Specjalizacje

Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne

Powiązane osoby:
Prawo gospodarcze i doradztwo korporacyjne

Zespół prawników Kancelarii świadczy stałe usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorstw. Doradztwo to obejmuje w szczególności:

  • tworzenie nowych podmiotów gospodarczych (przede wszystkim spółek kapitałowych),
  • bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Kancelaria oferuje kompleksowe usługi z dziedziny prawa handlowego i gospodarczego, a także prawa pracy i prawa podatkowego. Do najczęściej wykonywanych czynności w tym zakresie należy zaliczyć:

  • pomoc prawną przy prowadzeniu zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy,
  • opracowywanie, opiniowanie oraz negocjowanie umów cywilnych i gospodarczych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w sprawach pracowniczych, w tym w kwestii umów menedżerskich,
  • doradztwo w sprawach podatkowych związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.