Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizacje

Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja

Powiązane osoby:
Obrót nieruchomościami i doradztwo inwestycyjne

Zespół naszej kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesu zbywania i nabywania nieruchomości. Przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży i leasingu nieruchomości. Regulujemy stan prawny nieruchomości. Doradzaliśmy przy powierniczym nabywaniu nieruchomości pod inwestycje i przy nabywaniu nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowo-usługowe oraz infrastrukturalne.

Negocjowaliśmy umowy na pozyskanie finansowania inwestycji, a także opracowywaliśmy modele optymalizacyjne dla planowanych inwestycji. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dot. nieruchomości oraz zastępujemy ich w postępowaniach administracyjnych zmierzających do regulacji stanu prawnego nieruchomości i jej optymalnego wykorzystania.

Nasze doświadczenie:

 • audyty przedleasingowe na rzecz leasingodawcy bankowego wielu obiektów usługowych, handlowych i przemysłowych, w tym nieruchomości o wartości kilkudziesięciu milionów złotych;
 • audyty przedinwestycyjne dla firm deweloperskich i inwestycyjnych na obszarze Krakowa, Katowic i Warszawy;
 • powiernicze nabywanie nieruchomości pod cementownię dla jednej z największych firm działających w branży materiałów budowlanych;
 • kompleksowa obsługa prawna transakcji kupna około 200 nieruchomości o łącznej wartości ponad 600 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej przez spółkę zależną wiodącego operatora telekomunikacyjnego;
 • opinie prawne dla leasingodawcy i inwestorów instytucjonalnych w zakresie ryzyka związanego z planowaną transakcją i sposobu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wskazanie czynności prawnych i faktycznych zwiększających wartość nabywanej nieruchomości lub dostosowujących stan nieruchomości do zamierzeń inwestycyjnych;
 • reprezentacja deweloperów w sporze o wykonanie umowy przedwstępnej i zwrot zadatku o wartości kilkudziesięciu milionów złotych;
 • reprezentacja inwestora prywatnego w sprawie dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości.
Obsługa korporacyjna inwestorów instytucjonalnych

W ramach kompleksowej obsługi prawnej inwestorów instytucjonalnych zapewniamy wsparcie polegające na tworzeniu, bieżącej obsłudze i likwidowaniu spółek celowych. Doradzamy przy przekształceniach właścicielskich w spółkach deweloperskich i budowlanych. Przygotowujemy kompleksową dokumentację prawną niezbędną do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności prospektów informacyjnych.

Doradzamy przy pozyskiwaniu finansowania działalności, w tym środków unijnych. Uczestniczymy przy tworzeniu strategii optymalizacyjnych, m.in.: w zakresie modelu działalności i ograniczenia obciążeń podatkowych nieruchomości. Opiniujemy materiały promocyjne i reklamowe. Przygotowujemy i negocjujemy umowy z kontrahentami oraz wspieramy klientów samorządowych lub inwestorów prywatnych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i przy negocjowaniu umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

Nasze doświadczenie:

 • bieżąca obsługa prawna spółki realizującej inwestycje z zakresu life science na terenie kampusu uniwersyteckiego;
 • bieżąca obsługa prawna fundacji opiekującej się zbiorami muzealnymi realizującej prace remontowe w zabytkowych budynkach z wykorzystaniem funduszy publicznych i zagranicznych grantów;
 • doradztwo korporacyjne na rzecz dużej firmy deweloperskiej;
 • wsparcie prawne przy zbywaniu udziałów w spółce deweloperskiej;
 • kompleksowa obsługa w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych renomowanej warszawskiej sieci restauracji, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów najmu lokali gastronomicznych oraz opiniowanie dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym i urządzeniem lokalu.
Własność intelektualna i nowe technologie w budownictwie

Multidyscyplinarne zespoły działające w naszej kancelarii specjalizują się w poszczególnych branżach. Jeden z takich zespołów współtworzą nasi eksperci, którzy doradzają w zakresie własności intelektualnej i nowych technologii w budownictwie.

