Publikacje

  • adw. dr hab Jan Byrski, adw. Henryk Hoser

    dodano: 22/07/2019

    Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł

    Z przyjemnością informujemy, że glosa adw. dr. hab. Jana Byrskiego i adw. Henryka Hosera pt. „ Nałożenie administracyjnej kary pieniężnej za niezrealizowanie obowiązku informacyjnego przy pozyskiwaniu danych z publicznie dostępnych źródeł– glosa do ostatecznej decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z 15.03.2019 r . (ZSPR.421.3.2018)” została opublikowana w Palestrze nr 05/2019.

    Cały artykuł jest dostępny na łamach czasopisma, które można zamówić na stronie Palestry.

    Zapraszamy do lektury.

  • adw. dr hab. Jan Byrski, r. pr. Karol Juraszczyk

    dodano: 25/05/2019

    International Comparativie Legal Guide FinTech 2019

    Miło nam poinformować, że adw. dr hab. Jan Byrski oraz r.pr. Karol Juraszczyk są autorami jednego z rozdziałów w międzynarodowym przewodniku FinTech 2019 wydanym przez International Comparativie Legal Guide (ICLG).

    Raport zawiera informacje na temat praktycznych zagadnień FinTech i obejmuje przegląd problemów w przepisach i regulacjach tego zagadnienia aż w 51 jurysdykcjach.

    Z publikacją można się zapoznać pod linkiem: ICNG_FinTech2019.

    Zapraszamy do lektury!

  • r. pr. Piotr Nepelski

    dodano: 04/05/2019

    Skan dopuszczalną postacią elektronicznej oferty, ale trzeba zachować czujność

    Zapraszamy do lektury artykułu r. pr. Piotra Nepelskiego pt. „Skan dopuszczalną postacią elektronicznej oferty, ale trzeba zachować czujność” opublikowanym na stronie prawo.pl.

  • adw. dr Tomasz Targosz, apl. adw. Maciej Majewski

    dodano: 18/04/2019

    Global Practice Guides Copyright 2019

    Miło nam poinformować, że na stronie Chambers and Partners dostępna jest już publikacja „Copyright 2019” opracowana przez adw. dr Tomasza Targosza i apl. adw. Macieja Majewskiego w ramach cyklu Global Practice Guides.

    Z pełnym materiałem można zapoznać się na stronie Chambers and Partners.

    Zapraszamy do lektury.

  • Dr Katarzyna Wiese, LL,M.

    dodano: 12/04/2019

    Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na targach

    Glosa dr Katarzyny Wiese pt. „Konsumenckie prawo odstąpienia od umowy zawartej na targach” została opublikowana w Monitorze Prawniczym nr 7/2019.

    Komentarz dostępny jest na stronie CH Beck (link).

  • dr hab. Jan Byrski, Karol Juraszczyk, Maciej Miąsko, Michał Synowiec

    dodano: 02/04/2019

    Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2) – praktyczny komentarz

    Miło nam poinformować, że w marcu 2019 r. ukazało się kolejne opracowanie poświęcone zmianom regulacyjnym na rynku usług płatniczych pt. „Najważniejsze zmiany nowelizacji ustawy o usługach płatniczych implementującej dyrektywę w sprawie usług płatniczych (PSD2) – praktyczny komentarz”.

    Publikacja została przygotowana przez zespół FinTech Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy we współpracy z Fundacją Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego.

  • Prof. Elżbieta Traple, dr Anna Sokołowska-Ławniczak, dr Tomasz Targosz, Wojciech Kulis, Krzysztof Wasilewski, Joanna Wiśniowska

    dodano: 21/03/2019

    Raport prawny: Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes

    W dniu 21 marca 2019 r. opublikowany został kolejny Raport Prawny Rzeczpospolitej pt. „Dobry znak towarowy i właściwy patent budują biznes”. Publikacja przygotowana została przez prawników Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w składzie: adw. prof. Elżbieta Traple, adw. Wojciech Kulis, rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak, adw. dr Tomasz Targosz, rz. pat. Krzysztof Wasilewski, Joanna Wiśniowska.

  • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki (ed.), r. pr. dr Joanna Uchańska (ed.), r. pr. Mateusz Mroczek, dr Katarzyna Wiese

    dodano: 19/02/2019

    Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców

    Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już opracowana przez zespół Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy publikacja pt. „Prawa konsumentów w Unii Europejskiej. Praktyczny poradnik dla przedsiębiorców”.

