Partner, Radca prawny

ul. Królowej Jadwigi 170
30-212 Kraków
tel.: (+48) 12 426 05 30
fax: (+48) 12 426 05 40

Nadchodzące wydarzenia

r. pr. Rafał Klimek

Specjalizuje się w prawie cywilnym i administracyjnym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki związanej z obsługą prawną procesu inwestycyjnego i obrotem nieruchomościami, w prawie pracy oraz prawie prasowym.

Posiada również doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych z zakresu prawa autorskiego, ochrony dóbr osobistych i prawa gospodarczego. W kancelarii kieruje zespołem nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja oraz uczestniczy w pracach zespołu ds. rozwiązywania sporów oraz zespołu prawa gospodarczego i doradztwa korporacyjnego.

Autor publikacji Dyskusyjne problemy przedawnienia roszczeńKwartalniku Prawa Prywatnego oraz współautor artykułu Instytucja gospodarczej niemożliwości świadczenia w zobowiązaniach umownych w systemie common law oraz prawie niemieckim – szkic prawnoporównawczy w czasopiśmie Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ.

Specjalizacje