Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Aplikant adwokacki

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

apl. adw. Maciej Majewski

Aplikant adwokacki. Z wyróżnieniem ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Obecnie doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego WPiA UJ.

Autor nagrodzonej w XIV edycji konkursu Urzędu Patentowego na najlepszą pracę naukową na temat własności intelektualnej pracy magisterskiej poświęconej problematyce ochrony inwestycji poczynionych na produkty informacyjne.

Jest członkiem Praktyki Własności Intelektualnej i Konkurencji. Zajmuje się prawem cywilnym, autorskim, własności przemysłowej oraz nieuczciwej konkurencji.

Biegle posługuje się językiem angielskim (poziom C2, certyfikat CPE) oraz dobrze językiem niemieckim (poziom B2).

Specjalizacje