Specjalizacje

Prawo własności przemysłowej

Powiązane osoby:
Doradztwo strategiczne i zarządzanie prawami własności przemysłowej

W nieustannie zmieniających się warunkach biznesowych i gospodarczych odpowiedzialne zarządzanie jednym z najbardziej wartościowych aktywów w przedsiębiorstwie, jakim jest marka, staje się kluczowym zadaniem zarządzających. Wspólnie z klientami definiujemy obszary innowacyjności i opracowujemy strategię ochrony praw własności przemysłowej, mającą na celu dostosowanie rodzaju ochrony do potrzeb biznesowych klienta. Zapewniamy także pomoc w zarządzaniu portfelem już istniejących praw własności przemysłowej.

Nasze doświadczenie to:

 • audyty poziomu ochrony przedmiotów praw własności przemysłowej w firmie oraz doradztwo w wyborze optymalnego sposobu ochrony;
 • opinie prawne i analizy dotyczące możliwości uzyskania praw wyłącznych na przedmioty praw własności przemysłowej (m.in.: opinie dotyczące zdolności rejestrowej oznaczeń i wzorów przemysłowych, dopuszczalności używania konkretnych oznaczeń w obrocie);
 • prowadzenie projektów zmierzających do uzyskania praw wyłącznych na przedmioty prawa własności przemysłowej w drodze umów z pracownikami, umów przenoszących prawa lub umów licencyjnych;
 • zarządzanie portfelem praw własności przemysłowej na zlecenie klientów;
 • opracowywanie strategii postępowania w przypadku zarzutów naruszenia cudzych praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem ich wpływu na wizerunek marki (rozważenie kroków antykryzysowych).
Zgłoszenia i postępowania przed Urzędem Patentowym i OHIM

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań zgłoszeniowych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków, zarówno w procedurze polskiej, europejskiej, jak i międzynarodowej. W odniesieniu do wynalazków korzystamy ze współpracy z wybitnymi ekspertami z różnych dziedzin techniki, w zależności od przedmiotu konkretnego wynalazku. Posiadamy bogate doświadczenie także w prowadzeniu postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz europejskim Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM).

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • zgłoszenia do ochrony znaków towarowych i innych przedmiotów własności przemysłowej;
 • zarządzenie portfelem praw własności przemysłowej w celu utrzymania ochrony (wnoszenie opłat, monitoring terminów);
 • prowadzenie postępowań spornych dotyczących unieważnienia praw wyłącznych (znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty) oraz wygaszenia praw wyłącznych (znaki towarowe);
 • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny) oraz sądami europejskimi (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej).
Ochrona przez naruszeniami i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

Zespół naszych ekspertów posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących naruszania praw własności przemysłowej. Wspieramy klientów także w zakresie postępowań dotyczących zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, takich jak: naśladownictwo produktów lub oznaczeń handlowych oraz nieuczciwa reklama. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania. W postępowaniach sądowych współpracujemy z ekspertami z zakresu wyceny praw własności przemysłowej, wzornictwa, socjologii, jak również z agencjami prowadzącymi badania konsumenckie i agencjami PR.

Nasze doświadczenie to:

 • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, w zakresie naruszania praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
 • prowadzenie procesów sądowych w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwa produktów i opakowań, a także innych czynów nieuczciwej konkurencji dotyczących oznaczeń i wprowadzania w błąd;
 • przygotowanie wniosków o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń i o udzielenie informacji;
 • reprezentowanie klientów w sprawach o naruszenie patentów, w tym patentów farmaceutycznych;
  prowadzenie mediacji oraz negocjacji ugodowych.
Nazwy domen internetowych

Znacząca część obrotu gospodarczego ma miejsce za pośrednictwem Internetu, stąd ogromne znaczenie gospodarcze nazw domen internetowych i ich ochrony przed nieuczciwym wykorzystaniem. Kancelaria prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i ochroną nazw domen internetowych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądem polubownym ds. domen i sądami powszechnymi.

Nasze doświadczenie obejmuje:

 • analizę zdolności rejestrowej i rejestrację nazw domen internetowych;
 • monitoring używanych nazw internetowych (odnowa rejestracji);
 • prowadzenie postępowań przed sądami polubownymi lub sądami powszechnymi w zakresie nazw domen internetowych;
 • ochronę przed tzw. cybersquattingiem (zawłaszczanie domen internetowych);
 • prowadzenie mediacji i negocjacji w sprawach konfliktu domen z innymi domenami lub oznaczeniami indywidualizującymi podmioty.
Audyty i umowy

Zespół ekspertów kancelarii przeprowadza audyty istniejących umów pod kątem prawa własności przemysłowej, a także przygotowuje umowy uwzględniające przeniesienie praw własności przemysłowej i korzystanie z tych praw. Kancelaria współpracuje z ekspertami podatkowymi w celu oceny podatkowych aspektów zawieranych transakcji, w tym wnoszenia praw własności przemysłowej i know-how aportem do spółki i przenoszenia praw w ramach przekształceń własnościowych. Oferujemy również wsparcie w zakresie negocjowania umów dotyczących własności przemysłowej, w szczególności w ramach większych projektów z udziałem wielu podmiotów.

Nasze doświadczenie:

 • umowy o przeniesieniu praw wyłącznych i umowy licencyjne;
 • umowy o objęcie tajemnicą określonych rozwiązań handlowych i technologicznych, istniejących lub mogących powstać w przyszłości;
 • umowy o transfer know-how, umowy o współpracy w zakresie konsorcjum badawczo-rozwojowego;
 • audyt i umowy o pracę pod kątem praw pracodawcy w zakresie praw własności przemysłowej;
 • ocena klauzul dotyczących wyłączności dystrybucji pod kątem prawa konkurencji.
Szkolenia i warsztaty

Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty z zakresu prawa własności przemysłowej, ochrony marki i zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnych rodzajów ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne.

Prawo własności przemysłowej Pobierz PDF (611 kB)

Prawo własności przemysłowej należy do wiodących specjalizacji kancelarii. Doświadczony zespół ekspertów zapewnia wsparcie prawne na każdym etapie zarządzania prawami własności przemysłowej. Rzecznicy patentowi, adwokaci i radcowie prawni doradzają klientom w przedmiocie właściwych form ochrony własności przemysłowej i badają potencjalne konflikty z prawami innych podmiotów.

Doradztwo strategiczne często obejmuje sprawy na pograniczu prawa własności przemysłowej i innych, kluczowych dla przedsiębiorców zagadnień, jak: marketing, reklama, public relations, wycena praw własności przemysłowej i zarządzanie portfelem znaków towarowych. Wymienione wyżej usługi świadczone są na poziomie prawa polskiego i europejskiego. Europejscy rzecznicy patentowi prowadzą postępowania dotyczące uzyskania lub unieważnienia praw własności przemysłowej w procedurach międzynarodowych.

 • Doradztwo strategiczne i zarządzanie prawami własności przemysłowej

  W nieustannie zmieniających się warunkach biznesowych i gospodarczych odpowiedzialne zarządzanie jednym z najbardziej wartościowych aktywów w przedsiębiorstwie, jakim jest marka, staje się kluczowym zadaniem zarządzających. Wspólnie z klientami definiujemy obszary innowacyjności i opracowujemy strategię ochrony praw własności przemysłowej, mającą na celu dostosowanie rodzaju ochrony do potrzeb biznesowych klienta. Zapewniamy także pomoc w zarządzaniu portfelem już istniejących praw własności przemysłowej.

  Nasze doświadczenie to:

  • audyty poziomu ochrony przedmiotów praw własności przemysłowej w firmie oraz doradztwo w wyborze optymalnego sposobu ochrony;
  • opinie prawne i analizy dotyczące możliwości uzyskania praw wyłącznych na przedmioty praw własności przemysłowej (m.in.: opinie dotyczące zdolności rejestrowej oznaczeń i wzorów przemysłowych, dopuszczalności używania konkretnych oznaczeń w obrocie);
  • prowadzenie projektów zmierzających do uzyskania praw wyłącznych na przedmioty prawa własności przemysłowej w drodze umów z pracownikami, umów przenoszących prawa lub umów licencyjnych;
  • zarządzanie portfelem praw własności przemysłowej na zlecenie klientów;
  • opracowywanie strategii postępowania w przypadku zarzutów naruszenia cudzych praw własności intelektualnej, z uwzględnieniem ich wpływu na wizerunek marki (rozważenie kroków antykryzysowych).
 • Zgłoszenia i postępowania przed Urzędem Patentowym i OHIM

  Zapewniamy kompleksowe wsparcie w zakresie prowadzenia postępowań zgłoszeniowych znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz wynalazków, zarówno w procedurze polskiej, europejskiej, jak i międzynarodowej. W odniesieniu do wynalazków korzystamy ze współpracy z wybitnymi ekspertami z różnych dziedzin techniki, w zależności od przedmiotu konkretnego wynalazku. Posiadamy bogate doświadczenie także w prowadzeniu postępowań spornych przed Urzędem Patentowym RP oraz europejskim Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (Office for Harmonization in the Internal Market – OHIM).

  Nasze doświadczenie obejmuje:

  • zgłoszenia do ochrony znaków towarowych i innych przedmiotów własności przemysłowej;
  • zarządzenie portfelem praw własności przemysłowej w celu utrzymania ochrony (wnoszenie opłat, monitoring terminów);
  • prowadzenie postępowań spornych dotyczących unieważnienia praw wyłącznych (znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe, patenty) oraz wygaszenia praw wyłącznych (znaki towarowe);
  • prowadzenie postępowań przed sądami administracyjnymi (Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, Naczelny Sąd Administracyjny) oraz sądami europejskimi (Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej).
 • Ochrona przez naruszeniami i zwalczanie nieuczciwej konkurencji

  Zespół naszych ekspertów posiada szerokie doświadczenie w prowadzeniu procesów sądowych dotyczących naruszania praw własności przemysłowej. Wspieramy klientów także w zakresie postępowań dotyczących zwalczania czynów nieuczciwej konkurencji, takich jak: naśladownictwo produktów lub oznaczeń handlowych oraz nieuczciwa reklama. Zapewniamy kompleksową obsługę na każdym etapie postępowania. W postępowaniach sądowych współpracujemy z ekspertami z zakresu wyceny praw własności przemysłowej, wzornictwa, socjologii, jak również z agencjami prowadzącymi badania konsumenckie i agencjami PR.

  Nasze doświadczenie to:

  • prowadzenie postępowań przed sądami powszechnymi, w tym Sądem Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych, w zakresie naruszania praw własności przemysłowej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji;
  • prowadzenie procesów sądowych w przedmiocie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, naśladownictwa produktów i opakowań, a także innych czynów nieuczciwej konkurencji dotyczących oznaczeń i wprowadzania w błąd;
  • przygotowanie wniosków o tymczasowe zabezpieczenie roszczeń i o udzielenie informacji;
  • reprezentowanie klientów w sprawach o naruszenie patentów, w tym patentów farmaceutycznych;
   prowadzenie mediacji oraz negocjacji ugodowych.
 • Nazwy domen internetowych

  Znacząca część obrotu gospodarczego ma miejsce za pośrednictwem Internetu, stąd ogromne znaczenie gospodarcze nazw domen internetowych i ich ochrony przed nieuczciwym wykorzystaniem. Kancelaria prowadzi sprawy związane z utrzymaniem i ochroną nazw domen internetowych i reprezentuje klientów w postępowaniach przed sądem polubownym ds. domen i sądami powszechnymi.

  Nasze doświadczenie obejmuje:

  • analizę zdolności rejestrowej i rejestrację nazw domen internetowych;
  • monitoring używanych nazw internetowych (odnowa rejestracji);
  • prowadzenie postępowań przed sądami polubownymi lub sądami powszechnymi w zakresie nazw domen internetowych;
  • ochronę przed tzw. cybersquattingiem (zawłaszczanie domen internetowych);
  • prowadzenie mediacji i negocjacji w sprawach konfliktu domen z innymi domenami lub oznaczeniami indywidualizującymi podmioty.
 • Audyty i umowy

  Zespół ekspertów kancelarii przeprowadza audyty istniejących umów pod kątem prawa własności przemysłowej, a także przygotowuje umowy uwzględniające przeniesienie praw własności przemysłowej i korzystanie z tych praw. Kancelaria współpracuje z ekspertami podatkowymi w celu oceny podatkowych aspektów zawieranych transakcji, w tym wnoszenia praw własności przemysłowej i know-how aportem do spółki i przenoszenia praw w ramach przekształceń własnościowych. Oferujemy również wsparcie w zakresie negocjowania umów dotyczących własności przemysłowej, w szczególności w ramach większych projektów z udziałem wielu podmiotów.

  Nasze doświadczenie:

  • umowy o przeniesieniu praw wyłącznych i umowy licencyjne;
  • umowy o objęcie tajemnicą określonych rozwiązań handlowych i technologicznych, istniejących lub mogących powstać w przyszłości;
  • umowy o transfer know-how, umowy o współpracy w zakresie konsorcjum badawczo-rozwojowego;
  • audyt i umowy o pracę pod kątem praw pracodawcy w zakresie praw własności przemysłowej;
  • ocena klauzul dotyczących wyłączności dystrybucji pod kątem prawa konkurencji.
 • Szkolenia i warsztaty

  Eksperci kancelarii prowadzą szkolenia i warsztaty z zakresu prawa własności przemysłowej, ochrony marki i zagadnień związanych z nieuczciwą konkurencją. Są to także szkolenia i warsztaty wewnętrzne dostosowane do warunków prawnych i biznesowych, w jakich działają klienci. Szkolenia te dotyczą często nowych regulacji prawnych, których interpretacja i określenie ewentualnych rodzajów ryzyka prawnego jest szczególnie problematyczne.