Aplikantka adwokacka

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

apl. adw. Magdalena Wojdak

Aplikanta adwokacka przy Okręgowej Izbie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim, absolwentka Szkoły IP w Centrum Praw Własności Intelektualnej im. Hugo Grocjusza w Warszawie oraz stypendystka programu Socrates/Erasmus na Uniwersytecie w Aarhus w Danii, gdzie ukończyła również kurs międzynarodowego prawa znaków towarowych.

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz prawie autorskim. Posiada doświadczenie m.in. w sprawach spornych w zakresie znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz przed Urzędem Patentowym RP, a także w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych w zakresie ochrony praw wyłącznych, dóbr osobistych i zwalczania nieuczciwej konkurencji.

Doświadczenie zdobywała, współpracując m. in. z wiodącą warszawską kancelarią wyspecjalizowaną we własności intelektualnej, zajmując się głównie obsługą podmiotów gospodarczych.

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej, doradzając klientom w języku polskim i angielskim.

Specjalizacje