacyjnych studia podyplomowe w Instytucie przysługuje zniżka w wysokości 10% opłaty za udział w studiach.

Szczegółowa informacja o studiach dostępna jest na stronie Instytutu Nauk Prawnych: https://www.inp.pan.pl/dydaktyka/studia-podyplomowe/studia-podyplomowe-prawo-nowych-technologii-i-edycja/

Czerwiec