Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Adwokat

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

adw. Joanna Adamczyk

Specjalizuje się w zakresie prawa mediów i reklamy, prawa własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa farmaceutycznego oraz prawa ochrony konsumentów. Reprezentuje klientów kancelarii przed sądami i organami w postępowaniach z zakresu ww. dziedzin prawa.

W kancelarii należy do zespołów: prawa reklamy i promocji, prawa własności intelektualnej i konkurencji, life science.

Autorka lub współautorka publikacji m.in. z zakresu prawa reklamy oraz prawa farmaceutycznego, w tym pozycji Prawo reklamy i promocji, rozdziału Prawne aspekty reklamy, promocji i sponsoringu w obszarze gier hazardowych [w:] Reklama. Aspekty prawne, a także artykułów nt. reklamy produktów leczniczych. Występuje jako prelegentka na seminariach i konferencjach.

Doktorantka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Heidelbergu, absolwentka Szkoły Prawa Niemieckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetów w Heidelbergu i Moguncji oraz Szkoły Prawa Austriackiego Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Wiedeńskiego.

 

Specjalizacje