Prawnik

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

Iga Małobęcka-Szwast, LL.M.

W Kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Technologie Media Telekomunikacja. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie nowych technologii, koncentrując się na zagadnieniach związanych z prawem ochrony danych osobowych oraz ochroną prywatności.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (summa cum laude) oraz kierunku LL.M. in Law and Economics na Uniwersytecie w Utrechcie (summa cum laude). W czasie studiów odbyła roczne stypendium na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego, prowadzonej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem w Bonn.

Przed nawiązaniem współpracy z Kancelarią pracowała w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych, gdzie doradzała klientom, w tym także niemieckojęzycznym, w zakresie prawa ochrony danych osobowych, prawa konsumenckiego oraz prawa spółek. Odbyła staż w czołowej niemieckiej firmie telekomunikacyjnej, gdzie uczestniczyła w pracach zespołów ochrony danych osobowych, prawa konkurencji oraz corporate governance.

Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa ochrony danych osobowych, prawa ochrony konkurencji i konsumentów oraz prawa unijnego.

Doktorantka w Katedrze Prawa Europejskiego UW. Prowadzi zajęcia z prawa Unii Europejskiej dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UW.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim, w tym prawniczym, zna również język hiszpański.

Specjalizacje