Aplikant radcowski

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

apl. radc. Malwina Miszczyńska

Absolwentka prawa oraz prawa własności intelektualnej i nowych mediów na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendystka programu Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven w Belgii oraz absolwentka Szkoły Prawa Francuskiego organizowanej przez Ośrodek Koordynacyjny Szkół Praw Obcych UJ we współpracy z Uniwersytetem w Orleanie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w dziale prawnym grupy kapitałowej z siedzibą w Krakowie oraz współpracując ze studiem filmowym przy obsłudze prawnej produkcji filmowych, reklam i teledysków.

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu TMT. Specjalizuje się w prawie autorskim i prawie nowych technologii oraz ochronie dóbr osobistych.

Biegle włada językiem angielskim i francuskim.

Od 2018 roku wpisana na listę aplikantów radcowskich prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie.

Specjalizacje