Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Partner, Adwokat

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

adw. Agnieszka Schoen

Specjalizuje się w prawie autorskim ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z organizacjami zbiorowego zarządu, a także w prawie zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w prawie cywilnym. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Prawa Własności Intelektualnej.

Autorka publikacji: Poszukiwanie prawnej ochrony tzw. formatów telewizyjnych na gruncie prawa autorskiego oraz prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Instytutu Prawa Własności Intelektualnej. Zagadnienia prawa własności intelektualnej, Zeszyt 98.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Specjalizacje