Specjalizacje

Prawo autorskie

Powiązane osoby:
Kultura, sztuka i rozrywka

Eksperci kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną organizatorom imprez kulturalnych i masowych, w tym spektakli teatralnych, festiwali i koncertów.

Nasze doświadczenie:

 • doradztwo prawne świadczone na rzecz telewizji, wydawnictw, muzeów, producentów filmowych i muzycznych oraz biur festiwalowych;
 • audyt umów stosowanych przez instytucje kultury i mających za przedmiot korzystanie z praw własności intelektualnej;
 • przygotowywanie projektów umów o realizację programów audiowizualnych, a także filmów dokumentalnych i fabularnych;
 • kompleksowa obsługa prawna pierwszej polskiej telewizji interaktywnej o profilu rozrywkowym;
 • opracowywanie umów fonograficznych, kontraktów aktorskich i innych umów z zakresu wykonań artystycznych (w tym np. umów dubbingowych);
 • doradztwo prawne w zakresie wykorzystania muzyki na wolnej licencji creative commons w produkcji filmowej;
 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów wydawniczych, umów z autorami, tłumaczami, fotografami i ilustratorami;
 • doradztwo prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie platform cyfrowych i płatnych kanałów filmowych.
Media

Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego dla wydawców prasowych, nadawców i podmiotów prowadzących portale internetowe w zakresie ochrony tytułów prasowych, ochrony publikowanych materiałów, umów z pracownikami twórczymi lub innymi podmiotami dostarczającymi takie materiały. Pomoc prawna dla podmiotów działających w branży mediów dotyczy także zagadnień regulacyjnych, reprezentacji w postępowaniach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, reprezentacji w procesach sądowych z zakresu naruszenia praw autorskich lub praw osobistych.

Reklama i marketing

Pomoc prawna świadczona w odniesieniu do reklamy i marketingu obejmuje agencje reklamowe, nadawców i przedsiębiorców zlecających kampanie reklamowe. Wsparcie prawne w tym zakresie polega w szczególności na:

 • opiniowaniu materiałów reklamowych pod względem ich zgodności z prawem, w tym w odniesieniu do produktów sensytywnych (produkty lecznicze i suplementy diety, wyroby alkoholowe, tytoniowe);
 • opracowywaniu umów o stworzenie lub wykorzystanie utworów w kampaniach reklamowych, a także wykorzystanie wizerunku i głosu;
  reprezentacji przed organami kontrolującymi zgodność reklamy z prawem.
Wzornictwo przemysłowe

Doradzamy przedsiębiorcom, a także projektantom, w przedmiocie ochrony praw własności intelektualnej.

Nasze doświadczenie:

 • analiza zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych i ich rejestracja;
 • sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przenoszących prawa autorskie do wzorów przemysłowych;
 • rozwiązywanie sporów dotyczących naruszeń praw autorskich do utworów sztuki użytkowej (dekoracji wnętrz, mebli, odzieży i obuwia, opakowań i etykiet produktów).
Prawo autorskie w Internecie

Zespół kancelarii specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą w Internecie, począwszy od opracowywania umów o wykonanie i wdrożenie portalu internetowego, poprzez umowy dotyczące tworzenia i dostarczania treści, po ochronę interesów uczestników obrotu elektronicznego.

Nasze doświadczenie:

 • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o stworzenie portalu internetowego;
 • wspieranie procesów zarządzania własnością intelektualną w Internecie;
 • ochrona praw twórców i innych uprawnionych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i procesów sądowych;
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie i na portalach społecznościowych;
 • doradztwo z zakresu e-commerce, w tym opracowywanie prawnej strategii zarządzania własnością intelektualną własną i pozyskaną oraz handlu elektronicznego utworami.
Oprogramowanie i gry komputerowe

Wytwory własności intelektualnej coraz częściej odgrywają pierwszoplanową rolę w szeroko rozumianej branży IT. W szczególności dotyczy to oprogramowania, bez którego nie da się prowadzić działalności. Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę dotyczącą nie tylko regulacji prawnych, ale także zagadnień technicznych i ekonomicznych istotnych w branży IT.

Nasze doświadczenie:

 • sporządzanie i negocjowanie umów, w tym o oprogramowanie standardowe, jak i tworzone na zamówienie;
 • rozwiązywanie sporów dotyczących oprogramowania, w tym w przedmiocie możliwości dokonywania przeróbek cudzego programu komputerowego, statusu prawno-autorskiego aktualizacji i upgradów oprogramowania, a także tzw. wolnych licencji (np. open source);
 • pomoc w przygotowaniu od strony prawnej procesu wdrożenia, szczególnie w procedurach zamówień publicznych, i kompleksowe wsparcie w tym zakresie podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorców, m.in. banków i firm ubezpieczeniowych;
 • wsparcie prawne we wprowadzaniu na rynek nowego rodzaju produktów, np. rozwiązań informatycznych lub gier komputerowych, w tym przygotowywanie umów dystrybucyjnych;
  kompleksowa analiza zasobów własności intelektualnej w przedsiębiorstwie (utwory pracownicze, umowy prawno-autorskie) pod kątem należytego zabezpieczenia praw przedsiębiorcy.
Architektura i budownictwo

Zespół kancelarii doradza architektom i projektantom oraz inwestorom i deweloperom w zakresie korzystania z praw autorskich do projektów
architektonicznych, budowlanych, projektów wykonawczych i dokumentacji podwykonawczej.

Nasze doświadczenie:

 • opiniowanie i sporządzanie projektów klauzul umownych dotyczących praw autorskich w umowach o opracowanie projektów architektonicznych i budowlanych;
  doradztwo w zakresie korzystania z praw autorskich architektów przy tworzeniu i wykorzystywaniu dokumentacji budowalnej w ramach procesu inwestycyjnego na rzecz firm deweloperskich;
 • opiniowanie możliwości dokonywania zmian w projektach w trakcie realizacji budowli i wykańczania wnętrz z punktu widzenia praw autorskich przysługujących projektantom;
 • reprezentacja w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do koncepcji architektoniczno-budowlanych;
 • określenie granic i formy nadzoru architektonicznego w procesie realizacji inwestycji budowlanej;
 • kompleksowa obsługa prawna pracowni architektonicznych w zakresie dystrybucji gotowych projektów architektonicznych;
 • przygotowywanie klauzul dotyczących praw autorskich w ramach zamówień publicznych i dokonywanie oceny możliwości zlecenia wprowadzania zmian w projektach w ramach zamówień z wolnej ręki.
Nauka i innowacje

Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, która polega na transferze technologii do biznesu i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, oraz prowadzi w tym zakresie obsługę prawną zarówno na rzecz uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, jak i przedsiębiorców.

Eksperci kancelarii doradzają w zakresie audytu prawnego sposobów ochrony technologii, doboru optymalnej metody jej ochrony, a następnie komercjalizacji. Doświadczenie kancelarii obejmuje obsługę prawną projektów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi wykonywanymi przez uczelnie na zlecenie przedsiębiorców oraz w ramach konsorcjów naukowych z udziałem biznesu.

Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa nowych technologii. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dla konkretnych firm dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich przedsiębiorstwa działają.

Prawo autorskie Pobierz PDF (1 022 kB)

Zespół ekspertów kancelarii oferuje pomoc prawną w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych podmiotom działającym w następujących branżach:

 • media
 • reklama i marketing
 • nauka i innowacje
 • internet
 • tworzenie i produkcja gier komputerowych
 • tworzenie i wdrażanie rozwiązań informatycznych
 • kultura, sztuka i rozrywka
 • produkcja utworów audiowizualnych
 • wzornictwo przemysłowe
 • architektura i budownictwo

Zapewniamy obsługę prawną twórcom, przedsiębiorcom, jednostkom samorządu terytorialnego oraz instytucjom naukowym wykorzystującym w swojej działalności utwory i przedmioty praw pokrewnych.