    Poradnik stanowi zarys najważniejszych instytucji dotyczących unijnego prawa konsumenckiego z uwzględnieniem perspektywy przedsiębiorców.

    Pełne opracowanie pobrać można ze strony Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  • dr Zbigniew Pinkalski

    dodano: 18/02/2019

    Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa po implementacji dyrektywy 2016/943

    W Monitorze Prawa Handlowego ukazał się artykuł r. pr. dr Zbigniewa Pinkalskiego  pt. „Zakres podmiotowy uprawnionych do tajemnicy przedsiębiorstwa po implementacji dyrektywy 2016/943”.

    Publikacja dostępna jest na stronie Wydawnictwa C.H. Beck.

  • Piotr Nepelski

    dodano: 25/01/2019

    Przetargi: zamawiający będzie musiał przyjąć e-fakturę

    Zamawiający będzie musiał przyjąć e-fakturę. Takie zmiany czekają przedsiębiorców w związku z uchwaloną 9 listopada 2018 r. ustawą o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

    Polecamy artykuł r. pr. Piotra Nepelskiego w dzienniku Rzeczpospolita.

  • Xawery Konarski, dr Grzegorz Sibiga (red.), Katarzyna Syska, Iga Małobęcka-Szwast

    dodano: 07/01/2019

    Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2018

    Nakładem wydawnictwa C.H. Beck pod koniec 2018 r. ukazał się doroczny dodatek Monitora Prawniczego poświęcony ochronie danych osobowych  pt. „Przepisy prawa uzupełniające RODO. Aktualne problemy prawnej ochrony danych osobowych 2018”.

    Dodatek jest poświęcony przepisom uzupełniającym RODO w związku ze stosowaniem samego RODO. Przedmiotem artykułów są rozwiązania zawarte zarówno w nowej ustawie o ochronie danych osobowych, jak i w przepisach szczególnych.

    Prawnicy Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy biorą udział w przygotowywaniu każdego numeru dodatku od jego pierwszego wydania w 2011 r. i w poprzednim roku już ósmy raz z rzędu mają przyjemność publikować swoje materiały w tym czasopiśmie.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 04/01/2019

    Jest szansa na usunięcie wątpliwości związanych z kosztami autorskimi

    Ministerstwo Finansów opublikowało projekt interpretacji ogólnej dot. rozliczania 50% kosztów uzyskania przychodu. Czy rozwieje on panujące na rynku duże wątpliwości co do warunków ich stosowania?

    Więcej w artykule r. pr. Agnieszki Wachowskiej i r. pr. Joanny Jastrząb na portalu prawo.pl.

  • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

    dodano: 14/08/2018

    Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Komentarz

    Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazał się komentarz pt. „Roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji”.

    Jednym z autorów publikacji jest Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki.

    Komentarz jest dostępny w internetowej księgarni wydawnictwa Wolters Kluwer.

  • Joanna Adamczyk, dr Joanna Uchańska

    dodano: 05/07/2018

    Ochrona interesów konsumentów suplementów diety w obszarze reklamy poprzez decyzje Prezesa UOKiK

    Adw. Joanna Adamczyk i r.pr. dr Joanna Uchańska autorkami artykułu pt. „Ochrona interesów konsumentów suplementów diety w obszarze reklamy poprzez decyzje Prezesa UOKiK” w najnowszym numerze Świata Przemysłu Farmaceutycznego (2/2018).

    Pobierz PDF (2 MB)

  • Xawery Konarski, dr Grzegorz Sibiga, Dominika Nowak, Katarzyna Syska, Iga Małobęcka

    dodano: 16/05/2018

    Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów

    Z przyjemnością informujemy, że dostępna jest już publikacja „Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Poradnik dla radców prawnych i adwokatów”, która została przygotowana dla Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

    Poradnik opracowany został przez zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w składzie: adw. Xawery Konarski, adw. dr Grzegorz Sibiga, r.pr. Dominika Nowak, adw. Katarzyna Syska, Iga Małobęcka.

  • dr Zbigniew Pinkalski

    dodano: 11/04/2018

    Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na nowych zasadach

    R. pr. dr Zbigniew Pinkalski przedstawia i komentuje reformę przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa (w związku z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości implementującym tzw. Dyrektywę poufnościową) w Dzienniku Gazecie Prawnej.

  • dr Jan Byrski

    dodano: 22/03/2018

    Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych

    Z przyjemnością informujemy, że nakładem Wydawnictwa C.H. Beck ukazała się monografia autorstwa Mecenasa Jana Byrskiego pt. „Outsourcing w działalności dostawców usług płatniczych”.

    Więcej informacji o publikacji dostępnych jest na stronie Księgarni Beck.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 02/02/2018

    50-proc. koszty twórców – twardy orzech do zgryzienia

    Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują istotne zmiany w rozliczaniu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów. To za sprawą dużej nowelizacji przepisów podatkowych, w tym ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zmiany w prawie zbiegają się także ze zmianą podejścia organów skarbowych do stosowania 50-proc. kosztów.

    Zachęcamy do lektury artykułu r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb pt. „50-proc. koszty twórców – twardy orzech do zgryzienia”, opublikowanego w dzienniku Rzeczpospolita.

  • dr Anna Sokołowska-Ławniczak

    dodano: 15/12/2017

    Znak towarowy: nowa definicja, nowe typy oznaczeń

    W latach 2016–2017 nastąpiły znaczące zmiany w prawie znaków towarowych zarówno na szczeblu krajowym, jak i unijnym. W Polsce zmiana ustawy z 30 czerwca 2000 r. weszła w życie 16 kwietnia 2016 r. Reforma unijnych znaków towarowych była podzielona na dwa etapy i część zmian zaczęła obowiązywać już 23 marca 2016 r., a część zmian 1 października 2017 r. Od tej ostatniej daty również zaczęło obowiązywać nowe Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. (zastąpiło Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego).

    Więcej na temat reformy znaków unijnych w artykule dr Anny Sokołowskiej-Ławniczak, opublikowanym w dzienniku Rzeczpospolita.

  • dr Zbigniew Pinkalski

    dodano: 22/11/2017

    Tajemnice przedsiębiorstw lepiej chronione

    Dr Zbigniew Pinkalski komentuje prace Ministerstwa Sprawiedliwości nad wdrożeniem unijnych przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa i know – how (zawartych w dyrektywie 2016/943). Polecamy artykuł na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

  • dr Karolina Libront

    dodano: 31/10/2017

    Nowe rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – Istotne zmiany dla producentów i dystrybutorów

    Polecamy artykuł dr Karoliny Libront pt. „Nowe rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych – Istotne zmiany dla producentów i dystrybutorów”, opublikowany przez PARP w Biuletynie Euro Info.

  • Piotr Kostański (red. naukowy), Paweł Podrecki (red. naukowy), Tomasz Targosz (red. naukowy)

    dodano: 20/10/2017

    Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple

    Z przyjemnością informujemy, że rynku wydawniczym ukazała się publikacja pt. „Experientia docet. Księga jubileuszowa ofiarowana Pani Profesor Elżbiecie Traple”. Opublikowana przez wydawnictwo Wolters Kluwer Księga jest zbiorem ponad dziewięćdziesięciu artykułów wybitnych ekspertów prawnych.

    Przekrój tematyczny tej Księgi nie jest przypadkowy. Odpowiada on szerokości zainteresowań Jubilatki, które rozciągają się od – chyba najulubieńszego – prawa autorskiego, poprzez niemal wszystkie prawa własności przemysłowej (a zwłaszcza prawo patentowe i prawo znaków towarowych), a na prawie cywilnym kończąc.

    W dniu 20 października 2017 roku z okazji jubileuszu Profesor Elżbiety Traple, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie odbyło się także uroczyste wręczenie Księgi pamiątkowej Pani Profesor.

    Księga dostępna w księgarni Profinfo: https://www.profinfo.pl/sklep/experientia-docet-ksiega-jubileuszowa-ofiarowana-pani-profesor-elzbiecie-traple,66317.html

    Warszawa

    Wyd. Wolters Kluwer

  • Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, dr Anna Sokołowska-Ławniczak

    dodano: 20/10/2017

    Sprawy z zakresu własności intelektualnej czekają na swój sąd

    Dyskusja o utworzeniu sądów ds. własności intelektualnej toczy się od lat, ale jak dotąd nie została zakończona zmianami w zakresie funkcjonowania sądów powszechnych. W perspektywie najbliższych miesięcy mogą jednak zostać wprowadzone w życie przepisy, na podstawie których, już w 2018 r. szczególne sądy rozpoczną działalność. W dzisiejszym wydaniu Rzeczpospolitej Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki i dr Anna Sokołowska-Ławniczak o sądach ds. własności intelektualnej.

