Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Rzecznik Patentowy

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

rz. pat. Aleksandra Młoczkowska

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo znaków towarowych.

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej. Doradza klientom oraz prowadzi obsługę w zakresie znaków towarowych na wszystkich etapach: od tworzenia znaku poprzez procedurę rejestracyjną po procedurę sporną, w tym także w sporach sądowych. Zajmuje się również innymi przedmiotami własności przemysłowej: patentami, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi. Jako rzecznik patentowy występuje zarówno przed Urzędem Patentowym RP, jak i przed polskimi sądami powszechnymi, w tym Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.

Doświadczenie w dziedzinie własności przemysłowej zdobywała m.in. podczas pracy w charakterze eksperta w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante, gdzie do jej zadań należało m.in. wydawanie decyzji dotyczących względnych i bezwzględnych przeszkód rejestracji znaków towarowych. W związku z zajmowanym stanowiskiem rozwinęła kluczowe umiejętności w obszarze własności intelektualnej, jednocześnie zdobywając bogate doświadczenie z zakresu procedury prawa unijnego znaków towarowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, międzynarodowej organizacji INTA, w ramach której uczestniczy w pracach komitetu ds. ochrony znaków towarowych w Internecie, i Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI).

Specjalizacje