Radca prawny

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. Maciej Toroń

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz unijnym. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych i handlowych, obsługi korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych. Naukowo zainteresowany prawami człowieka, swobodami rynku wewnętrznego UE oraz unijnym prawem konkurencji, w tym prawem pomocy publicznej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki prawa gospodarczego oraz zespołu ds. projektów innowacyjnych.

Autor publikacji naukowych o tematyce praw człowieka, prawa konkurencji oraz prawa międzynarodowego publicznego. Współautor publikacji z zakresu usług płatniczych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendysta programu Erasmus na Katholieke Universiteit Leuven (Belgia). Uczestnik Law Extra Programme Radboud Honours Academy organizowanego przez Radboud University Nijmegen o tematyce Antitrust rules and their enforcement in the EU and the US.

Specjalizacje