Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Prawnik

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

Agnieszka Karcz

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa autorskiego, a także w prawie nowych technologii. Na co dzień doradza klientom z branży internetowej.

Posiada szerokie doświadczenie w obsłudze prawnej produkcji filmowych i rozrywkowych oraz wydarzeń kulturalnych. Opiniowała i negocjowała umowy koprodukcyjne i dystrybucyjne z największymi podmiotami na rynku międzynarodowym, w tym z europejskimi i amerykańskimi studiami filmowymi.

Doradzała przy unowocześnianiu i bieżącym prowadzeniu jednej z największych platform VOD w Polsce, rozszerzaniu jej usług o nowe modele biznesowe i funkcjonalności (aplikacje, serwisy, systemy płatności on-line i monetyzacji treści).

Pracowała dla wiodącego ogólnopolskiego nadawcy telewizyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała także w Narodowym Instytucie Audiowizualnym (dziś FINA), współpracując jednocześnie z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W czasie studiów praktykowała w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i innych organizacjach pozarządowych.

W zakresie doradztwa przedsiębiorcom świadczącym usługi drogą elektroniczną opiniowała także projekty reklamowe i związane z komunikacją marketingową oraz dotyczącą działań podejmowanych w mediach społecznościowych.

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT.

Uczestniczka kursów prowadzonych w ramach Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów brała udział w wymianie studenckiej w ramach programu Erasmus na wydziałach prawa i filozofii Uniwersytetu w Zagrzebiu.

W 2012 roku ukończyła z tytułem magistra kulturoznawstwo na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna także język chorwacki.

Specjalizacje