 • Kultura, sztuka i rozrywka

  Eksperci kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną organizatorom imprez kulturalnych i masowych, w tym spektakli teatralnych, festiwali i koncertów.

  Nasze doświadczenie:

  • doradztwo prawne świadczone na rzecz telewizji, wydawnictw, muzeów, producentów filmowych i muzycznych oraz biur festiwalowych;
  • audyt umów stosowanych przez instytucje kultury i mających za przedmiot korzystanie z praw własności intelektualnej;
  • przygotowywanie projektów umów o realizację programów audiowizualnych, a także filmów dokumentalnych i fabularnych;
  • kompleksowa obsługa prawna pierwszej polskiej telewizji interaktywnej o profilu rozrywkowym;
  • opracowywanie umów fonograficznych, kontraktów aktorskich i innych umów z zakresu wykonań artystycznych (w tym np. umów dubbingowych);
  • doradztwo prawne w zakresie wykorzystania muzyki na wolnej licencji creative commons w produkcji filmowej;
  • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów wydawniczych, umów z autorami, tłumaczami, fotografami i ilustratorami;
  • doradztwo prawne na rzecz podmiotów prowadzących działalność w zakresie platform cyfrowych i płatnych kanałów filmowych.
 • Media

  Kancelaria świadczy usługi doradztwa prawnego dla wydawców prasowych, nadawców i podmiotów prowadzących portale internetowe w zakresie ochrony tytułów prasowych, ochrony publikowanych materiałów, umów z pracownikami twórczymi lub innymi podmiotami dostarczającymi takie materiały. Pomoc prawna dla podmiotów działających w branży mediów dotyczy także zagadnień regulacyjnych, reprezentacji w postępowaniach przed prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, reprezentacji w procesach sądowych z zakresu naruszenia praw autorskich lub praw osobistych.

 • Reklama i marketing

  Pomoc prawna świadczona w odniesieniu do reklamy i marketingu obejmuje agencje reklamowe, nadawców i przedsiębiorców zlecających kampanie reklamowe. Wsparcie prawne w tym zakresie polega w szczególności na:

  • opiniowaniu materiałów reklamowych pod względem ich zgodności z prawem, w tym w odniesieniu do produktów sensytywnych (produkty lecznicze i suplementy diety, wyroby alkoholowe, tytoniowe);
  • opracowywaniu umów o stworzenie lub wykorzystanie utworów w kampaniach reklamowych, a także wykorzystanie wizerunku i głosu;
   reprezentacji przed organami kontrolującymi zgodność reklamy z prawem.
 • Wzornictwo przemysłowe

  Doradzamy przedsiębiorcom, a także projektantom, w przedmiocie ochrony praw własności intelektualnej.

  Nasze doświadczenie:

  • analiza zdolności rejestracyjnej wzorów przemysłowych i ich rejestracja;
  • sporządzanie i negocjowanie umów licencyjnych i umów przenoszących prawa autorskie do wzorów przemysłowych;
  • rozwiązywanie sporów dotyczących naruszeń praw autorskich do utworów sztuki użytkowej (dekoracji wnętrz, mebli, odzieży i obuwia, opakowań i etykiet produktów).
 • Prawo autorskie w Internecie

  Zespół kancelarii specjalizuje się w rozwiązywaniu problemów prawnych związanych z działalnością gospodarczą w Internecie, począwszy od opracowywania umów o wykonanie i wdrożenie portalu internetowego, poprzez umowy dotyczące tworzenia i dostarczania treści, po ochronę interesów uczestników obrotu elektronicznego.

  Nasze doświadczenie:

  • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o stworzenie portalu internetowego;
  • wspieranie procesów zarządzania własnością intelektualną w Internecie;
  • ochrona praw twórców i innych uprawnionych, zarówno na etapie przedsądowym, jak i procesów sądowych;
  • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia kampanii reklamowych w Internecie i na portalach społecznościowych;
  • doradztwo z zakresu e-commerce, w tym opracowywanie prawnej strategii zarządzania własnością intelektualną własną i pozyskaną oraz handlu elektronicznego utworami.
 • Oprogramowanie i gry komputerowe

  Wytwory własności intelektualnej coraz częściej odgrywają pierwszoplanową rolę w szeroko rozumianej branży IT. W szczególności dotyczy to oprogramowania, bez którego nie da się prowadzić działalności. Nasi eksperci posiadają szeroką wiedzę dotyczącą nie tylko regulacji prawnych, ale także zagadnień technicznych i ekonomicznych istotnych w branży IT.

  Nasze doświadczenie:

  • sporządzanie i negocjowanie umów, w tym o oprogramowanie standardowe, jak i tworzone na zamówienie;
  • rozwiązywanie sporów dotyczących oprogramowania, w tym w przedmiocie możliwości dokonywania przeróbek cudzego programu komputerowego, statusu prawno-autorskiego aktualizacji i upgradów oprogramowania, a także tzw. wolnych licencji (np. open source);
  • pomoc w przygotowaniu od strony prawnej procesu wdrożenia, szczególnie w procedurach zamówień publicznych, i kompleksowe wsparcie w tym zakresie podmiotów z sektora publicznego oraz przedsiębiorców, m.in. banków i firm ubezpieczeniowych;
  • wsparcie prawne we wprowadzaniu na rynek nowego rodzaju produktów, np. rozwiązań informatycznych lub gier komputerowych, w tym przygotowywanie umów dystrybucyjnych;
   kompleksowa analiza zasobów własności intelektualnej w przedsiębiorstwie (utwory pracownicze, umowy prawno-autorskie) pod kątem należytego zabezpieczenia praw przedsiębiorcy.
 • Architektura i budownictwo

  Zespół kancelarii doradza architektom i projektantom oraz inwestorom i deweloperom w zakresie korzystania z praw autorskich do projektów
  architektonicznych, budowlanych, projektów wykonawczych i dokumentacji podwykonawczej.

  Nasze doświadczenie:

  • opiniowanie i sporządzanie projektów klauzul umownych dotyczących praw autorskich w umowach o opracowanie projektów architektonicznych i budowlanych;
   doradztwo w zakresie korzystania z praw autorskich architektów przy tworzeniu i wykorzystywaniu dokumentacji budowalnej w ramach procesu inwestycyjnego na rzecz firm deweloperskich;
  • opiniowanie możliwości dokonywania zmian w projektach w trakcie realizacji budowli i wykańczania wnętrz z punktu widzenia praw autorskich przysługujących projektantom;
  • reprezentacja w sporach sądowych o naruszenie praw autorskich do koncepcji architektoniczno-budowlanych;
  • określenie granic i formy nadzoru architektonicznego w procesie realizacji inwestycji budowlanej;
  • kompleksowa obsługa prawna pracowni architektonicznych w zakresie dystrybucji gotowych projektów architektonicznych;
  • przygotowywanie klauzul dotyczących praw autorskich w ramach zamówień publicznych i dokonywanie oceny możliwości zlecenia wprowadzania zmian w projektach w ramach zamówień z wolnej ręki.
 • Nauka i innowacje

  Kancelaria zapewnia wsparcie prawne w zakresie współpracy pomiędzy podmiotami publicznymi i prywatnymi, która polega na transferze technologii do biznesu i komercjalizacji rozwiązań innowacyjnych, oraz prowadzi w tym zakresie obsługę prawną zarówno na rzecz uczelni wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, jak i przedsiębiorców.

  Eksperci kancelarii doradzają w zakresie audytu prawnego sposobów ochrony technologii, doboru optymalnej metody jej ochrony, a następnie komercjalizacji. Doświadczenie kancelarii obejmuje obsługę prawną projektów związanych z pracami badawczo-rozwojowymi wykonywanymi przez uczelnie na zlecenie przedsiębiorców oraz w ramach konsorcjów naukowych z udziałem biznesu.

 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty z zakresu prawa autorskiego, prawa prasowego i prawa nowych technologii. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dla konkretnych firm dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich przedsiębiorstwa działają.