Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Aplikant radcowski

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

apl. radc. Wojciech Karwacki

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem prawnym dla zamawiających i wykonawców.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich kancelariach oraz w Departamencie Prawnym Urzędu Zamówień Publicznych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (2015, specjalizacja business law), gdzie w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego obronił pracę magisterską z zakresu prawa zamówień publicznych.

Prowadził liczne szkolenia obejmujące problematykę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest współautorem wielu opinii prawnych zamieszczonych na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych oraz innych publikacji dotyczących zamówień publicznych. Reprezentuje zamawiających oraz wykonawców w  postępowaniach odwoławczych prowadzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Uczestniczył – na wszystkich etapach – w licznych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w branży IT.

Obecnie jest aplikantem II roku aplikacji radcowskiej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje