Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Adwokat

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

adw. Joanna Wlazłowska

Specjalizuje się w reprezentacji Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych.

Posiada doświadczenie jako pełnomocnik w sporach sądowych dotyczących w szczególności zagadnień ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego, prawa własności przemysłowej, nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa cywilnego, a także prawa pracy.

Reprezentuje Klientów również w postępowaniach karnych dotyczących przestępstw przeciwko prawom własności intelektualnej.

W kancelarii uczestniczy w pracach Praktyki Prawa Własności Intelektualnej i Zespołu ds. rozwiązywania sporów i arbitrażu oraz Zespołu Prawa Reklamy i Promocji.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizacje