Prawnik

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

Katarzyna Wiese, LL.M

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Ruprecht – Karls Universität Heidelberg. Laureatka konkursu Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na najlepszą pracę magisterską. Stypendystka Deutscher Akademischer Austauschdienst (2013). Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. podczas stażu w Komisji Europejskiej w Brukseli (2015).

Jest członkiem Praktyki Własności Intelektualnej i Konkurencji. W Kancelarii zajmuje się m.in. sprawami z zakresu znaków towarowych i nieuczciwej konkurencji, w szczególności na gruncie reklamy. Obsługuje Klientów z branży spożywczej, farmaceutycznej i budowlanej. Jest współautorką opinii prawnych dot. najlepiej rozpoznawalnych na polskim rynku znaków towarowych.

W zakresie jej specjalizacji leży nadto publiczne prawo konkurencji, w szczególności sprawy dotyczące porozumień ograniczających konkurencję. Doradza w zakresie odpowiedzialności osób zarządzających w przedsiębiorstwach, programu łagodzenia kar oraz procedury dobrowolnego poddania się karze pieniężnej.

Biegła znajomość języka angielskiego jak i niemieckiego, w tym prawniczego, umożliwia jej obsługę Klientów zagranicznych Kancelarii. Jej umiejętności językowe potwierdzają certyfikaty Cambridge CAE, TOEFL oraz DSH-3.

Katarzyna jest także doktorantką w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej UJ oraz autorką publikacji z zakresu polskiego i europejskiego prawa antymonopolowego. Prowadzi zajęcia z ochrony konkurencji dla studentów WPiA UJ. Z Kancelarią współpracuje od 2013 r.

Specjalizacje