Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Adwokat

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

adw. Emilia Chmielewska

Zajmuje się prawem autorskim, prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym i prawem farmaceutycznym.

Laureatka nagrody Ministra Gospodarki w konkursie na najlepszą rozprawę habilitacyjną i doktorską oraz pracę magisterską lub studencką na temat własności intelektualnej, zorganizowanego przez Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej pt. Nadużycie prawa do znaku towarowego poprzez używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego.

Uczestniczyła w licznych konferencjach i warsztatach szkoleniowych z zakresu prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Jagiellońskim

Specjalizacje

  • Apteki internetowe [w:] Meritum. Prawo farmaceutyczne; red. M. Krekora i J. Adamczyk, Warszawa 2016 r.
  • Prawa pacjenta w aptece i opieka farmaceutyczna [w:] Meritum. Prawo farmaceutyczne; red. M. Krekora i J. Adamczyk, Warszawa 2016 r.
  • Nadużywanie prawa do znaku towarowego poprzez jego używanie w funkcji wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, zeszyt 3 (125) 2014, Warszawa 2014
  • Wspólny znak towarowy gwarancyjny – charakterystyka i specyfika instytucji [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z prawa własności intelektualnej, zeszyt 4 (122) 2013, Warszawa 2013
  • Zakaz reklamy aptek a dopuszczalność prowadzenia programów lojalnościowych, portal internetowy Pharma.info.pl
  • Przeprosiny jako przykład instytucji rytualnych w prawie [w:] Prawo a kultura – kultura a prawo, Kraków 2011 r.
  • Prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia przez organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi [w:] IP Student. Prace z zakresu prawa własności intelektualnej, Kraków 2010.