    Link do wersji elektronicznej artykułu.

  • dr Anna Sokołowska-Ławniczak

    dodano: 06/10/2017

    Yoko Ono vs John Lemon – kto wygrałby ten proces?

    Yoko Ono vs John Lemon – kto wygrałby ten proces? – polecamy komentarz dr Anny Sokołowskiej-Ławniczak na www.portalspozywczy.pl.

  • dr Anna Sokołowska-Ławniczak

    dodano: 04/10/2017

    Prawa własności intelektualnej po brexicie

    Zapraszamy do lektury artykułu dr Anny Sokołowskiej-Ławniczak pt.: „Prawa własności intelektualnej po brexicie”, opublikowanym w Dzienniku Rzeczpospolita.

  • Maciej Toroń, Katarzyna Wiese, Mateusz Mroczek

    dodano: 02/10/2017

    iKAR nr 5/2017 r. – seria antymonopolowa

    W internetowym Kwartalniku Antymonopolowym i Regulacyjnym nr 5/2017 r. ukazały się artykuły prawników z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy:

    • Aplikacja UBER lub jak ująć sharing economy w istniejące ramy prawne? – r.pr. Maciej Toroń, apl. radc. Katarzyna Wiese;
    • Owoce zatrutego drzewa vs. owoce morza. Dopuszczalność wykorzystywania dowodów bezprawnych w postępowaniu antymonopolowym przed Komisją. Glosa do wyroku Sądu z 8 września 2016 r. w sprawie T-54/14 Goldfish i in. przeciwko Komisji Europejskiej – apl. radc. Mateusz Mroczek

     

    Zeszyt „Serii antymonopolowej” dostępny jest na stronie iKAR.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 29/09/2017

    Prawne aspekty reagowania na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa

    Artykuł pt. „Prawne aspekty reagowania na incydenty naruszenia cyberbezpieczeństwa” autorstwa r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb ukazał się w miesięczniku IT Professional.

  • Aleksandra Dziurkowska

    dodano: 07/09/2017

    Partnerstwo publiczno-prywatne ma się opłacać

    Aleksandra Dziurkowska w dzienniku Rzeczpospolita komentuje najważniejsze zmiany w projekcie nowelizacji ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym.

    Zapraszamy do lektury na stronie RP.pl.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 04/09/2017

    Metodyki Agile w zamówieniach publicznych

    Artykuł r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb pt. „Metodyki Agile w zamówieniach publicznych” ukazał się w miesięczniku CRN.

    Zapraszamy do lektury na stronie CRN.

  • Elżbieta Traple (red. naukowy), Piotr Kostański, Justyna Ożegalska-Trybalska, Paweł Podrecki, Joanna Uchańska, Michał du Vall, Paweł du Vall

    dodano: 20/07/2017

    Prawo patentowe

    Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja pt. „Prawo patentowe”.

    Zespół pod redakcją naukową prof. Elżbiety Traple przygotował drugie wydanie tego ważnego i cenionego przez praktyków opracowania.

    Publikacja adresowana jest zarówno do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, prokuratorów, rzeczników patentowych, jak i doradców podatkowych, ekonomistów, menedżerów i przedsiębiorców.

    Pozycja dostępna jest na stronie Wolters Kluwer.

    Prawo patentowe

    Wyd. Wolters Kluwer

  • dr Zbigniew Pinkalski

    dodano: 14/07/2017

    Tajemnica tajemnicy nierówna

    Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa w dyrektywie 2016/943 – czy spowoduje zmiany ochrony know – how i informacji poufnych? Polecamy artykuł dra Zbigniewa Pinkalskiego pt. „Tajemnica tajemnicy nierówna” w dzienniku Rzeczpospolita.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 26/06/2017

    Umowy na body leasing IT

    Artykuł pt. „Umowy na body leasing IT” r. pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb ukazał się w miesięczniku IT Professional. Zapraszamy do lektury  – www.it-professional.pl

  • Magdalena Gąsowska

    dodano: 26/05/2017

    Branżowe kodeksy postępowania

    Wraz z rozpoczęciem stosowania unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (rodo), które nastąpi 25 maja 2018 r., istotnym elementem realizowania oraz wykazywania spełnienia obowiązków związanych z ochroną danych osobowych staną się branżowe kodeksy postępowania w dziedzinie ochrony danych.

