Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Adwokat

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

adw. Arkadiusz Baran

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, prawie mediów i reklamy oraz prawie własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT oraz zespołu Prawa Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych (ICT).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, a obecnie doktorant w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej tegoż wydziału. Autor kilku publikacji z zakresu prawa cywilnego i prawa własności intelektualnej oraz referent na licznych konferencjach naukowych. Laureat XII edycji konkursu na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej organizowanego przez Urząd Patentowy RP.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Specjalizacje