Specjalizacje

Prawo konkurencji i ochrona konsumentów

Powiązane osoby:
Postępowania przed Prezesem UOKiK

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących zarzutów zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej lub dopuszczenia się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, poczynając od postępowania wyjaśniającego po właściwe postępowanie antymonopolowe.

 • Przykłady postępowań, w których nie doszło do postawienia zarzutów:
 • Postępowanie dotyczące podejrzenia naruszeń konkurencji w umowach franchisingowych na rynku gastronomicznym;
 • Postępowanie dotyczące zarzutu nadużycia pozycji dominującej na rynku sprzedaży vendingowej;
 • Postępowanie dotyczące zarzutu nadużycia pozycji dominującej przez odmowę dostępu do programu komputerowego i usług serwisowych.
Odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

Kancelaria reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych wynikających z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK. Prawnicy kancelarii przygotowują odwołania oraz reprezentują naszych klientów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym.

Nasze doświadczenie:

 • postępowania dotyczące zarzutu nadużycia pozycji dominującej przez dyskryminację cenową m.in. na rynku telekomunikacyjnym;
 • postępowanie dotyczące naruszenia obowiązku zgłoszenia koncentracji na rynku prasowym;
 • postępowanie dotyczące zarzutu ustalenia cen odsprzedaży w sieciach marketów budowlanych;
 • postępowanie dotyczące opłat interchange.
Umowy dystrybucyjne i inne porozumienia

Nasi eksperci wspierają klientów przy rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w związku z zawieraniem umów dystrybucyjnych, umów o współpracy, a także innych porozumień handlowych. Przygotowując umowy dystrybucyjne, wdrażamy rozwiązania, które zmniejszają ryzyko pojawienia się zarzutów dotyczących naruszenia prawa konkurencji, a jednocześnie pozwalają w jak największym stopniu osiągnąć cele gospodarcze stron.

Nasze doświadczenie:

 •  doradztwo dotyczące umów franchisingowych na rynku gastronomicznym;
 • doradztwo dotyczące systemów rabatowych na rynkach produktów spożywczych;
 • doradztwo i tworzenie wzorów umów systemu wspólnych zakupów na rynku sklepów wielkopowierzchniowych;
 • doradztwo w związku z tworzeniem i funkcjonowaniem stowarzyszeń branżowych;
 • doradztwo w zakresie utworzenia systemu dystrybucji selektywnej na rynku sprzętu sportowego;
 • doradztwo dotyczące umów joint-venture.
Transfer technologii i innowacji

Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie umów transferu technologii i innowacji. Nasi prawnicy przygotowują i negocjują umowy niezbędne do przeniesienia wyników badań naukowych, wiedzy technicznej a także procesów, patentów i innowacyjnych pomysłów do komercyjnego zastosowania. Nasz zespół łączy najwyższe kompetencje w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz głęboką znajomość prawa konkurencji i wynikających z niego ograniczeń.

Nasze doświadczenie:

 • udział w negocjacjach i opracowanie umów dotyczących budowy instalacji chemicznych i związanego z nimi transferu technologii;
 • udział w negocjacjach i opracowanie umów licencyjnych na rynku farmaceutycznym;
 • tworzenie i opiniowanie licznych umów licencyjnych, dotyczących przekazania technologii i zapewniających ochronę know-how.
Doradztwo w zakresie naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych i klauzul niedozwolonych

Zmieniające się warunki rynkowe oraz otwarta definicja postanowień niedozwolonych zmuszają przedsiębiorców oferujących konsumentom swoje produkty i usługi do ciągłego monitorowania stosowanych regulaminów i wzorców umów oraz dostosowywania ich do wymogów prawnych. Nasi eksperci zapewniają kompleksowe wsparcie prawne w zakresie audytów, sporządzania umów i regulaminów, a także doradztwo dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych.
Nasze doświadczenie:

 • ocena reklam, akcji promocyjnych oraz wzorów umów i regulaminów
 • pod kątem zgodności z przepisami prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
 • postępowania dotyczące zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez ograniczenie praw konsumenta w przypadku wystąpienia
  wad towarów;
 •  postępowania dotyczące zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez wprowadzającą w błąd reklamę;
 • reprezentacja klientów w licznych postępowaniach dotyczących klauzul niedozwolonych w regulaminach, w tym regulaminach internetowych.
Kontrola koncentracji

Zespół ekspertów kancelarii doradza klientom w zakresie kontroli koncentracji na wszystkich etapach: od zbadania, czy występują przesłanki rodzące obowiązek zgłoszenia koncentracji, przez zgłoszenie zamiaru koncentracji, po realizację procesu.

Nasze doświadczenie:

 • przygotowanie i zgłoszenie koncentracji;
 • postępowania dotyczące naruszenia obowiązku zgłoszenia koncentracji m.in. na rynku prasowym;
 • doradztwo w zakresie sposobu wypełnienia warunku wynikającego z decyzji zezwalającej na dokonanie koncentracji;
 • monitorowanie postępowań przed organami ochrony konkurencji (polskimi i europejskimi) oraz negocjowanie warunków koncentracji;
 • wsparcie prawne w postępowaniach odwoławczych w przypadku odmowy zgody na koncentrację.
Doradztwo strategiczne i programy compliance

Programy zapewnienia zgodności z prawem i zasadami rynku, tzw. programy compilance, mają minimalizować ryzyko prawne występowania nadużyć w przedsiębiorstwie, które mogłyby prowadzić do negatywnych skutków, kontroli organów zewnętrznych, niepochlebnej opinii na rynku, odpowiedzialności finansowej lub karnej. Doświadczeni prawnicy naszego zespołu doradzają członkom zarządów, radom nadzorczym i kadrze menedżerskiej na etapie tworzenia wewnętrznych procedur oraz planowania działań.
Nasze doświadczenie:

 • audyty wewnętrzne przedsiębiorstw;
 • wdrażanie specjalnych procedur kontroli oraz reorganizacja działalności firmy w celu wyeliminowania ryzyka naruszeń prawa antymonopolowego;
 • doradztwo w związku z przeszukaniem i kontrolą prowadzoną przez organ ochrony konkurencji;
 • analizy prawne działalności sieci sprzedaży;
 • przygotowywanie i opiniowanie umów partnerskich;
 • ocena pod kątem niedozwolonych klauzul.
Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa konkurencji i zagadnień związanych z ochroną konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności członków zarządów. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, w przypadku których interpretacja i określenie ewentualnych czynników ryzyka prawnego jest szczególnie
problematyczne. Szkolenia są prowadzone w języku polskim i angielskim.

Prawo konkurencji i ochrona konsumentów Pobierz PDF (937 kB)

Zespół kancelarii oferuje pomoc prawną z zakresu prawa konkurencji we wszystkich sektorach gospodarczych. Nasze doświadczenia obejmują m.in.:

 • branżę telekomunikacyjną
 • sektor finansowy
 • sprzedaż detaliczną
 • sektor gastronomiczny
 • sektor farmaceutyczny
 • obrót prawami własności intelektualnej
 • producentów urządzeń technicznych
 • media i branżę internetową
 • Postępowania przed Prezesem UOKiK

  Kancelaria posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań dotyczących zarzutów zawarcia porozumień ograniczających konkurencję, nadużycia pozycji dominującej lub dopuszczenia się praktyki naruszającej zbiorowe interesy konsumentów, poczynając od postępowania wyjaśniającego po właściwe postępowanie antymonopolowe.

  • Przykłady postępowań, w których nie doszło do postawienia zarzutów:
  • Postępowanie dotyczące podejrzenia naruszeń konkurencji w umowach franchisingowych na rynku gastronomicznym;
  • Postępowanie dotyczące zarzutu nadużycia pozycji dominującej na rynku sprzedaży vendingowej;
  • Postępowanie dotyczące zarzutu nadużycia pozycji dominującej przez odmowę dostępu do programu komputerowego i usług serwisowych.
 • Odwołania od decyzji Prezesa UOKiK

  Kancelaria reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych wynikających z odwołania od decyzji Prezesa UOKiK. Prawnicy kancelarii przygotowują odwołania oraz reprezentują naszych klientów przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym.

  Nasze doświadczenie:

  • postępowania dotyczące zarzutu nadużycia pozycji dominującej przez dyskryminację cenową m.in. na rynku telekomunikacyjnym;
  • postępowanie dotyczące naruszenia obowiązku zgłoszenia koncentracji na rynku prasowym;
  • postępowanie dotyczące zarzutu ustalenia cen odsprzedaży w sieciach marketów budowlanych;
  • postępowanie dotyczące opłat interchange.
 • Umowy dystrybucyjne i inne porozumienia

  Nasi eksperci wspierają klientów przy rozwiązywaniu problemów prawnych pojawiających się w związku z zawieraniem umów dystrybucyjnych, umów o współpracy, a także innych porozumień handlowych. Przygotowując umowy dystrybucyjne, wdrażamy rozwiązania, które zmniejszają ryzyko pojawienia się zarzutów dotyczących naruszenia prawa konkurencji, a jednocześnie pozwalają w jak największym stopniu osiągnąć cele gospodarcze stron.