    Polecamy artykuł apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej pt. „Branżowe kodeksy postępowania” w miesięczniku IT Professional.

  • dr Anna Sokołowska-Ławniczak

    dodano: 26/04/2017

    Światowy Dzień Własności Intelektualnej w Trójce Polskiego Radia

    Z okazji przypadającego 26 kwietnia 2017 r. Światowego Dnia Własności Intelektualnej z redaktorem Wiktorem Legowiczem rozmawiała dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Rzecznik patentowy, Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.

    Zapraszamy do wysłuchania audycji „Bardzo Ważny Projekt”: http://www.polskieradio.pl/9/539

  • Jan Byrski (red. naukowy), Leszek Sytniewski, Maciej Miąsko

    dodano: 15/03/2017

    Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych dotycząca Rozporządzenia 2015/751 ws. opłat interchange oraz Dyrektywy 2014/92/UE ws. rachunków płatniczych

    Dzięki współpracy ekspertów z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ukazała się kolejna publikacja – praktyczny komentarz do nowelizacji Ustawy o Usługach Płatniczych.

  • Katarzyna Wiese, LL.M (Heidelberg)

    dodano: 22/02/2017

    Obowiązek zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej przez pośrednika – glosa – C-494/15

    W Monitorze Prawniczym nr 4/2017 ukazała się publikacja Katarzyny Wiese pt. „Obowiązek zapobiegania naruszeniom praw własności intelektualnej przez pośrednika – glosa – C-494/15”

    Artykuł dostępny jest w serwisie Legalis.

  • Prof. dr hab. Elżbieta Traple

    dodano: 22/02/2017

    Prof. Elżbieta Traple o płatności za twórczy pomysł

    W dniu 22 lutego 2017 r. w dzienniku Rzeczpospolita ukazał się artykuł pt. „Prof. Elżbieta Traple o płatności za twórczy pomysł”.

    Zapraszamy do lektury na stronie Rzeczpospolitej.

  • Agnieszka Wachowska (red.), Aleksandra Dziurkowska, Magdalena Gąsowska, Joanna Jastrząb, Tomasz Krzyżanowski

    dodano: 24/01/2017

    Raport o partnerstwie publiczno-prywatnym w krajach UE oraz w Polsce dla inwestycji telekomunikacyjnych opublikowany przez Ministerstwo Cyfryzacji

    Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało w styczniu 2017 r. raport zawierający obszerną analizę prawną partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce i innych wybranych krajach Unii Europejskiej, która została przygotowana przez prawników Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Celem analizy było przedstawienie propozycji wdrożenia w polskim modelu PPP efektywnych rozwiązań prawnych funkcjonujących od lat w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, które mogłyby się przyczynić do dynamicznego rozwoju inwestycji telekomunikacyjnych.

    Pobierz PDF (3 MB)

  • dr Zbigniew Pinkalski

    dodano: 24/01/2017

    Czy dyrektywa ochroni tajemnicę

    Know-how w postępowaniach sądowych – „Czy dyrektywa ochroni tajemnicę”. Dr Zbigniew Pinkalski o uchwaleniu unijnej dyrektywy nr 2016/943 w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa), zapowiadającej bardzo istotne dla przedsiębiorców zmiany w zasadach i zakresie ochrony know-how, w tym również zmiany dotyczące ochrony tajemnic przedsiębiorstwa w postępowaniach sądowych.

    Zachęcamy do lektury artykułu opublikowanego w Rzeczpospolitej.

  • Aleksandra Dziurkowska

    dodano: 17/01/2017

    Telekomunikacja: Esemesowi oszuści trafili do sieci

    Artykuł pt. „Telekomunikacja: Esemesowi oszuści trafili do sieci” z komentarzem Aleksandry Dziurkowskiej ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

  • Agnieszka Wachowska, Xawery Konarski

    dodano: 27/12/2016

    Wzorcowe Klauzule w umowach IT – analiza i propozycje zmian

    Artykuł pt.  „Wzorcowe Klauzule w umowach IT  – analiza i propozycje zmian” autorstwa r. pr. Agnieszki Wachowskiej i adw. Xawerego Konarskiego ukazał się w miesięczniku Zamówienia Publiczne Doradca.