Nasze doświadczenie:

 • opiniowanie i porządkowanie dokumentacji przedsiębiorstw (z branży budowlanej) dotyczącej własności intelektualnej i nowych technologii;
 • doradztwo w zakresie naruszenia praw autorskich przy tworzeniu i wykorzystywaniu dokumentacji budowalnej w ramach procesu inwestycyjnego dla dużej firmy deweloperskiej;
 • opiniowanie dokumentacji budowlanej i ekspozycyjnej w zakresie prawa autorskiego dla muzeum;
 • reprezentacja w sporze o naruszenie praw autorskich do koncepcji ekspozycyjnej przez dokumentację budowlaną i wykonanie na jej podstawie prac budowlanych.
Doradztwo w ramach procesu budowlanego i inwestycyjnego

Eksperci kancelarii wspierają klientów przy rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w związku z pozyskiwaniem dokumentacji budowlanej i realizacją inwestycji. Opiniujemy przygotowywaną dokumentację budowlaną, przygotowujemy i negocjujemy umowy z uczestnikami procesu budowlanego, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

Nasze doświadczenie:

 • opiniowanie dokumentacji budowlanej i inwestycyjnej w zakresie prawa autorskiego dla szpitala uniwersyteckiego;
 • kompleksowe wsparcie prawne realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
 • reprezentacja klientów przy uchwalaniu, zmianie lub unieważnianiu planów miejscowych, m.in. w sprawie realizacji cementowni oraz lotniska;
 • reprezentacja klientów w postępowaniach o udzielenie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych i pozwoleń konserwatorskich;
  legalizacja samowoli budowlanych i doprowadzanie inwestycji do stanu zgodnego z prawem;
 • reprezentacja inwestora w sporze z pracownią projektową o odszkodowanie z tytułu wadliwie wykonanej dokumentacji budowlanej;
 • reprezentacja generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem realizującym obiekt przemysłowo-usługowy;
 • reprezentacja teatru w sporze z wykonawcą robót budowlanych;
 • reprezentacja jednej z większych organizacji odzysku przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie w sporze z dostawcą linii technologicznej.
Regulacja stanów prawnych nieruchomości i reprywatyzacja

Zespół kancelarii doradza nabywcom i inwestorom w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości, a także zwiększenia jej wartości i optymalnego wykorzystania. Ponadto reprezentujemy wiele podmiotów przy procesach reprywatyzacyjnych zarówno po stronie osób ubiegających się o zwrot nieruchomości, jak i podmiotów zagrożonych utratą własności.

Nasze doświadczenie:

 • regulacja stanów prawnych nieruchomości nabywanych przez firmę deweloperską oraz spółkę produkcyjną;
 • reprezentacja jednego z największych producentów piwa w Polsce w sprawach reprywatyzacji majątku przedwojennego browaru;
 • wsparcie prawne potomków austriackiej rodziny książęcej w sprawach reprywatyzacji majątku w Polsce;
 • kompleksowe doradztwo w sprawie komunalizacji nieruchomości i unieważnienia decyzji przekształcającej użytkowanie wieczyste we własność na rzecz spółki tekstylnej.
Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa nieruchomości i zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi. Szkolenia i warsztaty mogą mieć także formułę zamkniętą i dostosowaną do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają konkretni klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne.

Nieruchomości, inwestycje budowlane i reprywatyzacja Pobierz PDF (763 kB)

Zespół ekspertów kancelarii oferuje wsparcie prawne w sektorach:
inwestorów instytucjonalnych

 • finansowym
 • samorządowym
 • budowlanym
 • a także podmiotom indywidualnym

Zapewniamy kompleksowe doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców z branży nieruchomości i inwestycji budowlanych. Wspieramy klientów w zakresie nabywania nieruchomości, pozyskiwania finansowania inwestycji, optymalizacji wykorzystania nieruchomości oraz wynajmu nieruchomości na cele prowadzonej działalności gospodarczej.

Zapewniamy także doradztwo i reprezentację klientów w ramach procesu inwestycyjnego i na etapie komercjalizacji inwestycji. W ramach świadczonych usług reprezentujemy osoby fizyczne w sporach z inwestorami i organami administracji budowlanej, prowadzimy postępowania reprywatyzacyjne oraz regulujemy stan prawny nieruchomości na etapie przedsprzedażowym lub przedinwestycyjnym.

 • Obrót nieruchomościami i doradztwo inwestycyjne

  Zespół naszej kancelarii posiada bogate doświadczenie w obsłudze procesu zbywania i nabywania nieruchomości. Przygotowujemy i negocjujemy umowy sprzedaży i leasingu nieruchomości. Regulujemy stan prawny nieruchomości. Doradzaliśmy przy powierniczym nabywaniu nieruchomości pod inwestycje i przy nabywaniu nieruchomości pod inwestycje mieszkaniowo-usługowe oraz infrastrukturalne.

  Negocjowaliśmy umowy na pozyskanie finansowania inwestycji, a także opracowywaliśmy modele optymalizacyjne dla planowanych inwestycji. Reprezentujemy klientów w sporach sądowych dot. nieruchomości oraz zastępujemy ich w postępowaniach administracyjnych zmierzających do regulacji stanu prawnego nieruchomości i jej optymalnego wykorzystania.

  Nasze doświadczenie:

  • audyty przedleasingowe na rzecz leasingodawcy bankowego wielu obiektów usługowych, handlowych i przemysłowych, w tym nieruchomości o wartości kilkudziesięciu milionów złotych;
  • audyty przedinwestycyjne dla firm deweloperskich i inwestycyjnych na obszarze Krakowa, Katowic i Warszawy;
  • powiernicze nabywanie nieruchomości pod cementownię dla jednej z największych firm działających w branży materiałów budowlanych;
  • kompleksowa obsługa prawna transakcji kupna około 200 nieruchomości o łącznej wartości ponad 600 mln zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej przez spółkę zależną wiodącego operatora telekomunikacyjnego;
  • opinie prawne dla leasingodawcy i inwestorów instytucjonalnych w zakresie ryzyka związanego z planowaną transakcją i sposobu regulacji stanów prawnych nieruchomości, w tym wskazanie czynności prawnych i faktycznych zwiększających wartość nabywanej nieruchomości lub dostosowujących stan nieruchomości do zamierzeń inwestycyjnych;
  • reprezentacja deweloperów w sporze o wykonanie umowy przedwstępnej i zwrot zadatku o wartości kilkudziesięciu milionów złotych;
  • reprezentacja inwestora prywatnego w sprawie dotyczącej wymiaru podatku od nieruchomości.
 • Obsługa korporacyjna inwestorów instytucjonalnych

  W ramach kompleksowej obsługi prawnej inwestorów instytucjonalnych zapewniamy wsparcie polegające na tworzeniu, bieżącej obsłudze i likwidowaniu spółek celowych. Doradzamy przy przekształceniach właścicielskich w spółkach deweloperskich i budowlanych. Przygotowujemy kompleksową dokumentację prawną niezbędną do realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w szczególności prospektów informacyjnych.

  Doradzamy przy pozyskiwaniu finansowania działalności, w tym środków unijnych. Uczestniczymy przy tworzeniu strategii optymalizacyjnych, m.in.: w zakresie modelu działalności i ograniczenia obciążeń podatkowych nieruchomości. Opiniujemy materiały promocyjne i reklamowe. Przygotowujemy i negocjujemy umowy z kontrahentami oraz wspieramy klientów samorządowych lub inwestorów prywatnych w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych i przy negocjowaniu umów partnerstwa publiczno-prywatnego.

  Nasze doświadczenie:

  • bieżąca obsługa prawna spółki realizującej inwestycje z zakresu life science na terenie kampusu uniwersyteckiego;
  • bieżąca obsługa prawna fundacji opiekującej się zbiorami muzealnymi realizującej prace remontowe w zabytkowych budynkach z wykorzystaniem funduszy publicznych i zagranicznych grantów;
  • doradztwo korporacyjne na rzecz dużej firmy deweloperskiej;
  • wsparcie prawne przy zbywaniu udziałów w spółce deweloperskiej;
  • kompleksowa obsługa w zakresie nieruchomości i inwestycji budowlanych renomowanej warszawskiej sieci restauracji, w tym przygotowywanie i negocjowanie umów najmu lokali gastronomicznych oraz opiniowanie dokumentacji związanej z procesem inwestycyjnym i urządzeniem lokalu.
 • Własność intelektualna i nowe technologie w budownictwie

  Multidyscyplinarne zespoły działające w naszej kancelarii specjalizują się w poszczególnych branżach. Jeden z takich zespołów współtworzą nasi eksperci, którzy doradzają w zakresie własności intelektualnej i nowych technologii w budownictwie.

