Prawnik

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

Michał Synowiec

Specjalizuje się w prawie nowych technologii, zwłaszcza w zagadnieniach związanych z prawem usług płatniczych oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów oraz prawa własności intelektualnej. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki Technologie Media Telekomunikacja oraz zespołu Prawa instytucji finansowych i usług płatniczych.

Zajmuje się przygotowywaniem opinii prawnych z zakresu prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa bankowego oraz outsourcingu w działalności regulowanej. Bierze również udział w przeprowadzaniu audytów zgodności procesów przetwarzania danych pod kątem wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Uczestniczył w badaniach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym oraz w projektach dostosowania działalności dostawców usług płatniczych do wymogów regulacyjnych dyrektywy PSD2.

Prelegent na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach naukowych poświęconych tematyce prawa usług płatniczych, ochrony danych osobowych, prawa własności intelektualnej oraz prawa cywilnego. Autor i współautor pozycji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa usług płatniczych oraz prawa gospodarczego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunkach prawo oraz administracja, Kraków Intellectual Property Law Summer School, organizowanej przez Uniwersytet Jagielloński, Winter School on European Business Law, organizowanej przez Julius-Maximilians-Universität Würzburg (Niemcy), oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego organizowanej przez Columbus School of Law przy The Catholic University of America w Waszyngtonie. Stypendysta Julius-Maximilians-Universität Würzburg oraz kilkukrotny stypendysta Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Specjalizacje