  • dr Jan Byrski

    dodano: 16/12/2016

    Raport „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju”

    „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju”  to pierwszy w Polsce Raport stanowiący odpowiedź na potrzebę przeprowadzenia rzetelnych badań dotyczących tego sektora rynku. Powstał przy współpracy Fundacji Fintech Poland, Obserwatorium.biz i Centrum Prawa Nowych Technologii WPiA Uniwersytetu Warszawskiego.

    Jednym z ekspertów Raportu „FinTech w Polsce – bariery i szanse rozwoju” jest dr Jan Byrski.

    Pełna wersja Raportu dostępna jest na stronie Obserwatorium.biz.

  • Agnieszka Wachowska, Magdalena Gąsowska

    dodano: 05/12/2016

    Rola współdziałania zamawiającego we wdrożeniu systemu informatycznego – zagadnienia prawne

    W najnowszym numerze miesięcznika IT Professional ukazał się artykuł  r.pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej.

    Zapraszamy do lektury na stronie IT Professional.

  • Marta Kittel, Tomasz Krzyżanowski, dr Karolina Libront

    dodano: 29/11/2016

    Nowelizacja wprowadziła odpowiednie instrumenty, do zamawiających należy ich wykorzystanie

    Artykuł naszych prawników pt. „Nowelizacja wprowadziła odpowiednie instrumenty, do zamawiających należy ich wykorzystanie” ukazał się w Dzienniku Gazecie Prawnej.

  • Katarzyna Wiese, LL.M (Heidelberg)

    dodano: 09/11/2016

    Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa – konflikt prawa własności intelektualnej z prawem do prywatności – glosa – C-580/13

    W Monitorze Prawniczym nr 21/2016 ukazała się glosa Katarzyny Wiese do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Coty Germany pt. „Roszczenie informacyjne a tajemnica bankowa – konflikt prawa własności intelektualnej z prawem do prywatności – glosa – C-580/13”.

    Artykuł dostępny jest w serwisie Legalis.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 26/10/2016

    Odsprzedaż oprogramowania tylko na oryginalnym nośniku

    Trybunał Sprawiedliwości UE po raz kolejny wypowiedział się nt. resellingu oprogramowania, tym razem wskazując, że odsprzedaż programu komputerowego nie jest dopuszczalna, jeśli nośnik nie jest oryginalny. Wyrok w sprawie C-166/15 oraz jego znaczenie dla branży IT, omawiają Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb w dzisiejszym numerze Rzeczpospolitej.

    Zapraszamy do lektury.

  • dr Jan Byrski, Agata Marcinkowska

    dodano: 21/10/2016

    Długa walka o prawo do zaskarżenia kosztów

    Artykuł dra Jana Byrskiego i Agaty Marcinkowskiej pt. „Długa walka o prawo do zaskarżenia kosztów” ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

  • dr Jan Byrski, Natalia Wysocka

    dodano: 19/10/2016

    Transfer danych osobowych do państw trzecich

    Artykuł  dra Jana Byrskiego Natalii Wysockiej pt. „Transfer danych osobowych  do państw trzecich” ukazał się w magazynie CRN.

    Zapraszamy do lektury.

  • Magdalena Gąsowska

    dodano: 17/10/2016

    Jak opatentować oprogramowanie?

    W październikowym wydaniu magazynu IT Professional ukazał się artykuł apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej pt. „Jak opatentować oprogramowanie?”.

    Z  treścią artykułu można zapoznać się na stronie miesięcznika IT Professional. Zapraszamy do lektury.

  • Aleksandra Dziurkowska

    dodano: 30/09/2016

    Nowe obowiązki sprzedawców elektroniki

    Artykuł r.pr. Aleksandry Dziurkowskiej pt. „Nowe obowiązki sprzedawców elektroniki” ukazał się w najnowszym numerze miesięcznika CRN.

    Zapraszamy do lektury na stronie CRN.pl.

  • Katarzyna Wiese, LL.M (Heidelberg)

    dodano: 16/09/2016

    Redukcja kary antymonopolowej a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyficznej niewypłacalności

    W piątym numerze internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego (iKAR), poświęconemu w szczególności problematyce korelacji publicznego i prywatnego egzekwowania reguł konkurencji, ukazał się artykuł Katarzyny Wiese pt. „Redukcja kary antymonopolowej  a ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej MŚP za naruszenia prawa konkurencji – propozycja wykładni przesłanki specyficznej niewypłacalności”.

