Rzecznik Patentowy

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

rz. pat. Aleksandra Młoczkowska

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo znaków towarowych.

Doświadczenie w tej dziedzinie zdobyła m.in. podczas pracy w Urzędzie Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante, gdzie zajmowała stanowisko eksperta i wydawała decyzje w sprawach bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji i postępowania opozycyjnego. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Specjalizacje