Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Radca prawny

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. Magdalena Gąsowska-Paprota

Doradza klientom działającym w branży IT, uczestnicząc w pracach zespołu IT-Telco. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa nowych technologii, w tym prawa autorskiego w kontekście programów komputerowych, prawa telekomunikacyjnego oraz prawa ochrony danych osobowych.

Posiada duże doświadczenie w obszarze doradztwa przy projektach IT związanego z przygotowywaniem, weryfikowaniem oraz negocjowaniem m.in. umów wdrożeniowych, serwisowych czy obejmujących usługi przetwarzania w chmurze obliczeniowej. Uczestniczy w obsłudze dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych z wykorzystaniem środków unijnych. Prowadzi obsługę prawną projektów realizowanych w ramach zamówień publicznych.

We wcześniejszej praktyce zdobywała doświadczenie w dziedzinie prawa patentowego, w szczególności w zakresie patentowania programów komputerowych w prawie amerykańskim.

Współautorka raportu na temat regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Współautorka i autorka tekstów z zakresu IT, prawa własności przemysłowej i ochrony danych osobowych, publikowanych m.in. w magazynach „IT Professional” czy „Ochrona Danych Osobowych”: Rola współdziałania zamawiającego we wdrożeniu systemu IT – zagadnienia prawne (wraz z Agnieszką Wachowską, grudzień 2016), Jak opatentować oprogramowanie? (październik 2016), Branżowe kodeksy postępowania (czerwiec 2017).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka i uczestniczka międzynarodowych konkursów przeznaczonych dla studentów prawa. Stypendystka programu Erasmus. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język francuski, uczy się języka hiszpańskiego.

Specjalizacje