Adwokat

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

adw. Henryk Hoser

Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych oraz szeroko pojętym prawie nowych technologii. Posiada doświadczenie m.in. w prowadzeniu działań audytowych z zakresu danych osobowych, w tym sporządzaniu raportów i rekomendacji dla klientów, opracowywaniu i aktualizowaniu dokumentacji (m. in. polityk bezpieczeństwa oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi), realizowaniu szkoleń na temat prawa ochrony danych osobowych dla podmiotów różnych branż, a także prowadzeniu postępowań przed Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych współpracując z kancelariami specjalizującymi się w ochronie danych osobowych, a także, pełniąc funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Autor i współautor artykułów o tematyce prawnej, poświęconych zmianom wprowadzonym przez ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Absolwent prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Specjalizacje