Radca prawny

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. Mateusz Mroczek

W kancelarii uczestniczy w pracach praktyk Prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego oraz Prawa konkurencji i ochrony konsumentów, w ramach których doradza znaczącym polskim i międzynarodowym klientom. Specjalizuje się w prawie antymonopolowym, regulacjach sektorowych, doradztwie korporacyjnym oraz prawie cywilnym. Jego zainteresowania prawnicze obejmują również szeroko pojęte prawo administracyjne materialne i proceduralne.

Radca Prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2014), studiów podyplomowych z zakresu mediacji i alternatywnych metod rozwiązywania sporów (Uniwersytet Jagielloński, 2016) oraz studiów podyplomowych na kierunku bezpieczeństwo narodowe (Akademia Obrony Narodowej, 2015). Był stypendystą programu Erasmus na Uniwersytecie im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie.

Ukończył również studia z europejskiego prawa ochrony konkurencji na King’s College w Londynie (2018). Jest ponadto autorem publikacji naukowych z zakresu szeroko pojętego prawa ochrony konkurencji.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w renomowanej krakowskiej kancelarii, w której zajmował się zagadnieniami związanymi z prawem antymonopolowym, zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz regulacjami sektorowymi (m.in. prawem energetycznym). Posiada bogate doświadczenie szkoleniowe.

Jest współpracownikiem Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego. W ramach kooperacji z wieloma organizacjami społecznymi i obywatelskimi zrealizował kilkadziesiąt projektów edukacyjnych, charytatywnych i społecznych (m.in. obywatelski monitoring sądownictwa). Jest absolwentem XXII edycji Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje