Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Rzecznik Patentowy

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

rz. pat. Krzysztof Wasilewski

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, ze szczególnym uwzględnieniem prawa znaków towarowych, wzorów przemysłowych, nieuczciwej konkurencji i prawa autorskiego.

Posiada ponad 5 letnie doświadczenie w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych w postępowaniu przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO, Urzędem Patentowym RP i Światową Organizacją Własności Intelektualnej WIPO. W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej.

Odbywał staże w międzynarodowej firmie prawniczej, East-West Management Institute w ramach programu Partners for Financial Stability oraz jako uczestnik Chicago-Kent College of Law Overseas Training Program in Poland w ukraińskiej kancelarii prawnej w Charkowie. Absolwent prawa na WPiA UG i Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej we współpracy z Illinois Institute of Technology Chicago-Kent College of Law. Absolwent Szkoły IP przy Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza w Krakowie.

 

 

Specjalizacje