    Zapraszamy do lektury artykułu na stronie http://ikar.wz.uw.edu.pl/.

    iKAR jest czasopismem naukowym wydawanym przez CARS od 2012 r.

  • Katarzyna Wiese, LL.M (Heidelberg)

    dodano: 13/09/2016

    Nakaz wobec pośrednika świadczącego usługi naruszycielowi IPR

    Komentarz Katarzyny Wiese  do wyroku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie Tommy Hilfiger Licensing LLC i in. przeciwko Delta Center, sygn. C‑494/15,  został opublikowany w ius.focus w Systemie Legalis.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 10/08/2016

    Wady systemu informatycznego a możliwość odstąpienia od umowy

    W najnowszym numerze magazynu CRN ukazał się artykuł pt. „Wady systemu informatycznego a możliwość odstąpienia od umowy”  r. pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Joanny Jastrząb.

    Zapraszamy do lektury tekstu na stronie CRN.

  • dr Zbigniew Pinkalski

    dodano: 08/08/2016

    Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach domen internetowych

    Artykuł r. pr. Zbigniewa Pinkalskiego pt. „Orzecznictwo sądów powszechnych w sprawach domen internetowych” ukazał się w kwartalniku Glosa.

    Glosa - Prawo Gospodarcze w Orzeczeniach i Komentarzach - Nr 3/2016

    Wyd. Wolters Kluwer

  • Aleksandra Dziurkowska, Dominika Nowak

    dodano: 03/08/2016

    Artykuły w IT Professional

    W najnowszym numerze magazynu IT Professional ukazały się dwa artykuły naszych prawników:

    Zapraszamy do lektury na stronie IT Professional.

  • Monografie i komentarze

    dodano: 25/07/2016

    Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

    Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja „Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych” (red. nauk.: Edyta Bielak-Jomaa, Dominik Lubasz).

    Monografia omawia niezwykle istotne z praktycznego punktu widzenia zagadnienia dotyczące obowiązków prawnych każdego administratora danych osobowych. Ponadto poruszona została problematyka związana z polską reformą ochrony danych osobowych przeprowadzoną w latach 2014-2015, jak również zagadnienia europejskiej reformy ochrony danych osobowych.

    W publikacji pojawiły się dwa rozdziały ekspertów z naszej kancelarii:

    • „Transfer danych osobowych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych a dotychczasowy stan prawny w UE i w Polsce” – adw. Xawery Konarski;
    • „Zadania administratora bezpieczeństwa informacji – wybrane zagadnienia” – adw. dr Grzegorz Sibiga.

    Publikacja dostępna jest na stronie księgarni Wolters Kluwer – www.profinfo.pl. 

    Polska i europejska reforma ochrony danych osobowych

    Wyd. Wolters Kluwer

  • Agnieszka Wachowska, Magdalena Gąsowska

    dodano: 18/07/2016

    Jest szansa na rozwój łączności w Polsce

    Artykuł r. pr. Agnieszki Wachowskiej i apl. radc. Magdaleny Gąsowskiej ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita.

  • Agnieszka Wachowska, Joanna Jastrząb

    dodano: 03/06/2016

    Agile i waterfall – wdrożenia systemów a postanowienia umowy

    Agnieszka Wachowska i Joanna Jastrząb autorkami artykułu „Agile i waterfall – wdrożenia systemów a postanowienia umowy” w najnowszym numerze miesięcznika IT Professional.

  • Magdalena Gąsowska

    dodano: 02/06/2016

    Dyrektywa NIS

    Magdalena Gąsowska o przyjętej 17 maja 2016 r. dyrektywie o bezpieczeństwie sieci i systemów informatycznych – zapraszamy do lektury na stronie www.prawnik.pl.

  • Katarzyna Wiese, LL.M (Heidelberg)

    dodano: 26/04/2016

    Wyrok TS UE w sprawie Austro-Mechana (sygn. C-572/14)

    Katarzyna Wiese o wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie Austro-Mechana z dnia 21 kwietnia 2016 r.

    Pobierz PDF (213 kB)
  • dr Zbigniew Pinkalski

    dodano: 18/04/2016

    Strategia ochrony marki

    Dr Zbigniew Pinkalski autorem artykułu pt. „Strategia ochrony marki” opublikowanego w magazynie Media & Marketing Polska.

    Zapraszamy do lektury na stronie M&MP.

