Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Adwokat

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

adw. dr Grzegorz Sibiga

Zajmuje się prawem administracyjnym, w szczególności prawem do informacji, ochroną danych osobowych i innych informacji prawnie chronionych, e-administracją, a także postępowaniem administracyjnym. Pracownik naukowy w Zakładzie Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Redaktor, autor i współautor licznych publikacji naukowych w tym zakresie, m.in. Komunikacja elektroniczna w Kodeksie postępowania administracyjnego. Komentarz i Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania. Redaktor cyklicznego dodatku do Monitora Prawniczego poświęconego prawnym aspektom ochrony danych osobowych. Członek rady programowej Kwartalnika Naukowego Prawo Mediów Elektronicznych i członek rady konsultacyjnej miesięcznika IT w administracji.

Doświadczenie zdobywał, pracując na kierowniczych stanowiskach w administracji publicznej m.in. jako dyrektor Departamentu Rejestracji Zbiorów Danych Osobowych w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Był ekspertem sejmowym w pracach parlamentarnych nad ustawami prawa administracyjnego, w tym m.in. o ewidencji ludności, dowodach osobistych, informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicznej oraz nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Specjalizacje