Radca prawny

ul. Twarda 4
00-105 Warszawa
tel.: (+48) 22 850 10 10
fax: (+48) 22 697 63 72

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. Magdalena Gąsowska

Doradza klientom działającym w branży IT, uczestnicząc w pracach zespołu IT-Telco. Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa nowych technologii, w tym prawa telekomunikacyjnego, prawa ochrony danych osobowych i prawa własności intelektualnej.

Posiada duże doświadczenie w obszarze doradztwa przy projektach IT związanego z przygotowywaniem, weryfikowaniem oraz negocjowaniem m.in. umów wdrożeniowych i serwisowych. Uczestniczy także w obsłudze dużych projektów infrastrukturalnych realizowanych przy wykorzystaniu środków unijnych.

We wcześniejszej praktyce zdobywała doświadczenie w dziedzinie prawa patentowego, w szczególności w zakresie patentowania programów komputerowych w prawie amerykańskim.

Współautorka raportu na temat regulacji partnerstwa publiczno-prywatnego w wybranych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Cyfryzacji. Współautorka i autorka tekstów z zakresu IT, prawa własności przemysłowej i ochrony danych osobowych, publikowanych m.in. w magazynach „Ochrona Danych Osobowych” czy „IT Professional”: Rola współdziałania zamawiającego we wdrożeniu systemu IT – zagadnienia prawne (wraz z Agnieszką Wachowską, grudzień 2016), Jak opatentować oprogramowanie? (październik 2016), Branżowe kodeksy postępowania (czerwiec 2017).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laureatka i uczestniczka przeznaczonych dla studentów prawa międzynarodowych konkursów dotyczących prawa znaków towarowych oraz mediacji, w których reprezentowała Uniwersytet Jagielloński. Stypendystka programu Erasmus na Radboud Universiteit w Nijmegen (Holandia). Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie i Uniwersytet Jagielloński.

Biegle posługuje się językiem angielskim, zna język francuski, uczy się języka hiszpańskiego.

Specjalizacje