  • Prof. dr hab. Elżbieta Traple

    dodano: 08/04/2016

    Prof. Elżbieta Traple: to co tworzymy jest naszą własnością

    Profesor Elżbieta Traple w rozmowie z Panią Judytą Papp o ochronie własności intelektualnej.

    Zapraszamy do lektury na stronie LEX.pl

     

  • dr Anna Sokołowska-Ławniczak

    dodano: 18/03/2016

    Znaki towarowe: dla jednych zyski, dla innych straty

    Rzeczpospolita

    Zmienione przepisy o własności przemysłowej pozwalają szybciej reagować na naruszenie praw właścicieli znaków towarowych. Niektórzy z nich będą jednak musieli doprecyzować składane przed laty zgłoszenia.

    Artykuł dr Anny Sokołowskiej – Ławniczak

     

    Pobierz PDF (2 MB)
  • dr Jan Byrski, Agata Marcinkowska, Leszek Sytniewski

    dodano: 01/03/2016

    Praktyczny komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

    Dzięki współpracy ekspertów z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) ukazał się „Praktyczny komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.  w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę”.

    Pobierz PDF (1 MB)

    Praktyczny komentarz do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/751 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

    Warszawa

  • Joanna Adamczyk (red. naukowy), Emilia Chmielewska, Małgorzata Czerwińska, Katarzyna Kęska, Magdalena Krekora (red. naukowy), Monika Kwiatkowska, Łukasz Sławatyniec, Monika Woźniacka

    dodano: 17/02/2016

    MERITUM Prawo farmaceutyczne

    Miło nam poinformować, że  nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja Meritum. Prawo farmaceutyczne.

    Publikacja stanowi próbę kompleksowego przedstawienia problematyki związanej z regulacją obrotu produktami leczniczymi, a jest w szczególności przeznaczona dla hurtowni farmaceutycznych i aptek oraz innych podmiotów zajmujących się zawodowo tym obrotem. Nie jest to komentarz do ustawy – Prawo farmaceutyczne, ale rodzaj poradnika omawiającego wybrane akty prawne istotne dla przedsiębiorcy prowadzącego działalność polegającą na obrocie produktami leczniczymi.

     

    MERITUM

    Prawo farmaceutyczne

    Wyd. Wolters Kluwer

  • dr Jan Byrski

    dodano: 17/12/2015

    Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on interchange fees for card-based payment transactions – Expert Guide CEE

    Artykuł dra Jana Byrskiego pt. Regulation (EU) 2015/751 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2015 on interchange fees for card-based payment transactions ukazał się w Expert Guide Opportunities & Developments – Central & Eastern Europe.

    Pobierz PDF (2 MB)
  • dr Grzegorz Sibiga

    dodano: 17/11/2015

    Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji – dr Grzegorz Sibiga

    Dokumentacja administratora bezpieczeństwa informacji to pierwsza publikacja na polskim rynku stanowiąca tak szczegółowe wsparcie dla osób pełniących funkcję administratora bezpieczeństwa informacji. Poradnik zawiera wzory dokumentów niezbędnych w pełnieniu funkcji ABI wraz z ich przykładowym wypełnieniem oraz objaśnieniami

    Dokumentacja administratora

    bezpieczeństwa informacji

    Wyd. PRESSCOM

  • Jan Byrski, Agata Marcinkowska, Leszek Sytniewski

    dodano: 17/11/2015

    Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę

    Komentarz do rozporządzenia nr 2015/751 w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę jest pierwszą w Polsce publikacją do przepisów ustawy o usługach płatniczych dotyczącej opłaty interchange.

    Komentarz dostępny jest w Systemie Informacji Prawnej LEX.

  • Marcin Balicki, Jan Byrski, Piotr Kostański, Leszek Sytniewski, Tomasz Targosz, Elżbieta Traple (red. naukowy), Agnieszka Wachowska, Piotr Wasilewski, Łukasz Żelechowski

    dodano: 17/09/2015

    Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne (red. Elżbieta Traple)

    Nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer ukazała się publikacja Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne. Monografia jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo przedstawiającym regulacje prawne dotyczące gier komputerowych.

    Większość zawartych w niej opracowań jest wynikiem konferencji naukowej zorganizowanej przez Kancelarię Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy we współpracy z Instytutem Allerhanda.

     

    Ochrona gry komputerowej. Aktualne wyzwania prawne

    Warszawa

    Wyd. Wolters Kluwer