Młodszy prawnik

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

Joanna Wiśniowska, MJur

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu IT-Telco. Zajmuje się doradztwem prawnym dotyczącym branży IT dla klientów z sektora publicznego oraz prywatnego.

Jej zainteresowania naukowe obejmują prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz prawo nowych technologii, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki umów licencyjnych. Interesuje się również prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym.

Ukończyła z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2016), gdzie w Katedrze Prawa Cywilnego obroniła pracę magisterską pt. „Skutki ogłoszenia upadłości w odniesieniu do umów licencyjnych”. W trakcie studiów z powodzeniem brała udział w konkursach z różnych dziedzin prawa, w tym prawa podatkowego.

Absolwentka studiów typu LL.M. Magister Juris (MJur) na Uniwersytecie Oksfordzkim (2017). Uczestniczyła w kursach specjalistycznych z zakresu własności intelektualnej i nowych technologii, prawa rynków kapitałowych, prawa restrukturyzacyjnego oraz finansów przedsiębiorstw.

Biegle posługuje się językiem angielskim, również prawniczym. Jej umiejętności potwierdzone są certyfikatami TOEFL oraz Cambridge CAE. Włada również językiem niemieckim.

Specjalizacje