Szanowni Państwo, W związku z obecnie panującą sytuacją epidemiczną jesteśmy niezmiennie gotowi do pomocy i wsparcia prawnego.
Wprowadziliśmy w Kancelarii szereg zasad mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa Państwa i naszych pracowników.

Biura w Krakowie i w Warszawie otwarte są w godzinach 9:00-17:00. Praca naszego Zespołu odbywa się w pełnym zakresie, w większości w trybie zdalnym.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:
12 426 05 30 (Kraków) i 22 850 10 10 (Warszawa) oraz mailowo: office@traple.pl. (24/7).

Zespół Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Specjalizacje

Technologie Media Telekomunikacja

Powiązane osoby:
Telekomunikacja oraz radiofonia i telewizja

W zakresie prawa telekomunikacyjnego Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Doradztwo to obejmuje w szczególności:

 • problematykę prawną regulowania rynku telekomunikacyjnego, w tym nakładania przez Prezesa UKE obowiązków regulacyjnych na rynku usług hurtowych i detalicznych,
 • negocjacje wszystkich rodzajów umów o dostępie telekomunikacyjnym, a także prowadzenie postępowań w przedmiocie decyzji o dostępie telekomunikacyjnym,
 • opracowywanie wzorów umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych,
 • inne zagadnienia objęte regulacją prawa telekomunikacyjnego, w tym m.in. gospodarowanie częstotliwościami i numeracją, korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przetwarzanie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną.

W zakresie ustawy o radiofonii i telewizji doradztwo obejmuje:

 • problematyka prawną programów telewizyjnych (m.in. reklama, sponsorowanie, lokowanie produktu)
 • reprezentację w postępowaniu przed Przewodniczącym KRRiTV (m.in. w zakresie koncesji na rozpowszechnianie programów)
Handel elektroniczny

Doradztwo prawne Kancelarii z zakresu handlu elektronicznego koncentruje się na następujących zagadnieniach:

 • zawieranie umów on-line (B2B, B2C)
 • korzystanie z podpisu elektronicznego
 • stosowanie elektronicznych instrumentów płatniczych
 • ochronę konsumenta
 • podatki od transakcji elektronicznych.
Własność intelektualna i nowe technologie

Zespół prawników Kancelarii stale doradza w działalności podmiotów rozpowszechniających tzw. materiały multimedialne w sieci Internet oraz w sieciach telefonii komórkowej. Usługi te są świadczone operatorom telefonii komórkowej oraz największym polskim portalom i serwisom internetowym. Zakres doradztwa obejmuje:

 • kompleksowe usługi prawne na rzecz Internet Service Providers (ISP), w tym różnych modeli serwisów Web 2.0.
 • analizę różnych modeli licencjonowania praw autorskich, wykonawczych i producenckich stosowanych przez polskich i zagranicznych producentów oraz tzw. agregatorów treści
 • reprezentację w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej w sieci Internet
Prawo ochrony informacji

Ochrona informacji, w tym danych osobowych, od wielu lat jest jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii. Świadczona na rzecz administratorów danych pomoc prawna dotyczy następujących rodzajów informacji prawnie chronionych:

 • danych osobowych,
 • tajemnic zawodowych (w tym tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej),
 • tajemnicy przedsiębiorstwa,
 • informacji gospodarczej,
 • informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami.
Technologie Media Telekomunikacja

Problematyka prawna TMT od początku działalności Kancelarii stanowi jedną z jej głównych specjalizacji. Zespół Kancelarii należy do najbardziej doświadczonych w Polsce, stale współpracując z kilkudziesięcioma polskimi i zagranicznymi podmiotami z tej branży. Usługi prawne w tym zakresie koncentrują się wokół pięciu podstawowych obszarów tematycznych:

 • telekomunikacja oraz radiofonia i telewizja,
 • handel elektroniczny,
 • własność intelektualna i nowe technologie,
 • prawna ochrona informacji,
 • e-administracja.
 • Telekomunikacja oraz radiofonia i telewizja

  W zakresie prawa telekomunikacyjnego Kancelaria oferuje kompleksowe usługi związane ze świadczeniem usług telekomunikacyjnych. Doradztwo to obejmuje w szczególności:

  • problematykę prawną regulowania rynku telekomunikacyjnego, w tym nakładania przez Prezesa UKE obowiązków regulacyjnych na rynku usług hurtowych i detalicznych,
  • negocjacje wszystkich rodzajów umów o dostępie telekomunikacyjnym, a także prowadzenie postępowań w przedmiocie decyzji o dostępie telekomunikacyjnym,
  • opracowywanie wzorów umów i regulaminów świadczenia usług telekomunikacyjnych,
  • inne zagadnienia objęte regulacją prawa telekomunikacyjnego, w tym m.in. gospodarowanie częstotliwościami i numeracją, korzystanie z infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przetwarzanie informacji objętych tajemnicą telekomunikacyjną.

  W zakresie ustawy o radiofonii i telewizji doradztwo obejmuje:

  • problematyka prawną programów telewizyjnych (m.in. reklama, sponsorowanie, lokowanie produktu)
  • reprezentację w postępowaniu przed Przewodniczącym KRRiTV (m.in. w zakresie koncesji na rozpowszechnianie programów)
 • Handel elektroniczny

  Doradztwo prawne Kancelarii z zakresu handlu elektronicznego koncentruje się na następujących zagadnieniach:

  • zawieranie umów on-line (B2B, B2C)
  • korzystanie z podpisu elektronicznego
  • stosowanie elektronicznych instrumentów płatniczych
  • ochronę konsumenta
  • podatki od transakcji elektronicznych.
 • Własność intelektualna i nowe technologie

  Zespół prawników Kancelarii stale doradza w działalności podmiotów rozpowszechniających tzw. materiały multimedialne w sieci Internet oraz w sieciach telefonii komórkowej. Usługi te są świadczone operatorom telefonii komórkowej oraz największym polskim portalom i serwisom internetowym. Zakres doradztwa obejmuje:

  • kompleksowe usługi prawne na rzecz Internet Service Providers (ISP), w tym różnych modeli serwisów Web 2.0.
  • analizę różnych modeli licencjonowania praw autorskich, wykonawczych i producenckich stosowanych przez polskich i zagranicznych producentów oraz tzw. agregatorów treści
  • reprezentację w postępowaniach o naruszenie praw własności intelektualnej w sieci Internet
 • Prawo ochrony informacji

  Ochrona informacji, w tym danych osobowych, od wielu lat jest jedną z podstawowych specjalizacji Kancelarii. Świadczona na rzecz administratorów danych pomoc prawna dotyczy następujących rodzajów informacji prawnie chronionych:

  • danych osobowych,
  • tajemnic zawodowych (w tym tajemnicy telekomunikacyjnej, bankowej i ubezpieczeniowej),
  • tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • informacji gospodarczej,
  • informacji poufnych w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami.