Pracujemy nad nową identyfikacjąwięcej szczegółów już wkrótce

Aplikant radcowski

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

apl. radc. Michał Matysiak

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołów IT-Telco oraz prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa IT, prawa telekomunikacyjnego oraz prawa zamówień publicznych.

Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W roku 2018 podjął studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełni również funkcję asystenta w Zakładzie Prawa Prywatnego oraz w Centrum Prawa Nowych Technologii.

Doświadczenie praktyczne zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach. W trakcie studiów zaangażowany był również w prace Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017), gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obronił pracę magisterską pt. Wybrane aspekty ochrony gier komputerowych przed zjawiskiem klonowania, oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie (2017).

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje