Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Prawnik

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

dr Karolina Libront

Jej zainteresowania badawcze i zawodowe koncentrują się przede wszystkim na prawie gospodarczym rynku medycznego i zbrojeniowego oraz bezpieczeństwie i prawie międzynarodowym. Doradza w zakresie prawa zobowiązań, zamówień publicznych, ochrony danych osobowych oraz specyficznych regulacji obowiązujących na rynku medycznym. Posiada doświadczenie w zakresie kompleksowego wprowadzania na rynek produktów Life Science na rynkach Europy, Afryki, Azji i Australii.

Doświadczenie zdobywała, pracując jako prawnik m.in. dla spółki General Electric. Jest ekspertem Centrum Inicjatyw Międzynarodowych.

Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych i publicystycznych. Niektóre z nich to: Definition of Terrorist Act in International Law and Polish Criminal Law. Problems and Policy Implications, w: Perseverance of Terrorism: Focus on Leaders, Amsterdam 2014, Economization of German security policy. A case of Russian-German relations, oraz Teoretyczno-metodologiczny wymiar instytucji Unii Europejskiej Trybunał Sprawiedliwości, w: Teoretyczno-metodologiczny wymiar badań nad instytucjami Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Doktorat obroniła na Uniwersytecie Warszawskim (rozprawa doktorska dotyczyła zagadnienia ekonomizacji polityki bezpieczeństwa Niemiec). Absolwentka stosunków międzynarodowych i prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Stypendystka Uniwersytetu Wiedeńskiego.

Specjalizacje