Radca prawny

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. dr Joanna Uchańska

Zajmuje się prawem własności przemysłowej, prawem cywilnym oraz prawem ochrony konkurencji, a także prowadzi badania w przedmiocie prawa i life science, w szczególności w sferze biotechnologii, farmacji i medycynie. Specjalizuje się także w tematyce dóbr osobistych oraz wynalazków, oznaczeń i wzorów.

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu Life Science oraz praktyki Prawa własności intelektualnej i konkurencji.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w roku 2012. Doktor nauk prawnych – doktorat pt. „Patent na wynalazek biotechnologiczny i jego jakość w analizie prawnoporównawczej” obroniła w 2017 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ukończyła Uniwersytet w Dubrowniku w ramach Szkoły Letniej WIPO w roku 2012 oraz Studia Podyplomowe Prawa Konkurencji w Polskiej Akademii Nauk, Instytut Nauk Prawnych w roku 2013.

Dwukrotna stypendystka Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce (dla najlepszych studentów oraz doktorantów), a także stażystka Parlamentu Europejskiego. Laureatka nagrody Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w X edycji konkursu na najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską, magisterską, studencką z zakresu ochrony własności intelektualnej ogłaszanego przez Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej za pracę magisterską pt. „Ochrona bioróżnorodności a ochrona patentowa. Zagadnienia wybrane”.

Była współwykonawczynią międzynarodowego projektu zajmującego się badaniem zdolności patentowej wynalazków i stworzeniem unikatowej metody badania zdolności patentowej.

Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa międzynarodowego publicznego i unijnego. Prelegentka licznych konferencji we wskazanej tematyce w kraju oraz za granicą (w Europie i na Dalekim Wschodzie). Od kilku lat wykładowczyni studiów podyplomowych z zakresu prawa karnego skarbowego i gospodarczego, z zakresu prawa medycznego oraz z zakresu zapobiegania i zwalczania przestępczości gospodarczej i skarbowej organizowanych przez Katedrę Prawa Karnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ich ramach prowadzi zajęcia poświęcone prawu własności przemysłowej, prawu reklamy na rynku medycznym i farmaceutycznym oraz tematyce GMO.

Posługuje się językiem angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.

 

Specjalizacje