Specjalizacje

Prawo reklamy i promocji

Powiązane osoby:
Kampanie i materiały reklamowe

Eksperci kancelarii zapewniają kompleksowe konsultacje w zakresie kampanii i materiałów reklamowych, oceny ryzyka prawnego i jego minimalizacji przy założeniu maksymalnych korzyści marketingowych.

Nasze doświadczenie:

 • analiza działań i materiałów reklamowych (telewizyjnych, radiowych, prasowych, outdoorowych, interaktywnych) na etapie ich projektowania oraz realizacji;
 • opiniowanie działań reklamowych dotyczących produktów i branż sensytywnych (napoje alkoholowe, produkty lecznicze, wyroby tytoniowe, usługi finansowe);
 • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z realizacją kampanii reklamowych, w tym umów agencyjnych, produkcyjnych, z reżyserem, grafikiem, modelem, aktorem (agencjami aktorskimi), lektorem;
 • opiniowanie i przygotowanie umów dotyczących udziału w kampanii celebrytów, osób publicznych, sportowców czy też wykorzystania postaci fikcyjnych;
 • analiza i przygotowanie umów z podwykonawcami oraz dysponentami powierzchni i czasu reklamowego, w tym z domami mediowymi i brokerami reklamowymi (media tradycyjne, internetowe i interaktywne);
 • przygotowanie i negocjowanie umów o lokowanie produktu (product placement) oraz umów sponsorskich;
 • doradztwo w zakresie platform cyfrowych i płatnych kanałów filmowych.
Akcje promocyjne, programy lojalnościowe i motywacyjne

Zapewniamy wsparcie w zakresie kompleksowych konsultacji koncepcji, założeń i mechanizmów różnego rodzaju kampanii promocyjnych i działań BTL.

Nasze doświadczenie:

 • analiza i kwalifikacja prawnopodatkowa akcji oraz wsparcie w toku kontroli podatkowych, obsługa wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej;
 • przygotowywanie i audyt regulaminów konkursów, loterii promocyjnych i audioteksowych, programów lojalnościowych (w tym multipartnerskich i B2B) i motywacyjnych, sprzedaży premiowej;
 • weryfikacja regulaminów pod kątem klauzul niedozwolonych i z perspektywy prawa konkurencji;
 • doradztwo prawne w zakresie rozpatrywania reklamacji dotyczących akcji promocyjnych;
 • przekształcenie, łączenie oraz podział funkcjonujących programów przy zachowaniu ich ciągłości z punktu widzenia uczestników;
 • opiniowanie i sporządzanie umów telemarketingowych i mailingowych;
 • ochrona danych osobowych i elektroniczna komunikacja marketingowa jako istotny element programów;
 • umowy z podwykonawcami, w tym umowy na obsługę programu, powierzenia baz danych, obsługę teleinformatyczną itp.
Produkty sensytywne

Prawnicy kancelarii doradzają klientom w zakresie reklamy produktów i usług sensytywnych, w szczególności: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, gier hazardowych, produktów leczniczych, suplementów diety, aptek, usług finansowych, jak również zawodów zaufania publicznego.

Nasze doświadczenie:

 • reprezentacja w postępowaniach przed inspekcją farmaceutyczną;
 • wsparcie prawne w planowaniu i realizacji akcji promocyjnych dot. produktów sensytywnych;
 • doradztwo w zakresie wykorzystania sponsoringu jako alternatywy dla typowych działań reklamowych.
Gry hazardowe, w tym loterie promocyjne i audioteksowe

Doradztwo naszych ekspertów obejmuje pełną obsługę prawną loterii promocyjnych oraz loterii audioteksowych, począwszy od analizy prawnej planowanej loterii, przez przygotowanie regulaminu, uzyskanie zezwolenia, po sporządzenie dokumentacji loterii oraz działania kończące loterię.

Nasze doświadczenie:

 • postępowania przed Ministrem Finansów dotyczące kwalifikacji gier hazardowych, jak też postępowania przed WSA dotyczące skargi na treść decyzji Ministra Finansów;
 • postępowanie i reprezentacja przed organami Służby Celnej w sprawach naruszeń przepisów ustawy o grach hazardowych;
 • wsparcie w przygotowaniu do egzaminów przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów w związku z uzyskiwaniem uprawnień do nadzorowania gier losowych.
Sponsoring

Doradzamy naszym klientom w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjacjach wszelkiego rodzaju umów sponsoringowych.

Nasze doświadczenie:

 • doradztwo w zakresie sponsoringu branży alkoholi, w tym dotyczące telewizyjnych bilbordów sponsorskich producentów i dystrybutorów piwa oraz napojów alkoholowych do 18%;
 • analizowanie i sporządzanie umów dotyczących sponsorowania sportowców oraz klubów sportowych, w tym klubów piłkarskich i reprezentacji narodowych.
Prawo konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe

Naszym klientom doradzamy w zakresie kompleksowej analizy działań i materiałów reklamowych pod kątem prawa konkurencji.

Nasze doświadczenie:

 • określanie warunków prowadzenia reklamy porównawczej, w tym tzw. reklamy superlatywnej;
 • kwalifikacja reklamy jako wprowadzającej w błąd, uciążliwej lub stanowiącej agresywną praktykę rynkową;
 • doradztwo prawne dotyczące ambush marketingu;
 • doradztwo w zakresie marketingu szeptanego i reklamy sprawiającej wrażenie neutralnej informacji.
Własność intelektualna w reklamie

Wsparcie prawne kancelarii ma na celu zapewnienie ochrony naszym klientom w zakresie własności intelektualnej w reklamie.

Nasze doświadczenie:

 • tworzenie umów prawno-autorskich;
 • ochrona dóbr osobistych;
 • ochrona własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe, patenty);
 • przygotowywanie pełnej dokumentacji akcji marketingowych, w tym stosownych zgód na wykorzystywanie prac konkursowych, wizerunku i głosu, artystycznego wykonania, przetwarzania danych osobowych, przesyłania informacji handlowych itp.
Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa reklamy

Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w sporach sądowych z zakresu przeprowadzonych działań reklamowych i promocyjnych oraz realizowanych kontraktów handlowych.

Nasze doświadczenie:

 • reprezentacja w postępowaniach sądowych;
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami branżowymi i samoregulującymi oceniającymi zgodność reklamy z prawem, dobrymi obyczajami i etyką (m.in. Komisja Etyki Reklamy, UOKIK, KRRIT);
 • reprezentacja przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi.
Bieżące doradztwo na rzecz podmiotów z branży reklamowej i mediów

Wspieramy przedsiębiorców działających w branży reklamowej i mediach w zakresie ich bieżącej działalności oraz zagadnień regulacyjnych.

Legislacja i doradztwo dla organizacji branżowych

Nasze doświadczenie:

 • udział w tworzeniu branżowych kodeksów dobrych praktyk, np. Kodeksu dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie opracowanego przez IAB Polska;
 • autorstwo pierwszego i najbardziej kompleksowego kompendium wiedzy „Prawo Reklamy i Promocji”.
Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli agencji reklamowych lub działów marketingu z zakresu prawa marketingu, prawa autorskiego i innych. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne. Szkolenia są prowadzone w języku polskim lub angielskim.

Prawo reklamy i promocji Pobierz PDF (803 kB)

Nasz zespół ekspertów wspiera prawnie m.in.:

 • nadawców telewizyjnych i radiowych
 • agencje kreatywne, reklamowe, marketingowe i interaktywne
 • domy produkcyjne, twórców reklamowych, agencje aktorskie
 • organizatorów programów lojalnościowych i motywacyjnych
 • przedsiębiorców m.in. z branż: alkoholowej, farmaceutycznej,ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej, FMCG – w ich działaniachz zakresu marketingu i reklamy
 • Kampanie i materiały reklamowe

  Eksperci kancelarii zapewniają kompleksowe konsultacje w zakresie kampanii i materiałów reklamowych, oceny ryzyka prawnego i jego minimalizacji przy założeniu maksymalnych korzyści marketingowych.

  Nasze doświadczenie:

  • analiza działań i materiałów reklamowych (telewizyjnych, radiowych, prasowych, outdoorowych, interaktywnych) na etapie ich projektowania oraz realizacji;
  • opiniowanie działań reklamowych dotyczących produktów i branż sensytywnych (napoje alkoholowe, produkty lecznicze, wyroby tytoniowe, usługi finansowe);
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów związanych z realizacją kampanii reklamowych, w tym umów agencyjnych, produkcyjnych, z reżyserem, grafikiem, modelem, aktorem (agencjami aktorskimi), lektorem;
  • opiniowanie i przygotowanie umów dotyczących udziału w kampanii celebrytów, osób publicznych, sportowców czy też wykorzystania postaci fikcyjnych;
  • analiza i przygotowanie umów z podwykonawcami oraz dysponentami powierzchni i czasu reklamowego, w tym z domami mediowymi i brokerami reklamowymi (media tradycyjne, internetowe i interaktywne);
  • przygotowanie i negocjowanie umów o lokowanie produktu (product placement) oraz umów sponsorskich;
  • doradztwo w zakresie platform cyfrowych i płatnych kanałów filmowych.
 • Akcje promocyjne, programy lojalnościowe i motywacyjne

  Zapewniamy wsparcie w zakresie kompleksowych konsultacji koncepcji, założeń i mechanizmów różnego rodzaju kampanii promocyjnych i działań BTL.

  Nasze doświadczenie:

  • analiza i kwalifikacja prawnopodatkowa akcji oraz wsparcie w toku kontroli podatkowych, obsługa wniosków o wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej;
  • przygotowywanie i audyt regulaminów konkursów, loterii promocyjnych i audioteksowych, programów lojalnościowych (w tym multipartnerskich i B2B) i motywacyjnych, sprzedaży premiowej;
  • weryfikacja regulaminów pod kątem klauzul niedozwolonych i z perspektywy prawa konkurencji;
  • doradztwo prawne w zakresie rozpatrywania reklamacji dotyczących akcji promocyjnych;
  • przekształcenie, łączenie oraz podział funkcjonujących programów przy zachowaniu ich ciągłości z punktu widzenia uczestników;
  • opiniowanie i sporządzanie umów telemarketingowych i mailingowych;
  • ochrona danych osobowych i elektroniczna komunikacja marketingowa jako istotny element programów;
  • umowy z podwykonawcami, w tym umowy na obsługę programu, powierzenia baz danych, obsługę teleinformatyczną itp.
 • Produkty sensytywne

  Prawnicy kancelarii doradzają klientom w zakresie reklamy produktów i usług sensytywnych, w szczególności: napojów alkoholowych, wyrobów tytoniowych, gier hazardowych, produktów leczniczych, suplementów diety, aptek, usług finansowych, jak również zawodów zaufania publicznego.

  Nasze doświadczenie:

  • reprezentacja w postępowaniach przed inspekcją farmaceutyczną;
  • wsparcie prawne w planowaniu i realizacji akcji promocyjnych dot. produktów sensytywnych;
  • doradztwo w zakresie wykorzystania sponsoringu jako alternatywy dla typowych działań reklamowych.
 • Gry hazardowe, w tym loterie promocyjne i audioteksowe

  Doradztwo naszych ekspertów obejmuje pełną obsługę prawną loterii promocyjnych oraz loterii audioteksowych, począwszy od analizy prawnej planowanej loterii, przez przygotowanie regulaminu, uzyskanie zezwolenia, po sporządzenie dokumentacji loterii oraz działania kończące loterię.

  Nasze doświadczenie:

  • postępowania przed Ministrem Finansów dotyczące kwalifikacji gier hazardowych, jak też postępowania przed WSA dotyczące skargi na treść decyzji Ministra Finansów;
  • postępowanie i reprezentacja przed organami Służby Celnej w sprawach naruszeń przepisów ustawy o grach hazardowych;
  • wsparcie w przygotowaniu do egzaminów przeprowadzanych przez Ministerstwo Finansów w związku z uzyskiwaniem uprawnień do nadzorowania gier losowych.
 • Sponsoring

  Doradzamy naszym klientom w przygotowywaniu, opiniowaniu i negocjacjach wszelkiego rodzaju umów sponsoringowych.

  Nasze doświadczenie:

  • doradztwo w zakresie sponsoringu branży alkoholi, w tym dotyczące telewizyjnych bilbordów sponsorskich producentów i dystrybutorów piwa oraz napojów alkoholowych do 18%;
  • analizowanie i sporządzanie umów dotyczących sponsorowania sportowców oraz klubów sportowych, w tym klubów piłkarskich i reprezentacji narodowych.
 • Prawo konkurencji i nieuczciwe praktyki rynkowe

  Naszym klientom doradzamy w zakresie kompleksowej analizy działań i materiałów reklamowych pod kątem prawa konkurencji.

  Nasze doświadczenie:

  • określanie warunków prowadzenia reklamy porównawczej, w tym tzw. reklamy superlatywnej;
  • kwalifikacja reklamy jako wprowadzającej w błąd, uciążliwej lub stanowiącej agresywną praktykę rynkową;
  • doradztwo prawne dotyczące ambush marketingu;
  • doradztwo w zakresie marketingu szeptanego i reklamy sprawiającej wrażenie neutralnej informacji.
 • Własność intelektualna w reklamie

  Wsparcie prawne kancelarii ma na celu zapewnienie ochrony naszym klientom w zakresie własności intelektualnej w reklamie.

  Nasze doświadczenie:

  • tworzenie umów prawno-autorskich;
  • ochrona dóbr osobistych;
  • ochrona własności przemysłowej (znaki towarowe, wzory użytkowe, patenty);
  • przygotowywanie pełnej dokumentacji akcji marketingowych, w tym stosownych zgód na wykorzystywanie prac konkursowych, wizerunku i głosu, artystycznego wykonania, przetwarzania danych osobowych, przesyłania informacji handlowych itp.
 • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa reklamy

  Doradzamy naszym klientom i reprezentujemy ich w sporach sądowych z zakresu przeprowadzonych działań reklamowych i promocyjnych oraz realizowanych kontraktów handlowych.

  Nasze doświadczenie:

  • reprezentacja w postępowaniach sądowych;
  • reprezentacja w postępowaniach przed organami branżowymi i samoregulującymi oceniającymi zgodność reklamy z prawem, dobrymi obyczajami i etyką (m.in. Komisja Etyki Reklamy, UOKIK, KRRIT);
  • reprezentacja przed sądami powszechnymi i organami administracyjnymi.
 • Bieżące doradztwo na rzecz podmiotów z branży reklamowej i mediów

  Wspieramy przedsiębiorców działających w branży reklamowej i mediach w zakresie ich bieżącej działalności oraz zagadnień regulacyjnych.

 • Legislacja i doradztwo dla organizacji branżowych

  Nasze doświadczenie:

  • udział w tworzeniu branżowych kodeksów dobrych praktyk, np. Kodeksu dobrych praktyk w sprawie szczegółowych zasad ochrony małoletnich w audiowizualnych usługach medialnych na żądanie opracowanego przez IAB Polska;
  • autorstwo pierwszego i najbardziej kompleksowego kompendium wiedzy „Prawo Reklamy i Promocji”.
 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli agencji reklamowych lub działów marketingu z zakresu prawa marketingu, prawa autorskiego i innych. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają nasi klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnego ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne. Szkolenia są prowadzone w języku polskim lub angielskim.