Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Radca prawny

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. dr Katarzyna Menszig-Wiese , LL.M.

Doktor nauk prawnych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwentka studiów LL.M. na Uniwersytecie w Heidelbergu, radca prawny wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Jest członkiem zespołu prawa konkurencji. W kancelarii zajmuje się m.in. identyfikacją ryzyka antymonopolowego, opiniowaniem i korektą umów B2B oraz wzorców umów konsumenckich i regulaminów, przygotowywaniem pism w postępowaniach prowadzonych przed Prezesem UOKiK, a także oceną wykorzystywania nowych technologii w biznesie pod kątem zgodności z prawem konkurencji. Katarzyna ponadto wspiera swoją wiedzą przedsiębiorców uczestniczących w konsultacjach społecznych projektów aktów prawnych i opracowuje analizy ich wpływu na sytuację uczestników obrotu. Obsługuje klientów m.in. z branży FMCG, paliwowej, e-commerce i farmaceutycznej. Z kancelarią współpracuje od roku 2013. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli w roku 2015.

Jest autorką kilkunastu publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego oraz prawa własności intelektualnej. Od kilku lat prowadzi zajęcia z ochrony konkurencji dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UJ. Biegła znajomość języka angielskiego i niemieckiego, w tym prawniczego, umożliwia jej obsługę zagranicznych klientów kancelarii. Jej umiejętności językowe potwierdzone są certyfikatami Cambridge CAE, TOEFL oraz DSH-3.

Specjalizacje