Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Adwokat

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

adw. dr Piotr Wasilewski

Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie mediów oraz prawie nowych technologii. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Prawa własności intelektualnej i konkurencji oraz praktyki TMT.

Adiunkt w Zakładzie Prawa Konkurencji i Środków Masowego Przekazu w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych z zakresu własności intelektualnej. W latach 2005–2006 koordynator prawny ruchu Creative Commons Polska. Prelegent na konferencjach w Polsce i za granicą, trener specjalistycznych szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej.

Autor licznych publikacji naukowych, w tym dwóch monografii: Open Content. Zagadnienia prawne oraz Wolność prasowej wypowiedzi satyrycznej. Studium cywilistyczne na tle porównawczym.

Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Specjalizacje