  Nasze doświadczenie:

  •  doradztwo dotyczące umów franchisingowych na rynku gastronomicznym;
  • doradztwo dotyczące systemów rabatowych na rynkach produktów spożywczych;
  • doradztwo i tworzenie wzorów umów systemu wspólnych zakupów na rynku sklepów wielkopowierzchniowych;
  • doradztwo w związku z tworzeniem i funkcjonowaniem stowarzyszeń branżowych;
  • doradztwo w zakresie utworzenia systemu dystrybucji selektywnej na rynku sprzętu sportowego;
  • doradztwo dotyczące umów joint-venture.
 • Transfer technologii i innowacji

  Zapewniamy kompleksowe doradztwo w zakresie umów transferu technologii i innowacji. Nasi prawnicy przygotowują i negocjują umowy niezbędne do przeniesienia wyników badań naukowych, wiedzy technicznej a także procesów, patentów i innowacyjnych pomysłów do komercyjnego zastosowania. Nasz zespół łączy najwyższe kompetencje w dziedzinie prawa własności intelektualnej oraz głęboką znajomość prawa konkurencji i wynikających z niego ograniczeń.

  Nasze doświadczenie:

  • udział w negocjacjach i opracowanie umów dotyczących budowy instalacji chemicznych i związanego z nimi transferu technologii;
  • udział w negocjacjach i opracowanie umów licencyjnych na rynku farmaceutycznym;
  • tworzenie i opiniowanie licznych umów licencyjnych, dotyczących przekazania technologii i zapewniających ochronę know-how.
 • Doradztwo w zakresie naruszeń zbiorowych interesów konsumentów, nieuczciwych praktyk rynkowych i klauzul niedozwolonych

  Zmieniające się warunki rynkowe oraz otwarta definicja postanowień niedozwolonych zmuszają przedsiębiorców oferujących konsumentom swoje produkty i usługi do ciągłego monitorowania stosowanych regulaminów i wzorców umów oraz dostosowywania ich do wymogów prawnych. Nasi eksperci zapewniają kompleksowe wsparcie prawne w zakresie audytów, sporządzania umów i regulaminów, a także doradztwo dotyczące nieuczciwych praktyk rynkowych.
  Nasze doświadczenie:

  • ocena reklam, akcji promocyjnych oraz wzorów umów i regulaminów
  • pod kątem zgodności z przepisami prawa ochrony konkurencji i konsumentów;
  • postępowania dotyczące zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez ograniczenie praw konsumenta w przypadku wystąpienia
   wad towarów;
  •  postępowania dotyczące zarzutów naruszenia zbiorowych interesów konsumentów przez wprowadzającą w błąd reklamę;
  • reprezentacja klientów w licznych postępowaniach dotyczących klauzul niedozwolonych w regulaminach, w tym regulaminach internetowych.
 • Kontrola koncentracji

  Zespół ekspertów kancelarii doradza klientom w zakresie kontroli koncentracji na wszystkich etapach: od zbadania, czy występują przesłanki rodzące obowiązek zgłoszenia koncentracji, przez zgłoszenie zamiaru koncentracji, po realizację procesu.

  Nasze doświadczenie:

  • przygotowanie i zgłoszenie koncentracji;
  • postępowania dotyczące naruszenia obowiązku zgłoszenia koncentracji m.in. na rynku prasowym;
  • doradztwo w zakresie sposobu wypełnienia warunku wynikającego z decyzji zezwalającej na dokonanie koncentracji;
  • monitorowanie postępowań przed organami ochrony konkurencji (polskimi i europejskimi) oraz negocjowanie warunków koncentracji;
  • wsparcie prawne w postępowaniach odwoławczych w przypadku odmowy zgody na koncentrację.
 • Doradztwo strategiczne i programy compliance

  Programy zapewnienia zgodności z prawem i zasadami rynku, tzw. programy compilance, mają minimalizować ryzyko prawne występowania nadużyć w przedsiębiorstwie, które mogłyby prowadzić do negatywnych skutków, kontroli organów zewnętrznych, niepochlebnej opinii na rynku, odpowiedzialności finansowej lub karnej. Doświadczeni prawnicy naszego zespołu doradzają członkom zarządów, radom nadzorczym i kadrze menedżerskiej na etapie tworzenia wewnętrznych procedur oraz planowania działań.
  Nasze doświadczenie:

  • audyty wewnętrzne przedsiębiorstw;
  • wdrażanie specjalnych procedur kontroli oraz reorganizacja działalności firmy w celu wyeliminowania ryzyka naruszeń prawa antymonopolowego;
  • doradztwo w związku z przeszukaniem i kontrolą prowadzoną przez organ ochrony konkurencji;
  • analizy prawne działalności sieci sprzedaży;
  • przygotowywanie i opiniowanie umów partnerskich;
  • ocena pod kątem niedozwolonych klauzul.
 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia, warsztaty i konferencje z zakresu prawa konkurencji i zagadnień związanych z ochroną konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących odpowiedzialności członków zarządów. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, w przypadku których interpretacja i określenie ewentualnych czynników ryzyka prawnego jest szczególnie
  problematyczne. Szkolenia są prowadzone w języku polskim i angielskim.