Partner, Adwokat

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

adw. dr hab. Jan Byrski

Specjalizuje się w zakresie prawnej ochrony informacji (danych osobowych, tajemnic zawodowych, tajemnicy przedsiębiorstwa), szeroko pojętego prawa rynku instytucji finansowych, IT i TMT, a w szczególności w prowadzeniu postępowań przed Prezesem NBP, Przewodniczącym KNF oraz Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych i sądami administracyjnymi.

Doradza spółkom i instytucjom finansowym z rynku polskiego, jak i rynków międzynarodowych. Współpracuje z ponad 60 administratorami danych z różnych sektorów. Jest ekspertem prawnym Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

Uczestnik prac parlamentarnych dotyczących nowelizacji ustawy o ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o usługach płatniczych. Członek Rady Konsultacyjnej miesięcznika IT w Administracji.

Prelegent na konferencjach, seminariach i szkoleniach w Polsce i zagranicą. Autor i współautor licznych pozycji naukowych i popularnonaukowych, m.in.: publikacji Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania oraz monografii Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, która zdobyła I nagrodę NBP w konkursie Scientiae Legis Excellentia na najlepsze rozprawy doktorskie z prawa gospodarczego.

Adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Gospodarczego Wydziału Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, Szkoły Prawa Niemieckiego UJ oraz Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji, oraz Szkoły Prawa Austriackiego UJ i Uniwersytetu Wiedeńskiego. Stypendysta Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na Ruhr-Universität Bochum. Stypendia na Ernst-Moritz-Arndt Universität Greifswald, Johann Gutenberg Universität Mainz oraz w Max-Planck-Institut für Immaterialgüter-und Wettbewerbsrecht.

Wiceprzewodniczący Komitetu FinTech Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Członek International Association of Privacy Professionals (IAPP).

Doradza klientom w języku polskim, niemieckim i angielskim.

Specjalizacje

  • Postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w charakterze krajowej instytucji płatniczej – wybrane zagadnienia prawne /wspólnie z L. Sytniewski // W: Problemy zarządzania, innowacje w płatnościach, vol. 113, nr 3 (54), t. 1, Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski 2015, s. 131-143;
  • Przekazywanie informacji w postaci elektronicznej w działalności zakładu ubezpieczeń: wybrane zagadnienia //  W: Informacja w prawie ubezpieczeń gospodarczych , Bogusława Gnela, Monika Szaraniec (red. nauk.),  Warszawa, Lex a Wolters Kluwer business 2015, s. 83-104
  • Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę, System Informacji Prawnej LEX 2015, wspólnie z A. Marcinkowska, L. Sytniewski
  • Dane osobowe w grach komputerowych / wspólnie z L. Sytniewski // W: Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne (red. nauk. E. Traple) Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2015
  • Komentarz do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o  usługach płatniczych, Komentarze elektroniczne C.H. Beck 2014
  • Ochrona baz danych // W: Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów (red. nauk. Bogusława Gnela), Wydawnictwo Difin, 2014
  • Tajemnica prawnie chroniona w działalności bankowej, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2010
  • Wybrane tajemnice zawodowe a prawna ochrona danych osobowych  // W: Ochrona danych osobowych. Aktualne problemy i nowe wyzwania (red. X. Konarski, G. Sibiga), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2007