Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Aplikantka adwokacka

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

apl. adw. Justyna Doniec

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT i zespołu IT-Telco. Zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym branży IT dla klientów z sektora prywatnego oraz publicznego. Specjalizuje się w prawie nowych technologii i prawie autorskim.

Doświadczenie zdobywała w krakowskich i warszawskich kancelariach, a także za granicą (Niemcy). Posiada praktykę w tworzeniu umów prawnoautorskich, ze szczególnym uwzględnieniem umów wdrożeniowych i serwisowych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017), gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obroniła pracę magisterską pt. Znaczenie pól eksploatacji w umowach prawnoautorskich. Zagadnienia wybrane, przygotowaną pod kierunkiem prof. Ryszarda Markiewicza, a także szkół Prawa Niemieckiego oraz Prawa Austriackiego działających przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka Uniwersytetu w Heidelbergu (2019), gdzie obroniła pracę pt. Ograniczenie odpowiedzialności za wady programu komputerowego między przedsiębiorcami w prawie niemieckim (tyt. oryg.: Beschränkung der Gewährleistungshaftung für Unternehmersoftware im deutschen Recht), uzyskując tytuł LL.M. Stypendystka Westfalskiego Uniwersytetu Wilhelma w Münster, Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej DAAD oraz projektu „Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym”, realizowanego przy Instytucie Allerhanda w Krakowie. Laureatka ogólnopolskich konkursów z dziedziny prawa własności intelektualnej, w tym ITele©t (2016) i IP Challenge (2017).

Obecnie aplikantka II roku aplikacji adwokackiej przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół ochrony programów i gier komputerowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

 

Specjalizacje