  Nasze doświadczenie:

  • opiniowanie i porządkowanie dokumentacji przedsiębiorstw (z branży budowlanej) dotyczącej własności intelektualnej i nowych technologii;
  • doradztwo w zakresie naruszenia praw autorskich przy tworzeniu i wykorzystywaniu dokumentacji budowalnej w ramach procesu inwestycyjnego dla dużej firmy deweloperskiej;
  • opiniowanie dokumentacji budowlanej i ekspozycyjnej w zakresie prawa autorskiego dla muzeum;
  • reprezentacja w sporze o naruszenie praw autorskich do koncepcji ekspozycyjnej przez dokumentację budowlaną i wykonanie na jej podstawie prac budowlanych.
 • Doradztwo w ramach procesu budowlanego i inwestycyjnego

  Eksperci kancelarii wspierają klientów przy rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w związku z pozyskiwaniem dokumentacji budowlanej i realizacją inwestycji. Opiniujemy przygotowywaną dokumentację budowlaną, przygotowujemy i negocjujemy umowy z uczestnikami procesu budowlanego, reprezentujemy klientów przed sądami i organami administracji budowlanej oraz nadzoru budowlanego.

  Nasze doświadczenie:

  • opiniowanie dokumentacji budowlanej i inwestycyjnej w zakresie prawa autorskiego dla szpitala uniwersyteckiego;
  • kompleksowe wsparcie prawne realizacji zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • reprezentacja klientów przy uchwalaniu, zmianie lub unieważnianiu planów miejscowych, m.in. w sprawie realizacji cementowni oraz lotniska;
  • reprezentacja klientów w postępowaniach o udzielenie warunków zabudowy, pozwoleń na budowę, decyzji środowiskowych i pozwoleń konserwatorskich;
   legalizacja samowoli budowlanych i doprowadzanie inwestycji do stanu zgodnego z prawem;
  • reprezentacja inwestora w sporze z pracownią projektową o odszkodowanie z tytułu wadliwie wykonanej dokumentacji budowlanej;
  • reprezentacja generalnego wykonawcy w sporze z inwestorem realizującym obiekt przemysłowo-usługowy;
  • reprezentacja teatru w sporze z wykonawcą robót budowlanych;
  • reprezentacja jednej z większych organizacji odzysku przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie w sporze z dostawcą linii technologicznej.
 • Regulacja stanów prawnych nieruchomości i reprywatyzacja

  Zespół kancelarii doradza nabywcom i inwestorom w zakresie regulacji stanu prawnego nieruchomości, a także zwiększenia jej wartości i optymalnego wykorzystania. Ponadto reprezentujemy wiele podmiotów przy procesach reprywatyzacyjnych zarówno po stronie osób ubiegających się o zwrot nieruchomości, jak i podmiotów zagrożonych utratą własności.

  Nasze doświadczenie:

  • regulacja stanów prawnych nieruchomości nabywanych przez firmę deweloperską oraz spółkę produkcyjną;
  • reprezentacja jednego z największych producentów piwa w Polsce w sprawach reprywatyzacji majątku przedwojennego browaru;
  • wsparcie prawne potomków austriackiej rodziny książęcej w sprawach reprywatyzacji majątku w Polsce;
  • kompleksowe doradztwo w sprawie komunalizacji nieruchomości i unieważnienia decyzji przekształcającej użytkowanie wieczyste we własność na rzecz spółki tekstylnej.
 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa nieruchomości i zagadnień związanych z inwestycjami budowlanymi. Szkolenia i warsztaty mogą mieć także formułę zamkniętą i dostosowaną do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają konkretni klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne.