Aplikant radcowski

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

apl. radc. Michał Matysiak

W kancelarii uczestniczy w pracach zespołów IT-Telco oraz Prawa zamówień publicznych. Zajmuje się doradztwem z zakresu prawa IT, prawa telekomunikacyjnego oraz prawa zamówień publicznych.

Doświadczenie praktyczne zdobywał w renomowanych krakowskich kancelariach. W czasie studiów zaangażowany był również w prace Studenckiej Poradni Prawnej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2017), gdzie w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej obronił pracę magisterską pt. Wybrane aspekty ochrony gier komputerowych przed zjawiskiem klonowania, oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez The Catholic University of America, Columbus Law School w Waszyngtonie (2017).

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje