Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Radca prawny

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. Maciej Toroń

Specjalizuje się w prawie cywilnym, gospodarczym oraz unijnym. Prowadzi obsługę spółek prawa handlowego oraz organizacji pozarządowych w zakresie sporządzania umów cywilnoprawnych i handlowych, obsługi korporacyjnej oraz postępowań rejestrowych. W kancelarii bierze udział w pracach praktyki prawa gospodarczego oraz zespołu ds. projektów innowacyjnych. Uczestniczy w obsłudze klientów – zarówno instytucji zarządzających, jak i beneficjentów – realizujących projekty korzystające ze wsparcia funduszy unijnych.

Naukowo zainteresowany prawami człowieka, swobodami rynku wewnętrznego UE oraz unijnym prawem konkurencji, w tym prawem pomocy publicznej.

Autor publikacji naukowych o tematyce praw człowieka, prawa konkurencji oraz prawa międzynarodowego publicznego, jak również licznych opinii prawnych z zakresu pomocy publicznej i pomocy de minimis. Współautor publikacji z zakresu usług płatniczych.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w nauce oraz stypendysta programu Erasmus na Katolickim Uniwersytecie w Leuven (Belgia). Uczestnik Law Extra Programme Radboud Honours Academy, organizowanego przez Radboud University Nijmegen (Holandia) o tematyce Antitrust rules and their enforcement in the EU and the US.

Biegle posługuje się językiem angielskim. Zna język niemiecki oraz podstawy języka niderlandzkiego.

Specjalizacje