Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Aplikant radcowski

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

apl. radc. Wojciech Karwacki

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla zamawiających i wykonawców.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2015, specjalizacja business law), gdzie w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego obronił pracę magisterską z zakresu prawa zamówień publicznych.

Prowadził liczne szkolenia obejmujące problematykę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest współautorem wielu opinii prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych publikacji dotyczących zamówień publicznych. Reprezentuje zamawiających oraz wykonawców w  postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczył – na wszystkich etapach – w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w branży IT.

Obecnie jest aplikantem II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje