Aktualności

Sierpień

Podczas webinarium kompleksowo przedstawimy problematykę prawną transferu danych osobowych, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) zawartych w wyroku w sprawie Schrems II. Zagadnienia te podzielone zostały na cztery podstawowe bloki tematyczne. 1. Istota orzeczenia TSUE w sprawie...

Czytaj dalej

Podczas webinarium przedstawimy przegląd kar nakładanych przez unijne organy nadzorcze w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego. Wnioski płynące z tych decyzji mają kluczowe znaczenie dla prawidłowego i zgodnego z prawem wdrożenia systemów monitoringu wizyjnego zarówno w Polsce, jak i w...

Czytaj dalej

W dniach 14 - 15 Września 2020, odbędzie się VIII edycja Cashless Congress. Spotkanie poświęcone jest tematom związanym z rynkiem płatności bezgotówkowych, a w trakcie jego trwania zostanie rozstrzygnięty konkurs Cashless Congress 4 Startups. Podczas kongresu uczestnicy będą mieli okazję...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Akademii e-Przetargów, której celem jest wprowadzenie uczestników szkoleń w nową rzeczywistość zamówień publicznych po 1 stycznia 2021 roku. Szkolenie podzielone zostanie moduły: Wprowadzenie do nowej ustawy Udzielanie zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne -...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Serdecznie zapraszamy na webinarium pt. Raport Strategiczny: Prawo w Internecie – najważniejsze akty prawne i decyzje regulacyjne w 2020 roku, które odbędzie się w najbliższy wtorek 14.07.2020 o godzinie 11:00. Spotkanie organizowane jest przez IAB Polska. W trakcie prezentacji zostaną...

Czytaj dalej

Szkolenie „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” odbędzie się w dniu 28 lipca 2020 r. Spotkanie podzielone zostanie na cztery główne części: Wdrożenie...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, pt. Zmiany prawne na rynku usług płatniczych. organizowanym przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego. Spotkanie odbędzie się 30 czerwca o godz. 11:00. Podczas szkolenia nasi eksperci omówią najnowsze zmiany prawne i stanowisk organów nadzoru w zakresie...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu IAM Patent 1000 nasza Kancelaria została wyróżniona w kategorii "litigation and transactions”.Wśród indywidualnie rekomendowanych ekspertów znaleźli się:- adw. prof. dr hab. Elżbieta Traple (litigation)- adw. dr Tomasz Targosz (litigation)- rz. pat. dr...

Czytaj dalej

W dniach 25-26 czerwca 2020 r. odbędą się warsztaty pt. "Umowy wdrożeniowe na systemy IT", których organizatorem jest Puls Biznesu. W programie spotkania przewidziano następujące zagadnienia: jak przygotować dobrą umowę – przykłady modeli wdrożeń występujących na rynku jaka jest odpowiedzialność...

Czytaj dalej

W dniu 25 czerwca 2020 r. odbędzie się szkolenie pt. "Zmiana i rozwiązanie umowy IT ze szczególnym uwzględnieniem umów zawieranym w sektorze publicznym", którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Nawet najlepiej przemyślany projekt z zakresu IT nie wyeliminuje w całości...

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy do udziału webinarium pt. "Problemy prawne zawierania umów w procesie produkcji filmowej", które odbędzie się 25 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00.   W programie spotkania m.in.: Pozyskiwanie praw do utworów uprzednio istniejących scenariusz oparty o utwór literacki...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Maciej Miąsko;

Serdeczne zapraszamy na webinarium pt „Przetwarzanie informacji o klientach i beneficjentach rzeczywistych w projekcie implementacji AMLD5" organizowane przez Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Spotkanie poprowadzi Maciej Miąsko, radca prawny z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Celem webinarium jest przedstawienie...

Czytaj dalej

W imieniu Dziennika Rzeczpospolita oraz ekspertów z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu online pt. "Nowe Prawo Zamówień Publicznych (od 1 stycznia 2021) - praktyczny przewodnik dla Zamawiających i Wykonawców", które odbędzie się 18...

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na webinarium  pt. Cloud computing na rynku bankowym, płatniczym i ubezpieczeniowym. Najnowsze regulacje. Pierwsze doświadczenia. Organizatorem spotkania jest PIIT. W ramach webinarium omówione zostaną praktyczne aspekty korzystania przez podmioty nadzorowane z usług przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Prelegenci...

Czytaj dalej

17 czerwca 2020 r. od godziny 10:00 zapraszamy na bezpłatne webinarium pt. "Sądy ds. własności intelektualnej już od 1 lipca 2020 r.?" Wszystko wskazuje na to, że od 1 lipca 2020 r. wejdzie w życie ustawa z 13 lutego 2020...

Czytaj dalej

Zapraszamy na webinarium pt. „Status i rola IOD w świetle najnowszych orzeczeń i stanowisk organów nadzorczych i sądów”, które odbędzie się 16 czerwca 2020 r. Podczas webinarium przedstawimy przegląd najnowszych decyzji dotyczących statusu i roli IOD w organizacji i wnioski...

Czytaj dalej

Zapraszamy na webinarium Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz Baran Książek Bigaj pt. „Paperless” w obrocie gospodarczym i HR. W trakcie webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia: - Filozofia paperless – aspekty prawne i organizacyjne - Kiedy umowy można zawierać i...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Henryk Hoser;

W dniu 10 czerwca odbędzie się webinarium pt. "Praktyka orzecznicza Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – wybrane przykłady dla sektora FinTech", którego organizatorem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji.   Podczas webinarium ekspert z naszej kancelarii adw. Henryk Hoser omówi...

Czytaj dalej

W dniu 9 czerwca 2020 odbędzie się bezpłatne webinarium pt. "Nowe obowiązki Zamawiających" organizowane przez PIIT.   Spotkanie poprowadzą Magdalena Szmalec, Product Owner / Business Director Marketplanet oraz Tomasz Krzyżanowski, radca prawny z Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy.  ...

Czytaj dalej

W dniach 8-9 czerwca odbędzie się szkolenie on-line pt. Praktyczna strona funkcjonowania outsourcingu i chmury obliczeniowej w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF.  Spotkanie organizowane jest przez MMC Polska. Drugiego dnia szkolenia, 9 Czerwca, Adwokat, dr hab. Jan Byrski opowie...

Czytaj dalej

Szkolenie „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” odbędzie się w dniu 9 czerwca 2020 r. Spotkanie podzielone zostanie na cztery główne części: Wdrożenie...

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamy na webinarium pt. „Marketing patriotyczny i ekologiczny.” Jednym z wyraźnie dostrzegalnych obecnie trendów na rynku mody jest zwracanie przez konsumentów szczególnej uwagi na polskie pochodzenie produktu oraz jego ekologiczny charakter. Jak zgodnie z prawem wykorzystać ten nowy trend...

Czytaj dalej

W dniu 28 maja 2020 r. odbędzie się webinarium pt. "Prawo nowych technologii - Regulacje, które mają znaczenie w czasie COVID-19", którego organizatorem jest Rzeczpospolita. Podczas webinarium nasi eksperci: adw. prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki, adw. Beata Matusiewicz-Kulig,...

Czytaj dalej

26 maja 2020 r. zapraszamy do udziału w webinarium pt. "Zamówienia publiczne w świetle nowej ustawy PZP – przedstawienie wybranych istotnych nowości", które poprowadzi r.pr. Tomasz Krzyżanowski. Podczas webinarium będziemy rozmawiać o wybranych istotnych nowościach w zamówieniach publicznych, które wprowadzi...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Rafał Klimek;

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarium pt. „Renegocjacja umów najmu komercyjnego w dobie COVID-19”, które odbędzie się 12 maja 2019 r. w godzinach 11:00-12:30. Spotkanie zostanie podzielone na godzinny wykład i półgodzinną dyskusję, podczas której prowadzący – r.pr. Rafal Klimek...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu Media Law International kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy znalazła się ponownie w gronie kancelarii rekomendowanych i zajęła pozycję TIER 1. Indywidualne wyróżnienia otrzymali również nasi eksperci: adw. Prof. Elżbieta Traple, PhD,...

Czytaj dalej

Dnia 11 września 2019 r. Sejm uchwalił nowe Prawo Zamówień Publicznych. Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2021 r. Pozostało zatem jeszcze trochę czasu, który zarówno zamawiający, jak i wykonawcy powinni wykorzystać na zapoznanie się z nową regulacją i dostosowanie...

Czytaj dalej

W dniu 22 kwietnia 2020 r. odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Celem wydarzenia jest...

Czytaj dalej

W dniu 22 kwietnia 2020 r. odbędzie się webinarium pt. "Wybór modelu regulacyjnego świadczenia usług płatniczych w projektach Fintech", którego organizatorem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Podczas webinarium omówione zostaną często pojawiające się praktyczne problemy i pytania dotyczące takich...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Zapraszamy do udziału w konferencji „BIG DATA w sektorze finansowym w erze GDPR” organizowanej przez Związek Banków Polskich. Wydarzenie odbędzie się 4 października 2016 roku w Klubie Bankowca w Warszawie. Podczas wydarzenia, w szczególności przybliżone zostanie zagadnienie profilowania i korzystania...

Czytaj dalej

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że po raz kolejny zostaliśmy docenieni w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA. Przyznane wyróżnienia świadczą nie tylko utrzymaniu wysokiego poziomu naszych usług, ale również o nieustannym rozwoju Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Zapraszamy do udział w szkoleniu pt. „Wdrożenie IT – jak przygotować dobrą umowę oraz dobrze przygotować się do wdrożenia „, które odbędzie się w dniu 31 marca 2020 r. w Warszawie. W trakcie praktycznych zajęć przedstawione zostaną standardowe konstrukcje w...

Czytaj dalej

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych – LegalTech Forum 2019. Innowacje w praktyce prawniczej. Konferencja odbędzie się 19 marca 2020 roku w Warszawie. Spotkanie zostało podzielone na trzy...

Czytaj dalej

Zapraszamy na seminarium pt. „Outsourcing, w tym cloud computing w działalności dostawców usług płatniczych – nowe regulacje, wytyczne EUNB (EBA) i UKNF (komunikat z 23.01.2020 r.)”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 3 marca 2020 r. w Warszawie. Miło nam poinformować,...

Czytaj dalej

W dniu 3 marca 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Prawo autorskie i ochrona know-how w umowach IT – ujęcie praktyczne”. Spotkanie zostanie poświęcone praktycznym sposobom ochrony praw autorskich i know-how w umowach z zakresu IT. Na podstawie...

Czytaj dalej

Zapraszamy na webinarium Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pt. „Nowe wytyczne EBA dot. outsourcingu a podejście krajowe KNF dot. cloud computingu”, które odbędzie się w dniu 19 lutego 2020 r. w Warszawie. W ramach wydarzenia omówione zostanie projektowane przez Komisję...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Wojciech Kulis;

Wedle ostatnich doniesień ustawa nowelizującą ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary już niedługo ma zostać uchwalona. Wprowadza ona istotnie szersze podstawy odpowiedzialności spółki oraz powiększa katalog możliwych sankcji zwiększając tym samym ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej. ...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

18 lutego 2020 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie”. Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie...

Czytaj dalej

W dniach 7-8 lutego 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Wzmocnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa zgodnie z nową Dyrektywą o poufności”. Główne zagadnienia, które zostaną poruszone podczas spotkania to m. in.: Wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w zakresie ochrony tajemnicy...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 28 stycznia 2020 r.  podczas obchodów Dnia Ochrony Danych Osobowych w Warszawie adw. dr Grzegorz Sibiga otrzymał doroczną Nagrodę im. Michała Serzyckiego przyznaną przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych „za promowanie wartości ochrony danych...

Czytaj dalej

Patentowanie programów komputerowych od lat budzi kontrowersje zarówno w praktyce urzędów, jak i orzecznictwie. O braku jednolitego stanowiska świadczą również różne podejścia urzędów i sądów polskich oraz Europejskiego Urzędu Patentowego. Zapraszamy do udziału w webinarium pt. „Możliwość patentowania oprogramowania po nowelizacji...

Czytaj dalej

W dniach 11-12 grudnia 2019r. w Warszawie odbędzie się kolejna edycja warsztatów pt. „Kontrakty budowlane – relacje między inwestorem a wykonawcą w procesie realizacji inwestycji budowlanej”, których organizatorem jest Puls Biznesu. Celem  spotkania jest zapoznanie się  z obowiązkami wynikającymi z...

Czytaj dalej

W dniach 3-5 grudnia 2019 r. odbędzie się 24. edycja Kongresu Inspektorów Ochrony Danych, którego organizatorem jest ENSI. Tegoroczne spotkanie przebiegnie pod hasłem „Wiedza. Praktyka. Zgodność. AUDYT WDROŻENIA RODO – 2019”. Podczas wydarzenia przeanalizowane zostaną istotne problemy realizacji przepisów RODO...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania...

Czytaj dalej

W dniach 28-29 listopada 2019 r. w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się konferencja naukowa Urzędu Patentowego RP pt. „Własność intelektualnej wczoraj i dziś. 100 lat członkostwa Polski w Konwencji Paryskiej”. Pierwszego dnia wydarzenia moderatorem panelu pt. „Prawo...

Czytaj dalej

Zapowiadane przez rząd ułatwienia i preferencje dla innowacyjnie działających przedsiębiorców zmaterializowały się m.in. w formie IP Box – preferencyjnej stawki 5% opodatkowania dochodu osiąganego z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. W lipcu br., w odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców jak wskazaną ulgę...

Czytaj dalej

Zapraszamy na szkolenie pt. „Praktyka orzecznicza oraz obowiązki związane z naruszeniami ochrony danych osobowych w świetle nowego poradnika Prezesa UODO”, które odbędzie się w dniu 28 listopada 2019 r. w Warszawie. W trakcie szkolenia eksperci z naszej kancelarii, adw. dr hab....

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Piotr Nepelski;

W dniach 26-29 listopada 2019 r. w Wiśle odbędzie się konferencja pt. „Systemy Informatyczne w Energetyce SIwE’19”, która jest największym spotkaniem branży energetycznej w obszarze informatyki. Podczas wydarzenia uczestnicy poszerzą swoją wiedzę i dowiedzą się m. in.: cyberbezpieczeństwie infrastruktury energetycznej; energetycznych...

Czytaj dalej

25 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się piąta edycja dorocznej Konferencji Ochrony Danych Osobowych, której organizatorem jest Wydawnictwo C.H. Beck. Wydarzenie poświęcone jest najbardziej aktualnym tematom ochrony danych osobowych po reformie ochrony danych osobowych tj. rozwiązaniom przewidzianym w ustawie...

Czytaj dalej

Stosowanie preferencyjnej  – 50% – stawki kosztów uzyskania przychodów jest popularne wśród pracodawców z branży IT. Główną korzyścią jest możliwość uzyskania przez pracowników wyższego wynagrodzenia netto, przy braku wzrostu kosztów zatrudnieniu brutto po stronie pracodawców. Chociaż przepisy prawa podatkowego w...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Wojciech Karwacki;

Prezydent RP 14 października 2019 r. podpisał nową ustawę regulującą Prawo zamówień publicznych, która po wejściu w życie 1 stycznia 2021 r. ma zmienić, uprościć i uporządkować rynek zamówień publicznych. Nowe przepisy rozszerzyły katalog przesłanek odrzucenia oferty, dlatego szóste webinarium PIIT...

Czytaj dalej

14 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Zmiany prawne na rynku usług płatniczych – praktyczne aspekty stosowania ustaw implementujących Dyrektywę PSD 2 i AML 4”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian prawnych na...

Czytaj dalej

W dniu 14 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Nowe Technologie i Prawo Własności Intelektualnej– Sąd ds. własności intelektualnej”. Celem konferencji jest zaproszenie do dyskusji naukowej nad ewolucją prawa ochrony własności intelektualnej w kontekście dynamicznie zmieniających się technologii...

Czytaj dalej

W dniach 14-15 listopada 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Kontraktowanie usług IT i relacje z wykonawcą”, której organizatorem jest MMC Polska. Podczas konferencji omówione zostaną zagadnienia związane z wyborem dostawców usług IT – na co zwrócić uwagę...

Czytaj dalej

W dniach 14-15 listopada 2019r. w Warszawie odbędzie się XI edycja Kongresu Prawa Konkurencji. Miło nam poinformować, że podczas tegorocznego wydarzenia swoją prelekcję pt. „Kompetencje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony danych osobowych zbiorowości konsumenckich” wygłosi prof. INP PAN dr hab....

Czytaj dalej

W dniu 13 listopada 2019 r. odbędzie się konferencja pt. „Prawo nowych technologii – aktualne problemy i nowe wyzwania”, której organizatorem jest Wydawnictwo C.H. Beck. Program wydarzenia obejmie m. in. zagadnienia takie jak: zarządzanie licencjami i prawami autorskimi w kontekście...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Przetwarzanie danych o niekaralności w sektorze finansowym, nowe wymogi dla kandydatów na członków Zarządów, Rad Nadzorczych oraz kluczowych funkcji w banku – analiza przepisów ustawy”. Wydarzenie odbędzie się w dniu 7 listopada 2019 r....

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Piotr Nepelski;

Nowa ustawa PZP jest zapowiadana jako prawdziwa rewolucja – ma zmienić, uprościć i uporządkować rynek zamówień publicznych. Nowe przepisy znacznie rozszerzają zakres czynności, od których można złożyć odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, co może w konsekwencji doprowadzić do zwiększenia liczby...

Czytaj dalej

W dniu 28 pazdziernika 2019 r. odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Celem wydarzenia jest...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Zapraszamy na 2. edycję największej konferencji poświęconej cyfrowej rozrywce i sportom elektronicznym –  Esport & Gaming Forum. Wydarzenie odbędzie się 24 października 2019 r. w Warszawie. Konferencja będzie transmitowana na żywo na kanałach Onet i Polsat Games. Program Forum podzielony został...

Czytaj dalej

23 października 2019 r. odbędzie się webinarium pt. „Umowne klauzule abuzywne i obowiązkowe w nowym PZP”, którego organizatorem jest Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji. Spotkanie ma na celu omówienie poszczególnych  zmian wprowadzanych nowym PZP, wraz z przedstawieniem ich skutków dla...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w konferencji „Secure 2019”, która odbędzie się w dniach 22-23 października w Warszawie. Wydarzenie związane jest z tematyką bezpieczeństwa teleinformatycznego i na stałe zapisało się już w kalendarzu dorocznych spotkań, a od pierwszej edycji w 1996 r....

Czytaj dalej

Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Trade Secrets in Theory and Practice”. Przedmiotem konferencji będzie szeroko ujęte zagadnienie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle dyrektywy 2016/943, m.in. ochrona know-how w...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Michał Synowiec;

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Praktyczne aspekty wdrażania wymogów AML w instytucjach finansowych”, która odbędzie się w dniach 16-17 października 2019 r. w Warszawie. Miło nam poinformować, że podczas spotkania swoją prelekcję pt. „Machine Learning w służbie AML” wygłosi...

Czytaj dalej

W dniach 15-16 października 2019 r. w Warszawie odbędzie się 8. edycja Forum Retail Channels 360° , którego organizatorem jest European Conferences United. Program wydarzenia obejmie m. in. zagadnienia takie jak: W sesjach plenarnych: Borderless e-commerce; Strategiczne wyzwania w dobie szybko...

Czytaj dalej

Dnia 3 października 2019 r. w Zamku Ujazdowskim w Warszawie świętowaliśmy 20-lecie Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Ten wyjątkowy wieczór wraz z pracownikami Kancelarii uczciło ponad 300 gości: Klientów, Instytucji i Przyjaciół Kancelarii. Dziękujemy za zaufanie – bez Państwa...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

W dniu 1 października 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Zwinne wdrożenia w umowach IT (Agile, Prince 2 Agile) – Przygotowanie i negocjowanie umów w projektach IT przy zwinnym podejściu”. W ramach warsztatów omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 18-19 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się X edycja Smart City Forum, której organizatorem jest MM Conferences. Smart City Forum jest największym w Polsce kongresem poświęconym funkcjonowaniu i rozwojowi inteligentnych miast. To platforma wymiany doświadczeń tworzona m.in....

Czytaj dalej

W dniu 4 września 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Praktyczne aspekty implementacji dyrektywy PSD2 w kontekście zmian regulacyjnych rynku usług płatniczych”, którego organizatorem jest  Centrum Promocji i Informatyki. Celem szkolenia jest zapoznanie się z praktycznymi konsekwencjami zmian,...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w konferencji pt. „RODO w instytucjach finansowych – pierwsze doświadczenia, interpretacje oraz nowe przepisy”, która odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 r. w Warszawie. W maju upływa rok od kiedy rozpoczęły bezpośrednie stosowanie przepisy RODO. Mimo...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została partnerem konferencji pt. „Europejski kodeks łączności elektronicznej – implementacja w prawie polskim”, która się odbędzie  24 czerwca 2019 r. na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Głównym celem spotkania jest przybliżenie problematyki...

Czytaj dalej

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie i konsultacje ekspertów prawnych w zakresie usług płatniczych pt. „Zmiany prawne na rynku usług płatniczych– praktyczne aspekty stosowania ustaw implementujących Dyrektywę PSD 2 i AML 4”. Celem szkolenia jest...

Czytaj dalej

W dniu 13 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Pierwszy rok obowiązywania RODO. Najważniejsze problemy stosowania RODO i ustawy o ochronie danych osobowych”, którego organizatorem jest Wydawnictwo C.H. Beck. Podczas wydarzenia omówione zostaną następujące zagadnienia: główne problemy...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

W dniu 11 czerwca 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachowywać w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”. W programie wydarzenia przewidziane zostały...

Czytaj dalej

Redakcja miesięcznika „Zamówienia Publiczne Doradca” wraz z Partnerami zaprasza na konferencję „Przeszłość dla przyszłości – dwadzieścia pięć lat polskich zamówień publicznych”. Wydarzenie odbędzie się 10 czerwca 2019 r. w Centrum Konferencyjnym Nimbus w Warszawie. Konferencja organizowana jest w związku z...

Czytaj dalej

W piątek 7 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyła się gala 17. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych „Rzeczpospolitej”. Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki odebrał wyróżnienie dla najlepszej Kancelarii w kategorii „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie”, a Mec....

Czytaj dalej

W dniach 30-31 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się sympozjum naukowe pt. „Ochrona wizerunku w prawie własności intelektualnej”, którego organizatorem jest Urząd Patentowy RP. Program sympozjum obejmie następujące panele tematyczne: Pojęcie wizerunku jako przedmiotu ochrony Dzieła sztuki i obiekty...

Czytaj dalej

W dniu 30 maja 2019 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych”. Celem wydarzenia jest zwiększenie świadomości kadry zarządzającej uczelniami wyższymi na temat aktualnych trendów i rozwiązań oraz propagowanie nowych technologii. W trakcie spotkania omówione zostaną...

Czytaj dalej

W dniu 30 maja 2019 r. odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Celem wydarzenia jest...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy jest Partnerem dziewiątej edycji Konferencji Programu Współpraca w Ochronie Praw, której organizatorem jest Allegro. Wydarzenie odbędzie się 8 maja 2019 r. w Warszawie. Podczas Konferencji nasi eksperci –  adw. prof....

Czytaj dalej

W dniu 24 kwietnia 2019 r. rozpoczęło działalność Stowarzyszenie Prawa Nowych Technologii. Jednym z głównych pomysłodawców jego utworzenia jest adw. Xawery Konarski – Starszy Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy, który od dnia 10 maja 2019 r. jest...

Czytaj dalej

W dniu 17 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 14. kadencji 2019-2021. Z przyjemnością informujemy, że Starszy Partner naszej kancelarii – adw. Xawery Konarski został powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Polskiej Izby Informatyki i...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Zapraszamy do udziału w  konferencji pt. „RODO rok po wdrożeniu” podsumowującej rok od kiedy stosowane są przepisy o ochronie danych osobowych (RODO). Wydarzenie odbędzie się odbędzie w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Miło nam poinformować, że podczas spotkania...

Czytaj dalej

W tegorocznej edycji rankingu The Legal 500 EMEA kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona w aż trzech kategoriach: intellectual property (tier 1), TMT (tier 2) i competition/antitrust (tier 2). Wśród indywidualnie rekomendowanych prawników w rankingu znaleźli się: profesor...

Czytaj dalej

5. Forum Prawa Mediów Elektronicznych odbędzie się w dniach 9-10 kwietnia 2019 r. w Opolu. Wydarzenie jest największą ogólnopolską konferencją naukową o charakterze niekomercyjnym. Konferencja stanowi cykliczne forum wymiany przemyśleń i doświadczeń pomiędzy wybitnymi naukowcami i praktykami tematu. Jest organizowana...

Czytaj dalej

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja pt. „Umowy wdrożeniowe na systemy IT – aspekty prawne i praktyczne”, której organizatorem jest Puls Biznesu. Głównym celem wydarzenia jest zapoznanie uczestników z najczęściej spotykanymi w praktyce pułapkami umów...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 3-4 kwietnia 2019 r.  w Warszawie odbędzie się XVIII edycja Sympozjum Świata Teleinformatyki i Infrastruktury. Z przyjemnością informujemy,  że jednym z prelegentów Sympozjum będzie Starszy Partner naszej kancelarii – adw. Xawery Konarski, który weźmie udział w debacie „Chmura...

Czytaj dalej

W dniu 3 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbędzie się otwarte seminarium naukowe pt. „Pomocnictwo jako szczególna forma uczestnictwa w antykonkurencyjnych porozumieniach – w świetle prawa UE i polskiego” organizowane przez Zakład Prawa Konkurencji INP PAN. Podczas wydarzenia  poruszone zostaną...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT. Co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachowywać w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”, które odbędzie się w dniu 2 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Projekty...

Czytaj dalej

W dniu 26 marca 2019 r. odbędzie się szkolenie pt. „Umowy na korzystanie z oprogramowania w chmurze obliczeniowej – wyzwania, ryzyka i praktyczne aspekty zawierania i negocjowania umów na cloud computing”, którego organizatorem jest Centrum Promocji Informatyki. Celem wydarzenia jest...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Michał Synowiec;

W dniach 25-26 marca 2019 r.  w Warszawie odbędzie się konferencja „Zarządzanie ryzykiem instytucji i transakcjami na gruncie aktów wykonawczych do AML IV”. Drugiego dnia spotkania Michał Synowiec, prawnik z zespołu FinTech naszej Kancelarii wygłosi prelekcję pt. „Obowiązki instytucji obowiązanych...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Wydawnictwo C.H.Beck zaprasza na konferencję poświęconą trendom rozwojowym w obszarze wykorzystania nowoczesnych technologii w codziennej pracy kancelarii prawnych – LegalTech Forum 2019. Innowacje w praktyce prawniczej. Konferencja odbędzie się 21 marca 2019 roku w Hotelu Intercontinental w Warszawie. Na Forum...

Czytaj dalej

VII edycja Cashless Congress odbędzie się w dniach 19-20 marca 2019 r. w Warszawie. Cashless Congress (dawniej Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych) trwale wpisał się w kalendarz wydarzeń branży płatniczej, umożliwiając spotkanie i merytoryczną dyskusję wszystkich interesariuszy rynku. To wydarzenie poruszające...

Czytaj dalej

W środę 13 marca 2019 r. odbyło się pierwsze posiedzenie nowego składu Komisji Prawa Autorskiego powołanej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dziewiątą 5-letnią kadencję. W gronie dwudziestu arbitrów wybranych przez Ministra znalazła się Prof. Elżbieta Traple oraz adw....

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy o wyróżnieniach Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w prestiżowym rankingu Chambers Europe 2019. Podobnie jak w poprzednich latach Kancelaria otrzymała wyróżnienie w kategorii TMT (Band 1) oraz Intellectual Property (Band 2). Wśród rekomendowanych prawników znaleźli się::...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Centrum Promocji informatyki zaprasza na szkolenie pt. “Umowy na utrzymanie,serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie” które odbędzie się w dniu 5 marca 2019 r. w Warszawie. Celem szkolenia jest ugruntowanie oraz pogłębienie wiedzy na temat...

Czytaj dalej

Wydział Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie informuje o otwarciu rekrutacji na I edycję Studiów podyplomowych pn. „Ochrona danych osobowych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO)”. Studia kierowane są do wszystkich osób funkcjonujących w obrocie gospodarczym – przede wszystkim...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji rankingu IP Stars Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona w dziedzinach: Trade mark contentious (Tier 2) Patent contentious (Tier 3) Ranking IP Stars organizowany jest przez magazyn Managing Intellectual Property (MIP) i...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że rozpoczęła się X edycja programu IP Student zorganizowana przez Koło PWI UJ oraz kancelarię  Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. W tym roku w spotkaniu weźmie udział grupa 25 studentów wyłonionych podczas rekrutacji, a zajęcia prowadzone będą...

Czytaj dalej

W dniu 25-26.02.2019 r. odbędzie się szkolenie pt. “Ryzyko outsourcingu bankowego w obszarze zmian regulacyjnych i wyzwań biznesowych”. Pierwszego dnia spotkania adw. dr. hab. Jan Byrski  zaprezentuje temat „Zakończenie współpracy z usługodawcą – następstwa, aspekty prawne, kwestie odpowiedzialności”. Więcej informacji...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że  kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została ponownie wyróżniona w rankingu Chambers Global 2019 w obszarze Intellectual Property (Band 2) . Wyróżnienia indywidualne w tej dziedzinie otrzymało aż trzech prawników: Prof. dr hab. Elżbieta Traple (Band...

Czytaj dalej

MMC Polska zaprasza na szkolenie pt. „Prawny i praktyczny wymiar umów licencyjnych oraz przeniesienia praw własności w obszarze IT”, które odbędzie się w dniach 13-14.02.2019 r. w Warszawie. Obecnie bardzo ważną kwestią w zakresie prawa autorskiego w branży IT jest...

Czytaj dalej

W dniu 6 lutego 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Prawo autorskie i ochrona know-how w umowach IT – ujęcie praktyczne”. Spotkanie zostanie poświęcone praktycznym sposobom ochrony praw autorskich i know-how w umowach z zakresu IT. Na podstawie...

Czytaj dalej

Kolejny raz kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została uznana przez prestiżowy ranking „World Trademark Review 1000 – The World’s Leading Trademark Professionals” i znalazła się wśród najlepszych specjalistów z zakresu ochrony znaków towarowych. Podobnie jak w poprzednich latach i...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować o wyróżnieniu Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy podczas Innovation & IP Forum and Awards, które odbyło się 30 stycznia 2019 r. w Paryżu. Wyróżnienie (silver award) w imieniu Kancelarii odebrała mec. Anna Sokołowska-Ławniczak, która uczestniczyła w...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

W dniu 23 stycznia 2019 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Zwinne wdrożenia w umowach IT (Agile, Prince 2 Agile) – Przygotowanie i negocjowanie umów w projektach IT przy zwinnym podejściu”. W ramach warsztatów omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:...

Czytaj dalej

Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców zaprasza na Konferencję pt. „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich dotyczących żywności”, która odbędzie się 17 stycznia 2019 r. w Centrum Konferencyjnym UOKiK w Warszawie. Wydarzenie kierowane jest do wszystkich przedsiębiorstw branży spożywczej w całym  łańcuchu...

Czytaj dalej

W dniu 25 maja 2018 roku weszła w życie regulacja RODO, stanowiąca największą od lat trudność w implementacji  i jednocześnie błędnych interpretacji. Marketing stanowi jeden z kluczowych obszarów, gdzie stykamy się z danymi osobowymi na szeroką skalę. Podczas Konferencji pt....

Czytaj dalej

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „Kontrakty budowlane”, której organizatorem jest Puls Biznesu. Seminarium kierowane jest do pracowników firm występujących w procesie budowlanym zarówno po stronie wykonawcy jak i inwestora, firm finansujących roboty budowlane...

Czytaj dalej

W dniach 11-12 grudnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się XI edycja Konferencji Central European Digital Payments. Tematem wiodącym tegorocznego wydarzenia będą Technologie Płatności 2020+. Konferencja znana  wcześniej jako Karta, następnie CEEC, a od zeszłego roku CEDP, to nadal  jedno...

Czytaj dalej

Ośrodek Enterprise Europe Network przy Izbie Przemysłowo-Handlowej w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w szkoleniu pt. „Wprowadzanie kosmetyków do obrotu na rynku polskim i unijnym – nadchodzące zmiany i dotychczasowa praktyka”, które odbędzie się w siedzibie IPH w Krakowie w...

Czytaj dalej

I Kongres Inspektorów Ochrony Danych Osobowych odbędzie się w dniach 4-5 grudnia 2018 r. w Hotelu Sielanka nad Pilicą w Warce. Kongres IOD jest kontynuacją organizowanego od 1999 r. Kongresu ABI. Do 2018 r. odbyły się 22 Kongresy, podczas których...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) zaprasza na Seminarium pt. „Sztuczna inteligencja złodziejem Twoich danych osobowych?”, które odbędzie się w dniu 30 listopada 2018 r. w Warszawie. Wydarzenie będzie okazją do omówienia korzyści, ale też zagrożeń, jakie wiążą się z przetwarzaniem...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych. Ustawy implementujące Dyrektywę PSD2 i AML 4”, które poprowadzą nasi eksperci z zespołu FinTech: adw. dr hab. Jan Byrski, r.pr. Karol Juraszczyk i r.pr. Maciej Miąsko. Celem...

Czytaj dalej

Czwarta edycja konferencji Wydawnictwa C.H. Beck poświęconej ochronie danych osobowych odbędzie się w dniu 22 listopada 2018 r. w Warszawie. Tegoroczne spotkanie poświęcone jest problemom wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób...

Czytaj dalej

Centrum Prawa Nowych Technologii Instytutu Nauk Prawnych PAN informuje o  otwarciu rekrutacji na I edycję prowadzonych w INP PAN Studiów Podyplomowych „Prawo Nowych Technologii”. Celem studiów podyplomowych jest przekazanie uczestnikom kompleksowej wiedzy w zakresie prawa nowych technologii zapewniającym przygotowanie do stosowania...

Czytaj dalej

W dniu 15 listopada 2018 r. w Warszawie odbędzie się X Kongres Prawo Konkurencji, którego organizatorem jest Puls Biznesu. Podczas spotkania Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki wygłosi prelekcję pt. „Dopuszczalne i zakazane ograniczenia w systemie dystrybucji franczyzowej”, w...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

23 października 2018 r. zapraszamy do udziału w II edycji Kongresu RODO, którego organizatorem jest Wolters Kluwer. Celem Kongresu jest omówienie praktycznych skutków wejścia w życie, zarówno unijnego rozporządzenia RODO, jak i nowej polskiej ustawy. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję dowiedzieć się,...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. Centrum Polubownego Rozwiązywania Sporów dot. Żywności Zarząd PFPŻ ZP podjęło uchwałę o powołaniu na pierwszą kadencję sześciu mediatorów, wśród których znaleźli się prawnicy naszej Kancelarii: adw. prof. INP PAN dr...

Czytaj dalej

W dniu 18 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja MeetUp Food Supplement Ingredients,  której organizatorami są PK Components i Wydział Nauk o Żywności SGGW. Wydarzenie jest jednym z najważniejszych spotkań w branży suplementów diety w 2018 r. Podczas...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

W dniu 16 października 2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Zwinne wdrożenia w umowach IT (Agile, Prince 2 Agile) – Przygotowanie i negocjowanie umów w projektach IT przy zwinnym podejściu”. W ramach warsztatów omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia:...

Czytaj dalej

W dniu 11 października 2018 r. w Centrum Kongresowym ICE Krakowie odbędzie się kolejna edycja spotkania Life Science Open Space. Jednym z tematów spotkania będą nowe regulacje prawne – jak mieć wpływ na ich kształt? Branża Life Science & Healthcare...

Czytaj dalej

W dniach 10-11 października 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – problemy, największe wyzwania i aktualne orzecznictwo”. Podczas spotkania zostaną poruszone m. in. takie tematy jak: Formy należytego zabezpieczenia wykonania umowy na...

Czytaj dalej

Urząd Patentowy RP, Instytut Nauk Prawnych PAN i Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji pn. „Rethinking Patent Law as an incentive to innovation”. Wydarzenie odbędzie się w dniach 8-9 października 2018 r. w Centrum...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „Reklama suplementów diety – aspekty prawne: aktualna praktyka i najnowsze trendy”, które odbędzie się 25 września 2018 r. w Łodzi. Reklama stanowi nieodzowny instrument prowadzonej działalności gospodarczej. Bez możliwości korzystania z jej walorów, dotarcie...

Czytaj dalej

W dniu 18 września 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Implementacja PSD2 na tle obowiązków wynikających z RODO”. Celem spotkania jest omówienie najważniejszych zmian jakie wprowadza ustawa implementująca tzw. dyrektywę PSD2 do polskiego porządku prawnego. Ustawa w znacznym...

Czytaj dalej

Dnia 5 lipca 2018 r. Ministerstwo Zdrowia opublikowało zapowiedź uregulowania w Polsce kwestii badań genetycznych i biobankowania. Jest to jeden z elementów dużego pakietu zmian legislacyjnych dotyczących rozwoju sektora badawczo-rozwojowego na rynku biomedycznym i farmaceutycznym oraz badań naukowych. Strategiczna rozmowa...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej poświęconej tematyce wykorzystania terapii komórkowych w leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego pt.: „New frontiers in regeneration therapies From Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP) through imaging to clinical outcome”, która odbędzie się w dniach 14-15...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Szkolenie pt. „Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie” odbędzie się dnia 11 września 2018 r. w Warszawie. Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często...

Czytaj dalej

W dniu 10 września 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „RODO w zamówieniach publicznych”. Spotkanie zostanie poprowadzone przez naszych ekspertów: adw. Xawerego Konarskiego, r.pr. Agnieszkę Wachowską, r.pr. Tomasza Krzyżanowskiego, r.pr. Piotra Nepelskiego i adw. Katarzynę Syskę. Podczas warsztatów...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w warsztatach pt. „Bank vs Klient – Odpowiedzialność stron w bankowości elektronicznej”, które odbędą się w dniach 10-11 września 2018 w The Westin Warsaw Hotel. Pierwszego dnia spotkania adw. dr Jan Byrski, Szef zespołu FinTech, zaprezentuje temat...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Joanna Jastrząb;

Wraz z Klastrem LifeScience zapraszamy do udziału w spotkaniu pt. „Ulga B+R – Krok milowy w rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw”, które odbędzie się 18 lipca 2018 r. w Krakowie. Podczas wydarzenia omówione zostaną następujące tematy: Ulga B+R od teorii do praktyki...

Czytaj dalej

Dnia 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które zmienia szereg kluczowych przepisów. Zapewnienie znakom towarowym właściwej ochrony prawnej jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ona właścicielom oznaczeń zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich oraz...

Czytaj dalej

W dniach 5-6 lipca 2018 r. w Starych Jabłonkach odbędą się warsztaty pt. „RODO 2018 – Dostosowanie przedsiębiorców do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych”. Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania działalności przedsiębiorców do nowych przepisów, przedstawienie działań dostosowawczych, ich harmonogramu oraz aktualnego...

Czytaj dalej

Dnia 1 października 2017 roku weszło w życie rozporządzenie w sprawie wspólnotowego znaku towarowego, które zmienia szereg kluczowych przepisów. Zapewnienie znakom towarowym właściwej ochrony prawnej jest niezwykle ważne, ponieważ pozwala ona właścicielom oznaczeń zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich oraz...

Czytaj dalej

28 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych – Ustawa implementująca Dyrektywę PSD 2”. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian prawnych na rynku usług płatniczych oraz umożliwienie...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

IAB Polska zaprasza na szkolenie warsztatowe pn. „Jak wdrożyć RODO w branży interaktywnej?”, które odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2018 r. w Warszawie. Podczas dwudniowego kompleksowego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi przepisami oraz z procedurą wdrożenia RODO, z...

Czytaj dalej

W dniach 21-22 czerwca 2018 r. w Hotelu Bellotto w Warszawie odbędzie się Sympozjum naukowe „Własność intelektualna w świecie cyfrowym”, którego organizatorem jest Urząd Patentowy RP. Program sympozjum obejmuje następujące panele tematyczne: Możliwości prawnej ochrony własności intelektualnej w internecie; Granice...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszej edycji rankingu IAM Patent 1000 nasza kancelaria oraz eksperci zostali ponownie wyróżnieni. Kancelaria otrzymała brązowe wyróżnienie w kategorii spory i transakcje (litigation and transactions). W rekomendacjach indywidualnych, podobnie jak w poprzednich latach znalazła się...

Czytaj dalej

W dniu 7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Ochrona znaku towarowego po zmianach prawa polskiego i unijnego”. Lata 2016 i 2017 przyniosły znaczące zmiany w zakresie prawa znaków towarowych. Zmiany dotyczą wszystkich aspektów tej dziedziny począwszy...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 6-7 czerwca 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „RODO po 25 maja 2018 r. – doświadczenia praktyków biznesu”. Zaproszeni na konferencję eksperci przedstawią kluczowe i najtrudniejsze wymogi RODO. Wśród prelegentów pojawią się także przedstawiciele wybranych przedsiębiorców,...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniu 6 czerwca 2018 .r w Multikinie Złote Tarasy odbędzie się DIMAQ Day – Digital Marketing Qualification. Wydarzenie, które kompleksowo podchodzi do rozwoju kompetencji współczesnego digital marketera. Podczas kilkunastu narzędziowych warsztatów uczestnicy poznają gotowe do zastosowania rozwiązania z 12...

Czytaj dalej

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. w hotelu The Westin Warsaw odbędą się warsztaty pt. „Umowy IT – problemy, wątpliwości, rozwiązania”. Pierwszego i drugiego dnia spotkania zapraszamy na prelekcje z udziałem ekspertów z naszej kancelarii: „Najczęściej popełniane błędy z umowach...

Czytaj dalej

W dniu 17 maja 2018 r. w Sejmie RP odbędzie się Konferencja pt. „Jak skutecznie chronić innowacje. Pomoc prawno-rzecznikowska”. Z przyjemnością informujemy, że podczas wydarzenia swoją prelekcję pt. „Ochrona innowacji w Polsce. Problemy z ekspertyzą techniczną w sądach powszechnych i...

Czytaj dalej

W dniach 14-15 maja 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w świetle nowych regulacji”. Celem organizowanej konferencji jest przedstawienie najistotniejszych zmian dotyczących zakresu i warunków ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa wynikających z Dyrektywy oraz praktyczne omówienie aktualnych i...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Michał Synowiec;

Warsztaty „Bezpieczeństwo płatności elektronicznych pod reżimem PSD II i nowych RTS” odbędą się w dniach 14-15 maja 2018 r. w Warszawie. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. tematy: PSD II i RTS w działalności dostawcy usług płatniczych, Praktyczne aspekty wdrożenia...

Czytaj dalej

Konferencja „Ogóle rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Nowe wyzwania dla radcy prawnego w zakresie ochrony danych osobowych” odbędzie się w dniach 10-11 maja 2018 r. w siedzibie Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Podczas wydarzenia przedstawione zostaną zagadnienia naukowe oraz...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniu 25 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pt. „IDC Security Roadshow 2018 Warsaw”. Spotkanie jest jednym z największych w branży w zakresie informatyki, telekomunikacji i elektroniki użytkowej. Podczas konferencji adw. Xawery Konarski weźmie udział w panelu...

Czytaj dalej

W 16. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych dziennika Rzeczpospolita Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy po raz kolejny otrzymała tytuł lidera w kategorii „Prawo własności intelektualnej i przemysłowej oraz autorskie” oraz została rekomendowana na pierwszych miejscach aż w czterech w kategoriach:...

Czytaj dalej

Instytut Nauk Prawnych PAN oraz Stowarzyszenie Prawa Własności Intelektualnej i Konkurencji zapraszają na Konferencję naukową pn. „Prawo własności intelektualnej – konkurencja – nowe technologie”, która odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2018 r. Przedmiotem obrad będą aktualne zagadnienia rozwoju nowych...

Czytaj dalej

W dniu 24 kwietnia 2018 r. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbył się XXIII Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia „Koordynowana i Personalizowana Opieka Zdrowotna”. Międzynarodowy Kongres Otwartego Systemu Ochrony Zdrowia to jedno z najważniejszych wydarzeń w Europie Środkowo-Wschodniej,...

Czytaj dalej

Instytut Szkoleń Prawa Bankowego zaprasza na szkolenie pt. „Implementacja dyrektywy PSD2 – kluczowe zmiany dla dostawców usług płatniczych”, które odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2018 r. w Hotelu Mercure Centrum w Warszawie. Spotkanie obejmie zagadnienia związane ze zmianami w...

Czytaj dalej

W tegorocznej edycji rankingu The Legal 500 EMEA Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona w trzech dziedzinach: Intellectual property – Tier 2TMT – Tier 2Competition/antitrust – Tier 2 Ponadto indywidualne rekomendacje otrzymali: TMT – adw. Xawery Konarski (Leading...

Czytaj dalej

W dniu 12 kwietnia 2018 r. odbędą się warsztaty pt. „Dostosowanie działalności branży telekomunikacyjnej do wymogów ustawy implementującej PSD2”. Przedsiębiorcy telekomunikacyjni byli zobowiązani do przygotowania się na nowe przepisy wprowadzane przez Dyrektywę PSD2 do 13 stycznia 2018 r.  Obecnie trwają...

Czytaj dalej

Komisja Prawa Konkurencji ICC Polska zaprasza na warsztaty dotyczące dochodzenia roszczeń odszkodowawczych za naruszenie prawa konkurencji, które odbędą się w dniu 12 kwietnia 2018 r. Spotkanie poprowadzą: Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki,Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Mec. Iwona...

Czytaj dalej

Zakład Prawa Konkurencji INP PAN zaprasza na otwarte seminarium doktorskie pt. „Aktualne wyzwania gospodarki cyfrowej w sferze zwalczania porozumień ograniczających konkurencję”, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2018 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. W programie seminarium zaplanowano cztery...

Czytaj dalej

XXII Kongres ABI odbędzie się w dniach 11-13 kwietnia 2018 r. w Pałacu Żelechów. Kongres ABI organizowany jest od 1999 r. i jest najważniejszym dorocznym spotkaniem środowiska Administratorów Bezpieczeństwa Informacji w Polsce. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy objęła wydarzenie...

Czytaj dalej

W dniach 10-12 kwietnia 2018 r. odbyły się Targi WorldFood Warsaw, które są corocznym najważniejszym wydarzeniem krajowym poświęconym sektorowi spożywczemu – od produkcji aż po wyrób końcowy i jego sprzedaż. Wystawcy Targów reprezentują takie gałęzie jak: żywność organiczna i ekologiczna, produkty premium,...

Czytaj dalej

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej działające na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na IV Forum Prawa Mediów Elektronicznych, które odbędzie się w dniach 10-11 kwietnia 2018 r. na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 9-10 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędzie się II edycja konferencji pt. „Efektywne wdrożenie RODO/GDPR”, podczas której wystąpi adw. Xawery Konarski. W trakcie spotkania omówione zostaną najbardziej newralgiczne obszary planowanych zmian, do których należy się bezbłędnie przygotować. Celem...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Wolters Kluwer Polska zaprasza na Kongres RODO – Praktyczne aspekty wdrożenia reformy ochrony danych osobowych, który odbędzie się w dniu 6 kwietnia 2018 r. w Warszawie. Celem Kongresu jest przedstawienie rekomendacji oraz gotowych rozwiązań, które podmiotom z sektora publicznego i prywatnego pomogą...

Czytaj dalej

Szkolenie „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” odbędzie się w dniu 5 kwietnia 2018 r. Spotkanie podzielone zostanie na cztery główne części: Wdrożenie...

Czytaj dalej

W dniach 4-5 kwietnia 2018 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Ochrona danych osobowych – Dostosowanie przedsiębiorców do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania działalności przedsiębiorców  do nowych przepisów oraz przedstawienie działań dostosowawczych...

Czytaj dalej

W dniu 23 marca 2018 r. w Budynku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego przy ul. Krupniczej 22 A odbędzie się Konferencja pt. „Rodo w praktyce kancelarii adwokackiej i wdrożenie dyrektywy policyjnej”, której organizatorem jest Krakowska Izba Adwokacka. Tematyka Konferencji została...

Czytaj dalej

W dniach 20-21 marca 2018 r. w Warszawie odbędzie się VI edycja Cashless Congress (dotychczas Międzynarodowy Kongres Płatności Bezgotówkowych). Cashless Congress porusza sprawy mające wpływ na przyszłość rynku płatności bezgotówkowych. Eksperci z Polski, Unii Europejskiej i świata w trakcie sesji...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu pt. „RODO 2018. Ochrona danych osobowych w dziale kadr – obowiązki pracodawcy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy”, które w dniu 14 marca 2018 r. w Warszawie poprowadzi adw. dr Grzegorz...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy otrzymała wyróżnienie Poland Contentious Firm of the Year w tegorocznej edycji rankingu Managing Intellectual Property. Więcej informacji o rankingu znajdą Państwo pod linkiem.

Czytaj dalej

Chambers Europe 2018 Z przyjemnością informujemy o ponownych wyróżnieniach Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy  w tegorocznej edycji rankingu Chambers Europe  w kategoriach: TMT (Band 1) oraz Intellectual Property (Band 2). Indywidualne rekomendacje otrzymali: Intellectual Property Elżbieta Traple – Band...

Czytaj dalej

W dniach 8-10 marca 2018 r. w Katowicach odbędzie się III edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress (HCC). Pierwszego dnia wydarzenia dr Karolina Libront wystąpi w panelu „Compliance w ochronie zdrowia” i opowie o zagranicznych odpowiednikach planowanej ustawy...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że nasz blog objął patronatem medialnym konkurs IP Challenge. To już 8. edycja mistrzostw Polski z zakresu prawa własności intelektualnej, w której drużyny reprezentujące uniwersytety z całego kraju będą zmagały się o tytuł „Mistrza IP”. Sędziami w...

Czytaj dalej

W dniu 1 marca 2018 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja pt. „RODO – marketing i sprzedaż w zgodzie z nowymi regulacjami”. Poprawna implementacja wdrożenia RODO stanowi wyzwanie dla firm i organizacji. Już dzisiaj należy pomyśleć o procesach, jakie powinny...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

II edycja RIBA Forum – RODO, Innowacje, Bezpieczeństwo, Audyt – Wyzwania ochrony danych w czasach nowych regulacji obędzie się w dniach 28.02-1.03.2018 r. w Warszawie. Nowe regulacje to ogromne wyzwania i obszar nowych ryzyk dla wszystkich podmiotów gromadzących i przetwarzających dane osobowe. Zadania...

Czytaj dalej

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

Czytaj dalej

British Polish Chamber of Commerce wraz z kancelarią Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zapraszają na szkolenie dotyczące zmian w przepisach o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa (know – how), które odbędzie się w dniu 21 lutego 2018 r. w siedzibie BPCC. Celem szkolenia jest...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że w tegorocznej edycji międzynarodowego rankingu WTR 1000, przygotowanego przez World Trademark Review, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została zaliczona do grona najlepszych kancelarii w Polsce zajmujących się ochroną znaków towarowych i uhonorowana srebrnym wyróżnieniem. W...

Czytaj dalej

Z radością informujemy, że w rankingu Chambers Global 2018 Profesor dr hab. Elżbieta Traple kolejny raz otrzymała wyróżnienie indywidualne w dziedzinie Intellectual Property (Band 1) . W tej samej dziedzinie wyróżnienia indywidualne otrzymali również dr hab. Paweł Podrecki (Band 3)...

Czytaj dalej

W dniu 8 lutego 2018 r. w Warszawie odbędzie się seminarium pt. „Nowe obowiązki instytucji finansowych  przewidziane w ogólnym rozporządzeniu  o ochronie danych (RODO)”. Celem seminarium jest omówienie regulacji wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia...

Czytaj dalej

W dniu 30 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja pt. „ABI w nowej roli – inspektor ochrony danych”. W obradach w trakcie wydarzenia wezmą także udział eksperci Kancelarii – adw. Xawery Konarski i adw. dr Grzegorz Sibiga. Organizatorem...

Czytaj dalej

Zakład Prawa Prywatnego Instytutu Nauk Prawnych PAN zaprasza na seminarium pt. „Zakres odpowiedzialności cywilnoprawnej za naruszenia praw własności intelektualnej w świetle najnowszego orzecznictwa SN, TK i TSUE”. Spotkanie poprowadzi w dniu 30 stycznia 2018 r. dr hab. Pawłeł Podrecki, prof....

Czytaj dalej

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) znacząco zmieni zasady zbierania i dalszego przetwarzania danych osobowych także przez podmioty rynku ubezpieczeniowego, takie jak: Zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, podmioty outsourcingowe etc. O tym, w jaki sposób przygotować się do tych zmian opowie...

Czytaj dalej

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) – rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Celem szkolenia pt. „RODO w działalności dostawców usług płatniczych” jest przekazanie uczestnikom funkcjonującym...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 9-10 stycznia 2018 r. w Warszawie odbędzie się konferencja „Efektywne wdrożenie RODO/GDPR”, podczas której wystąpi adw. Xawery Konarski. W trakcie spotkania omówione zostaną najbardziej newralgiczne obszary planowanych zmian, do których należy się bezbłędnie przygotować. Celem wydarzenia jest praktyczne...

Czytaj dalej

W dniach 12-13 grudnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja Central European Digital Payments Warsaw 2017. Konferencja jest najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży nowoczesnych płatności z Polski i Europy Centralnej. Podczas dwudniowych obrad  ponad 300 gości z kraju...

Czytaj dalej

W dniach 11-12 grudnia 2017 r. w The Westin Warsaw Hotel odbędą się warsztaty pt. „Sektor finansowy w obliczu wyzwań stawianych przez RODO – doświadczenia rynku, proponowane rozwiązania”, podczas którego adw. dr Jan Byrski poprowadzi prelekcję zatytułowaną „Zmiany w dokumentacji...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

IAB Polska zaprasza na szkolenie warsztatowe pn. „Jak wdrożyć RODO w branży interaktywnej?”, które odbędzie się w dniach 11-12 grudnia 2017 r. w Warszawie. Podczas dwudniowego kompleksowego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi przepisami oraz z procedurą wdrożenia RODO, z...

Czytaj dalej

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Joanna Adamczyk;

W dniu 6 grudnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Reklama leków i suplementów diety aktualne trendy i zmiany w prawie”. Podczas spotkania omówione zostaną m. in. następujące tematy: Najnowsze trendy w regulacjach prawnych dotyczących reklamy produktów leczniczych...

Czytaj dalej

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Karol Juraszczyk;

W dniach 29-30 listopada 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Odpowiedzialność TFI wobec KNF i innych uczestników rynku”. Drugiego dnia spotkania r.pr. Karol Juraszczyk wygłosi prelekcję pt. „Wdrożenie RODO w  TFI – przegląd najważniejszych zmian jakie niesie ogólne rozporządzenie o...

Czytaj dalej

XXIII Forum ADO/ABI odbędzie się w dniu 28 listopada 2017 r. w Warszawie. Tematyka wydarzenia zostanie w całości poświęcona problemom zabezpieczenia danych osobowych w systemie informatycznym, zgodnego z przepisami RODO. Oprócz przedstawienia nowych przepisów prawa w tym zakresie prelegenci zajmą...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

W dniu 28 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja Edu IT Trends. W spotkaniu weźmie udział r.pr. Agnieszka Wachowska, która poprowadzi prelekcję pt. „Prawne aspekty wdrożeń systemów. Jak minimalizować ryzyka i zwiększać szansę udanego wdrożenia?”. Konferencja Edu IT...

Czytaj dalej

W dniu 22 listopada 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Bezpieczna marka w świecie digital”. W programie wydarzenia poruszone zostaną m. in. następujące tematy: Podrabianie marki w internecie Używanie cudzej marki w reklamie internetowej Korzystanie z materiałów udostępnionych...

Czytaj dalej

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym, które poprowadzi Prof. dr hab. Elżbieta Traple. Wykład pt. „Prawo rozpowszechniania utworu w orzecznictwie TSUE i co z tego orzecznictwa wynika dla polskiej praktyki” odbędzie się dn. 22 listopada 2017 r....

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Warsztaty pn. „Outsourcing bankowy – umowy, najnowsze wyzwania i trendy, kontrole KNF” odbędą się w dniach 22-23 listopada 2017 r. w Warszawie. Pierwszego dnia spotkania adw. Xawery Konarski wygłosi prelekcję pt.”Wpływ regulacji RODO na outsourcing bankowy”. Organizatorem wydarzenia jest MM...

Czytaj dalej

W dniu 15 listopada 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Ochrona informacji poufnych i know-how w praktyce – zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia Dyrektywy UE nr 2016/943” Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w nieodpłatnym spotkaniu  pn. „Ochrona produktu, znaku towarowego i marki – najnowsze trendy i orzecznictwo”, które poprowadzą eksperci kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Podczas spotkania omówione zostaną m. in.  tematy: Jakie są najważniejsze zmiany prawa unijnego...

Czytaj dalej

W dniu 26 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się „III Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Prawne i organizacyjne aspekty wdrożenia rozporządzenia o ochronie danych (RODO)”. Podczas spotkania poruszone zostaną istotne zagadnienia w procesie dostosowywania do przepisów RODO. Prelegenci poszukają odpowiedzi...

Czytaj dalej

IAB Polska zaprasza na szkolenie warsztatowe pn. „Jak wdrożyć RODO w branży interaktywnej?”, które odbędzie się w dniach 26-27 października 2017 r. w Warszawie. Podczas dwudniowego kompleksowego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi przepisami oraz z procedurą wdrożenia RODO, z...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 24-25 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się największe spotkanie branżowe w obszarze zarządzania danymi i ich analizy – Data Analytics Forum 2017. W gronie doświadczonych ekspertów swoją prelekcję pt. „Business Intelligence a RODO – jak wejście nowych...

Czytaj dalej

Forum Rynku Zdrowia jest jednym z największych wydarzeń poświęconych systemowi ochrony zdrowia w Polsce, a jego trzynasta edycja odbędzie się w Warszawie w dniach 23-24 października 2017 r. Drugiego dnia Forum dr Karolina Libront weźmie udział w debacie pt. „Szpital...

Czytaj dalej

W dniu 19 października 2017 r. w Warszawie odbędzie się ósma edycja Konferencji Programu Współpraca w Ochronie Praw. Podobnie jak w latach ubiegłych, program konferencji obejmie tematy związane z ochroną własności intelektualnej. Z przyjemnością informujemy, że w panelu eksperckim pt....

Czytaj dalej

Adwokat dr Jan Byrski i radca prawny Maciej Miąsko wystąpią podczas warsztatu „Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy – wyzwania proceduralne i prawne”. Spotkanie odbędzie się w dniach 19-20 października 2017 r. w Warszawie. Eksperci Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Karol Juraszczyk;

W dniach 16-17 października 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Ochrona informacji przy współpracy branżowej zgodnej z prawem konkurencji”. Drugiego dnia spotkania r.pr. Karol Juraszczyk omówi kwestię wpływu unijnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na sporządzanie umów...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że Uchwałą Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 26 września 2017 r., Profesor dr hab. Elżbieta Traple została uhonorowana odznaką „Adwokatura Zasłużonym”. Uroczyste wręczenie odznaki odbyło się w dniu 7 października 2017 r. w Krakowie podczas Jubileuszu...

Czytaj dalej

Urząd Patentowy RP  zaprasza do udziału w bezpłatnych seminariach poświęconych naruszeniom praw własności intelektualnej. Wydarzenia organizowane we współpracy z Politechniką Warszawską odbędą się w dniach 9-10 października 2017 r. w Małej Auli Politechniki podczas XI Międzynarodowej Warszawskiej Wystawy Wynalazków IWIS...

Czytaj dalej

Szkolenie „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” odbędą się w dniu 5  października 2017 r. Spotkanie podzielone zostanie na cztery główne części: Wdrożenie...

Czytaj dalej

W dniu 7 października 2017 r. odbędzie się inauguracja studiów podyplomowych Instytutu Nauk Prawnych PAN „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych”. Celem dwusemestralnych studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych” jest kształcenie osób przygotowujących się do wykonywania funkcji inspektora ochrony danych...

Czytaj dalej

W dniach 27-28 września 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. Nowe zasady kontroli GIODO – wyzwania prawne i organizacyjne. Podczas spotkania adw. dr Jan Byrski wygłosi prelekcję „RODO a nowy projekt polskiej ustawy o Ochronie Danych Osobowych –zakres...

Czytaj dalej

Ogrom zmian prawnych pojawiających się w ostatnim czasie znacząco wpływa na funkcjonowanie firm na rynku. Dla osób zajmujących stanowiska związanie z przeciwdziałaniem nadużyciom szczególnie istotna jest aktualizacja i prawidłowa interpretacja zmian prawnych, regulacji i rozporządzeń. Warsztat adresowany jest w szczególności...

Czytaj dalej

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, prawie konkurencji, prawie nowych technologii i prawie cywilnym. Jest adwokatem i starszym Partnerem Kancelarii. Członek Stowarzyszenia Prawa Konkurencji, Stowarzyszenia Prawa Własności Przemysłowej, arbiter Sądu Polubownego ds. Domen...

Czytaj dalej

PLNOG (Polish Network Operators Group) jest jedną z największych konferencji, skierowaną do osób z branży telekomunikacyjnej. Jej kolejna edycja obędzie się w Krakowie w dniach 25-26 września 2017 r. Z przyjemnością informujemy, że eksperci z kancelarii Traple Konarski Podrecki i...

Czytaj dalej

W dniach 21-22 września 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja pn. „Dyrektywa PSD 2 – kluczowe zmiany na rynku usług płatniczych”. Pierwszego dnia wydarzenia eksperci z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zaprezentują następujące tematy: Mała instytucja Płatnicza i...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że rz. pat. Aleksandra Młoczkowska została członkiem komitetu INTA, który w latach 2018-2019 będzie zajmował się ochroną znaków towarowych w Internecie. Komitet ds. ochrony znaków towarowych w Internecie (Internet Committee) opracowuje i propaguje zasady Stowarzyszenia INTA w...

Czytaj dalej

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

IAB Polska zaprasza na szkolenie warsztatowe pn. „Jak wdrożyć RODO w branży interaktywnej?”, które odbędzie się w dniach 18-19 września 2017 r. w Warszawie. Podczas dwudniowego kompleksowego szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z nowymi przepisami oraz z procedurą wdrożenia RODO, z...

Czytaj dalej

W dniach 13-14 września 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pn. „Schematy i rachunki płatnicze w świetle nowych regulacji”. Podczas spotkania poruszone zostaną m. in. zagadnienia: Jakie zagrożenia może generować dostęp TPP do rachunku bankowego, Czy wdrożenie dyrektywy PAD...

Czytaj dalej

W dniu 6 września 2017 r. w Warszawie odbędzie się szkolenie pt. „Ochrona informacji poufnych i know-how w praktyce – zmiany systemu ochrony wynikające z uchwalenia dyrektywy UE nr 2016/943” Ochrona informacji poufnych i know – how ma kluczowe znaczenie...

Czytaj dalej

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania...

Czytaj dalej

W dniu dzisiejszym wchodzi w życie ustawa z 15 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oferuje pomoc prawną w zakresie stosowania nowego aktu prawnego. W...

Czytaj dalej

W dniach 26-27 czerwca 2017 r. eksperci z kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy będą prelegentami podczas warsztatów pn. Rynek Usług Płatniczych w świetle Dyrektywy PSDII. Wśród poruszanych tematów pojawią się następujące prelekcje naszych prawników: Działalność TPP a nowe obowiązki...

Czytaj dalej

Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB) i kancelaria Traple Konarski Podrecki  Wspólnicy zapraszają na szkolenie „Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych – Projekt implementacji PSD 2”, które odbędzie się w dniu 22 czerwca 2017 r. w Warszawie. Celem szkolenia jest...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniu 22 czerwca 2017 r. w Klubie Adwokatów w Krakowie adw. Xawery Konarski i mec. Tomasz Grzegory (Head of Legal – Eastern Europe at Google) poprowadzą wykład pt. „Usługi chmury obliczeniowej a działalność kancelarii adwokackich”. Wykład zaliczany jest do...

Czytaj dalej

W dniach 21-22 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwsza edycja Forum „Target: Klient zamożny -Skuteczne strategie promocji produktów luksusowych i premium”. Drugiego dnia wydarzenia adwokat dr hab. Paweł Podrecki poprowadzi wstęp do dyskusji panelowej pt. „Integracja wysiłków dla...

Czytaj dalej

W dniu 20 czerwca 2017 r. w INP PAN w Warszawie odbędzie się II Ogólnopolska Konferencja Dostępu do informacji publicznej. Aktualne problemy dostępu do informacji i jej ponownego wykorzystania. Wydarzenie zostało podzielone na dwie główne części: I – wykłady ekspertów,...

Czytaj dalej

Bezpieczeństwo cyfrowe w w perspektywie nowych zmian prawnych to temat przewodni warsztatów pn. „Digital & IT Security„, które odbędą się w Warszawie w dniach 19-20 czerwca 2017 r. Podczas wydarzenia omówione zostaną m. in. zagadnienia: Cyber Security dla prawników, zarządzanie...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i  Wspólnicy została członkiem międzynarodowej sieci  Lexing. Lexing jest pierwszą siecią zrzeszającą prawników i  kancelarie specjalizujące się w prawie nowych technologii oraz prawie cyfrowym. Sieć Lexing została stworzona z inicjatywy Alaina Bensoussana,...

Czytaj dalej

Urząd Patentowy RP zaprasza do wzięcia udziału w Sympozjum naukowym „Ochrona znaków towarowych i wzorów przemysłowych w Unii Europejskiej”, które odbędzie się w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Warszawie. W programie wydarzenia uwzględnione zostały m.in. zagadnienia: używanie znaku towarowego...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniu 5 czerwca 2017 r. w Warszawie odbędzie się konferencja Big Data, podczas której adwokat Xawery Konarski wygłosi prelekcję pt. „RODO a Big Data”. Konferencja adresowana jest w szczególności do: menedżerów i dyrektorów IT, analityków, menedżerów działów marketingu, sprzedaży, obsługi...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
dr Piotr Wasilewski;

Gdzie leży granica swobodnego wyrażania własnych opinii a zaczyna się naruszenie prawa? Jak skutecznie żądać usunięcia bezprawnych treści, a jak bronić się przed nieuprawnionymi żądaniami? Kto tak naprawdę odpowiada za bezprawne treści w Internecie? Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na te i...

Czytaj dalej

W dniu 26 maja 2017 r. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Komisję Prawa Autorskiego. W skład Komisji wchodzi 30 arbitrów zgłoszonych przez organizacje zbiorowego zarządzania oraz stowarzyszenia twórców, artystów wykonawców i producentów, a także organizacje zrzeszające podmioty korzystające z...

Czytaj dalej

Mamy przyjemność poinformować, że dr Anna Sokołowska-Ławniczak, Rzecznik patentowy, Partner oraz Aleksandra Młoczkowska, Rzecznik patentowy uczestniczyły w dorocznym spotkaniu INTA (International Trademark Association). Konferencja jest największym  i najważniejszym na świecie wydarzeniem w roku dotyczącym szeroko pojętej własności intelektualnej. W tym roku...

Czytaj dalej

Warsztaty „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym” odbędą się w dniu 24  maja 2017 r. Spotkanie podzielone zostanie na cztery główne części: Wdrożenie...

Czytaj dalej

Katedra Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska, Pracownia Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej „Ochrona danych osobowych w kontekście zmian prawa”, która odbędzie się dnia 22 maja 2017 r. w Gdańsku....

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Forum Prawa IT i nowych technologii odbędzie się w Warszawie w dniach 10-11 maja 2017 r. Organizatorem wydarzenia jest Puls Biznesu. Podczas konferencji omówione zostaną bardzo istotne kwestie, których nieznajomość  bądź nieprawidłowa interpretacja może narazić firmę na trudności.  W trakcie...

Czytaj dalej

W dniu 28 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyło się Inauguracyjne posiedzenie Rady PIIT w 13. kadencji 2017-2019. Z przyjemnością informujemy, że adwokat Xawery Konarski, Starszy Partner został wybrany wiceprezesem Zarządu Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jest również członkiem Rady...

Czytaj dalej

XXI Kongres ABI odbędzie się w dniach 27 – 28 kwietnia 2017 r., w Pałacu Odrowążów, w Chlewiskach. Tematem przewodnim spotkania będą przygotowanie do pełnienia funkcji inspektora ochrony danych oraz przygotowanie do wdrożenia i stosowania przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie...

Czytaj dalej

W dniach 27-29 kwietnia 2017 r. w Krakowie odbędzie się Konferencja pn. „25th International Medical Students’ Conference”. International Medical Students’ Conference (IMSC) jest to międzynarodowe wydarzenie corocznie organizowane przez Studenckie Towarzystwo Naukowe Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. IMSC składa się z 24 sesji tematycznych, będących...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniu 26 kwietnia 2017 r. w Hotelu Regent w Warszawie odbędzie się Konferencja IDC Security Roadshow 2017 – Information Security in the Multi-Platform Era. Kluczowymi tematami IDC Security Roadshow 2017, w wieloaspektowym podejściu do bezpieczeństwa informacji będą: Ochrona punktów...

Czytaj dalej

Szkolenie pn. „Umowy na utrzymanie, serwis i rozwój systemów IT – najlepsze praktyki i sporne kwestie” odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Poprowadzą je eksperci z naszej kancelarii – adw. Xawery Konarski, Starszy Partner i r.pr....

Czytaj dalej
Uczestnicy:
dr Piotr Wasilewski;

Gdzie leży granica swobodnego wyrażania własnych opinii a zaczyna się naruszenie prawa? Jak skutecznie żądać usunięcia bezprawnych treści, a jak bronić się przed nieuprawnionymi żądaniami? Kto tak naprawdę odpowiada za bezprawne treści w Internecie? Udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na te i...

Czytaj dalej

Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zaprasza do udziału w bezpłatnych warsztatach pn. „Branża spożywcza w obliczu ustawy o nieuczciwym wykorzystaniu przewagi kontraktowej”, które odbędą się 25 kwietnia 2017 r. Polski rynek artykułów spożywczych systematycznie rozwija się, a jego szacowana...

Czytaj dalej

W dniu 20 kwietnia 2017 r. ogłoszone zostały wyniki 15. edycji Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolitej. Miło nam poinformować, że Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy otrzymała tytuł lidera w zakresie Prawa własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego, a także...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 21-22 kwietnia 2017 r. we Wrocławiu odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Legal Innovation . Konferencja organizowana jest przez Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE), działające na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego i Sąd Apelacyjny...

Czytaj dalej

Szkolenie pt. „Ochrona danych osobowych – Dostosowanie przedsiębiorców do ogólnego rozporządzenia o ochronie danych” odbędzie się dnia 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie. Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów dostosowania działalności przedsiębiorców  do nowych przepisów oraz przedstawienie działań dostosowawczych i...

Czytaj dalej

W dniach 20 i 21 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pn. „Implementacja RODO – wyzwania procesowe i strukturalne”. Podczas drugiego dnia spotkania eksperci z naszej kancelarii omówią następujące kwestie: „Profilowanie danych osobowych w RODO – aktualne wyzwania...

Czytaj dalej

Mamy przyjemność poinformować, że w tegorocznej edycji Chambers Europe Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz jej prawnicy zostali ponownie wysoko zarekomendowani w następujących dziedzinach: Intellectual Property (Band 2),TMT (Band 2). Indywidualne wyróżnienia otrzymali: Intellectual Property – Prof. Elżbieta Traple...

Czytaj dalej

W dniach 8-9 maja 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pn. Rachunki podstawowe i schematy płatnicze w świetle najnowszych regulacji. W dniu 8.02.2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o usługach płatniczych, nakładająca na dostawców usług płatniczych obowiązek oferowania...

Czytaj dalej

W dniu 6 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się Kongres Bezpieczeństwa Sieci. Wydarzenie skoncentruje się wokół trzech sesji tematycznych: Firewall & VPN, Secure Mail oraz Network Security. Podczas Kongresu r. pr. Agnieszka Wachowska i apl. radc. Joanna Jastrząb omówią...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja RIBA Forum (RODO-INNOWACJE-BEZPIECZEŃSTWO-AUDYT). RIBA Forum to wydarzenie poświęcone zmianom, które dotyczą ochrony danych. Drugiego dnia Forum adwokat Xawery Konarski weźmie udział w panelu dyskusyjnym „Czy ktoś to koordynuje – czyli...

Czytaj dalej

Już po raz dziesiąty magazyn Computerworld zaprasza na konferencję SEMAFOR – Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT, która odbędzie się w Warszawie w dniach 30-31 marca 2017 r. Konferencja SEMAFOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń związanym ze światem bezpieczeństwa informacji i...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniu 29 marca 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Prawo w projektach chmury obliczeniowej”. W trakcie spotkania przedstawione zostanie aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, a także stanowiska organów regulacyjnych. Dokonana zostanie również praktyczna analiza projektów...

Czytaj dalej

W dniu 23 marca 2017 r. Polityka Insight ogłosiła wyniki drugiej edycji rankingu kancelarii regulacyjnych. Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy otrzymała wyróżnienia w kategoriach: Dane osobowe – grupa 1Telekomunikacja – grupa 1Konkurencja – grupa 3...

Czytaj dalej

Piąta edycja Międzynarodowego Kongresu Płatności Bezgotówkowych odbędzie się w dniach 21-22 marca 2017 r. w Warszawie. Hasłem przewodnim tegorocznego spotkania będzie „Nowy ład bezgotówkowy. 50 lat kart płatniczych w Polsce”. W trakcie obrad tegorocznego Kongresu poruszone zostaną najistotniejsze z bieżących...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że w rankingu Chambers Global 2017 Profesor dr hab. Elżbieta Traple otrzymała wyróżnienie indywidualne (Band 1) i po raz kolejny została uznana za jednego z najlepszych ekspertów w dziedzinie IP w Polsce. W tej samej dziedzinie wyróżnienie...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej Uniwersytetu Wrocławskiego zaprasza na spotkanie w ramach cyklu Akademia Prawa i Internetu, które odbędzie się 9 marca 2017 r. we Wrocławiu. Spotkanie poprowadzi adw. Xawery Konarski omawiając temat „Ogólne unijne rozporządzenie w...

Czytaj dalej

W dniach 9-10 marca 2017 r. w Warszawie odbędzie się IV Administrative Directors Summit. W ramach dorocznego Administrative Directors Summit spotykają się profesjonaliści zarządzania procesami administracyjnymi w największych firmach w Polsce, aby poprzez wymianę różnorodnych, unikalnych doświadczeń i najlepszych praktyk...

Czytaj dalej

W dniach 6-7 marca 2017 r. w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Umowy IT – pułapki prawne, zabezpieczenia i praktyczne rozwiązania”. W trakcie spotkania omówione zostaną zagadnienia praktyczne, które pozwolą lepiej zabezpieczyć interesy stron umowy. Eksperci kancelarii Traple Konarski Podrecki...

Czytaj dalej

W dniu 2 marca 2017 roku w Warszawie odbędzie się Konferencja pt. „EDU IT TRENDS – Nowoczesne technologie dla uczelni wyższych”. Celem wydarzenia jest przybliżenie zagadnień informatyzacji szkolnictwa wyższego, a także umożliwienie władzom uczelni zapoznania się z nowoczesnymi trendami i...

Czytaj dalej

Do wynegocjowania postanowień oraz zarządzania realizacją umów na utrzymanie, serwis oraz rozwój systemu IT często nie przykłada się niestety tak dużej wagi i znaczenia jak do umów wdrożeniowych dotyczących systemów IT. Tymczasem umowy te są kluczowe dla zapewnienia sprawnego działania...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że po raz kolejny Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy otrzymała srebrne wyróżnienie w prestiżowym rankingu World Trademark Review 1000– The World’s Leading Trademark Professionals 2017 i tym samym została zaliczona do grona najlepszych w Polsce firm...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniu 22 lutego 2017 r. w Krakowie odbędzie się Konferencja Data Center. Wydarzenie poświęcone jest technologiom, środowiskom i narzędziom gwarantującym niezawodny i przede wszystkim bezpieczny dostęp do baz danych. Tematyka konferencji obejmie też rozwiązania obecnie stosowane w projektowaniu i...

Czytaj dalej

Konferencja o wykonywaniu funkcji inspektora ochrony danych odbędzie się 14 lutego 2017 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Wydarzenie organizowane jest przez GIODO oraz PAN. Spotkanie podzielone zostało na trzy sesje tematyczne, podczas których omówione zostaną takie kwestie jak: podstawy...

Czytaj dalej

Warsztaty pt. „Reklamacje na rynku finansowym”, których organizatorem jest Puls Biznesu, odbędą się w Warszawie w dniach 9-10 lutego 2017 r. Celem spotkania jest zaprezentowanie wpływu ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym na proces...

Czytaj dalej

W dniu 27 stycznia 2017 r. podczas spotkania grup roboczych Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (BPCC) ds. TMT i ochrony zdrowia podjęta zostanie próba omówienia konsekwencji związanych z wprowadzeniem zakazu reklamy leków OTC i suplementów diety. W trakcie spotkania omówiony zostanie także...

Czytaj dalej

W dniu 25 stycznia 2017 r. został wydany wyrok TSUE w sprawie C‑367/15 dotyczący zgodności przepisu polskiej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidującego zryczałtowane odszkodowanie za naruszenie autorskich praw majątkowych w wysokości dwukrotności stosownej opłaty licencyjnej. Wyrok TSUE...

Czytaj dalej

Szkolenie pt. „Najnowsze zmiany prawne na rynku usług płatniczych – Nowelizacja ustawy o usługach płatniczych” organizowane przez Fundację Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego (FROB)  odbędzie się już 26 stycznia 2017 r. w Warszawie. W dniu 9 grudnia 2016 r. został ostatecznie zakończony...

Czytaj dalej

W dniu 26 stycznia 2017 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja „Doskonalenie wykonywania funkcji ABI – drugi rok doświadczeń”. Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Administratorów Bezpieczeństwa Informacji i Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej. Agenda i szczegóły wydarzenia dostępne są tutaj. Udział...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że od stycznia 2017 r. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została członkiem Brytyjsko-Polskiej Izby Handlowej (British Polish Chamber of Commerce). BPCC jest organizacją  od 1992 roku działającą na rzecz rozwoju polsko-brytyjskiej współpracy gospodarczej. Misją i głównym...

Czytaj dalej

19 stycznia 2017 r. adw. Xawery Konarski i r.pr. Agnieszka Wachowska poprowadzą szkolenie pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”. Szczegółowy program wydarzenia...

Czytaj dalej

„Europejska kinematografia wobec piractwa i wyzwań cyfrowej rzeczywistości” to temat Europejskiej Konferencji Filmowej, która odbędzie się 9 grudnia 2016 r. we Wrocławiu. Głównym celem konferencji jest podjęcie merytorycznej dyskusji o cyfrowej dystrybucji dzieł kinematograficznych, piractwie, mechanizmach wsparcia produkcji filmowych oraz...

Czytaj dalej

IX Konferencja Central European Electronic Card – Warsaw 2016 odbędzie się w dniach 7-8 grudnia 2016 r. w Hotelu Novotel Warszawa Centrum. CEEC jest najważniejszym corocznym spotkaniem szeroko rozumianej branży kartowej z Polski i Europy Centralnej. Konferencja Central European Electronic Card...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

II edycja Dnia Otwartego IT w Administracji odbędzie się 6 grudnia 2016 r. Spotkanie poświęcone zostanie problematyce szeroko pojętej e-administracji, technologiom informatycznym oraz zagadnieniom prawnym dotyczącym IT w sektorze publicznym. Jednym z prelegentów Dnia Otwartego IT w Administracji będzie adw....

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że z początkiem grudnia br. Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została członkiem ASPIRE. ASPIRE reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych i jest największą tego typu organizacja w Polsce, zrzeszającą ponad 150 podmiotów, głównie...

Czytaj dalej

W dniach 5-6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Uregulowania prawne w branży IT”. Celem spotkania jest przedstawienie problematyki związanej z zawieraniem umów, nie tylko wdrożeniowych, a także zmian prawa dotyczącego tematyki IT. Ponadto omówione zostaną zagadnienia praktyczne,...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Już 29 listopada 2016 r. w Warszawie odbędzie się warsztat pt. „Prawo w projektach chmury obliczeniowej”. W trakcie spotkania zostanie przedstawione aktualne orzecznictwo sądów polskich, zagranicznych oraz TSUE, a także stanowiska organów regulacyjnych. Dokonana zostanie również praktyczna analiza projektów realizowanych...

Czytaj dalej

22 listopada 2016 r. w siedzibie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji odbędzie się szkolenie pt. „Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych 2016r. Nowe wymagania wynikające z dyrektywy klasycznej 2014/24/UE”, które poprowadzą eksperci naszej kancelarii – r.pr. Marta Kittel i r.pr. Tomasz...

Czytaj dalej

Ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego „Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji” odbędzie się w dniach 17-18 listopada 2016 r. w Gdańsku. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmować...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że radca prawny dr Zbigniew Pinkalski zajął 5 miejsce w 5. edycji konkursu Rising Stars Prawnicy– liderzy jutra. Wśród kryteriów konkursu, poza wiekiem znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza umiejętność łączenia...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 14-15 listopada 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Zarządzenie promocjami w branży retail. Techniki i strategie tworzenia efektywnych kampanii promocyjnych”, których organizatorem jest Rzeczpospolita. Podczas pierwszego dnia spotkania swoją prelekcję pt. „Prawo i promocje w branży retail...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 27-28 października 2016 r.  w Warszawie odbędzie się piąta edycja międzynarodowej konferencji CopyCamp. CopyCamp jest miejscem zrównoważonej i wielostronnej debaty o prawie autorskim. W tym roku głównym celem organizatorów jest wykorzystanie szczególnego dorobku CopyCampu do wsparcia dialogu wokół...

Czytaj dalej

W dniach 26-27 października 2016 roku w Warszawie odbędą się warsztaty pt. „Problematyczne aspekty bezpieczeństwa transakcji elektronicznych w świetle najnowszych regulacji”. Prelegentami z ramienia Kancelarii Traple Konarski Podrecki i  Wspólnicy będą: adw. dr Jan Byrski, Agata Marcinkowska oraz r.pr. Leszek...

Czytaj dalej

W dniu 25 października 2016 r. na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbędzie się V Kongres eHandlu. Podczas Kongresu swoją prelekcję pt. „E-commerce – najnowsze regulacje, czyli jak to się robi okiem prawnika” wygłoszą adw. dr Jan Byrski i r....

Czytaj dalej

W dniach 25-26 października 2016 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbędzie się  Konferencja pt. „Informatyzacja Sądownictwa w Polsce z perspektywy 5 lat”, której organizatorem jest Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej (CBKE). Celem Konferencji jest pogłębienie integracji środowiska skupionego...

Czytaj dalej

W dniu 20 października 2016 r. w Warszawie odbędzie się „Konferencja Ochrony Danych Osobowych. Nowe rozwiązania wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych w UE”. Organizatorem wydarzenia jest Wydawnictwo C. H. Beck. Celem konferencji jest przedstawienie i omówienie nowych rozwiązań, podzielonych...

Czytaj dalej

13 października 2016 r. w Warszawie, adw. Xawery Konarski i adw. dr Jan Byrski poprowadzą seminarium „Nowe obowiązki banków wprowadzone ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO)”. W dniu 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 12-13 października 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Ochrona danych przy transferze pracowników a rola działu HR„, których organizatorem jest MM Conferences. Współcześnie pracodawcy coraz częściej spotykają się z koniecznością transferu danych osobowych pracowników. W praktyce wynika...

Czytaj dalej

W dniach 10-11 października 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty zatytułowane „Nowe regulacje w zakresie ochrony danych osobowych w sektorze finansowym”. Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 roku, jednakże instytucje finansowe już...

Czytaj dalej

W imieniu Koła Naukowego Prawa Własności Intelektualnej TBSP UJ zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Dozwolony użytek dóbr chronionych prawami własności intelektualnej”, która odbędzie się 30 września 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem konferencji...

Czytaj dalej

W dniach 28-30 września 2016 r. odbędzie się V Kongres Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2016. Specjalistyczny Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych – FinReg organizowany przez Instytut Allerhanda od 2011 roku, pod patronatem głównych instytucji tworzących sieć bezpieczeństwa finansowego, a obecnie...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w seminarium pt. „Unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)  – compliance w branży ubezpieczeniowej”, które odbędzie się 26 września 2016 r. W dniu 24 maja 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679...

Czytaj dalej

Już 21 września 2016 r. adw. Xawery Konarski i r. pr. Agnieszka Wachowska poprowadzą szkolenie pt. „Niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy IT – co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym”. Szczegółowy...

Czytaj dalej

W dniach 19-20 września 2016 r. odbędą się warsztaty organizowane przez MM Conferences pod nazwą „Problematyka Usług Płatniczych w branży telekomunikacyjnej”. Pierwszego dnia wydarzenia adw. dr Jan Byrski omówi kwestię nadzoru KNF nad dostawcami usług płatniczych prowadzących działalność telekomunikacyjną. Ponadto poruszone...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

Szósta edycja spotkania IT Professional Security Campodbędzie się w dniach 19-20 września 2016 r. w Hotelu Mercure Dosłońce Conference & Spa. W trakcie Campu kompleksowo omówione zostaną zagadnienia związane z: ochroną systemów i baz danych, wirtualizacją oraz zabezpieczaniem firmowych sieci przed włamaniami. Głównym...

Czytaj dalej

W dniach 14-15 września 2016 r. w Warszawie odbędzie się Konferencja Security Case Study. Wydarzenie to kolejny już raz organizowane jest przez praktyków, ludzi, którzy na co dzień zajmują się zagadnieniami bezpieczeństwa teleinformatycznego, gotowych do dzielenia się swoim doświadczeniem i...

Czytaj dalej

W dniach 12-16 września 2016 r. w Cedzynie odbędzie się 35. Jubileuszowe Seminarium Rzeczników Patentowych Szkół Wyższych. W ramach Seminarium zaprezentowanych zostanie wiele zagadnień istotnych dla efektywnego zarządzania własnością intelektualną w placówkach naukowych, m.in. transferu technologii, ochrony wyników badań naukowych,...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu, którego celem jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi najnowszych zmian prawnych na rynku usług płatniczych oraz umożliwienie nabycia wiedzy i umiejętności pozwalających na swobodne stosowanie aktualnych rozwiązań prawnych w codziennej praktyce. Szkolenie zostanie poprowadzone przez...

Czytaj dalej

24 czerwca 2016 r. w Auli Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie odbędzie się „VIII Kolokwium Jagiellońskie. Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stosowanie prawa  własności intelektualnej w Polsce”. Podczas konferencji omówione zostaną tematy: Dopuszczalność rejestracji znaków przestrzennych przedstawiających kształt...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
dr Piotr Wasilewski;

W dniach 23-24 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędą się warsztaty „Usługi i Klient w działalności Centrum Usług Wspólnych – wdrażanie usprawnień”. Przedmiotem wydarzenia będą m. in.: Kluczowe wskaźniki efektywności (KPI) stosowane w procesach pomiaru stopnia satysfakcji Klienta, Ocena dojrzałości...

Czytaj dalej

Dnia 21 czerwca br. odbędzie się Sympozjum naukowe „Znaki towarowe w Unii Europejskiej”, którego organizatorem jest Urząd Patentowy RP. W programie  uwzględnione zostały m.in. następujące zagadnienia: implementacja dyrektywy unijnej dotyczącej znaków towarowych, używanie znaków towarowych na terytorium państw Unii Europejskiej,...

Czytaj dalej

Zapraszamy do udziału w warsztatach „Ochrona marki w świetle najnowszych regulacji”, które odbędą się w dniach 20-21 czerwca 2016 r. w Centrum Konferencyjnym GOLDEN FLOOR w Warszawie. Główne zagadnienia, które zostaną poruszone to m.in.: Nowy system rejestracji znaków towarowych –...

Czytaj dalej

W dniach 20-21 czerwca 2016 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędą się warsztaty pt.: „Postępowanie przed KNF – procedury i praktyki rynku”. Podczas wydarzenia poruszone zostaną tematy: standaryzacja działań Komisji Nadzoru Finansowego, kontrole prowadzone przez KNF a tajemnica bankowa,...

Czytaj dalej

W dniu 4 maja 2016 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej opublikowane zostało unijne Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Zastąpi ono dotychczasową ustawę o ochronie danych osobowych, wpływ będzie miało również na regulację dotyczące prywatności, w tym w zakresie...

Czytaj dalej

Instytut Nauk Prawnych PAN zaprasza na seminarium naukowe pt. „Rekompensata publiczna – nowy środek skutecznej eliminacji niepożądanych zjawisk rynkowych przez Prezesa UOKiK?”, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2016 r. w Pałacu Staszica w Warszawie. Program wydarzenia: wprowadzenie do...

Czytaj dalej

Dnia 6 czerwca  2016 r. na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród w Konkursie im. dr. Pawła Stępki. Miło nam poinformować, że za najlepsze wydawnictwo naukowe i popularnonaukowe został nagrodzony dr Zbigniew Pinkalski za pracę pt....

Czytaj dalej

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych warsztatach: „Tajemnica przedsiębiorstwa – co wyniknie z harmonizacji unijnej dla przedsiębiorców polskich?”, które odbędą się 7 czerwca 2016 r. w Warszawie. Na początku 2016 r. doszło do uzgodnienia treści projektu nowej dyrektywy unijnej o ochronie...

Czytaj dalej

W dniach 6-7 czerwca 2016 r. w Warszawie odbędzie warsztat pt. „Nowe ramy prawne ochrony danych osobowych – obowiązki i wyzwania dla przedsiębiorców”, którego organizatorem jest MM Conferences. Pierwszego dnia wydarzenia swoje prelekcje wygłoszą adw. Xawery Konarski  („Nowe zasady profilowania”)...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została członkiem International Trademark Association (INTA). INTA jest największym na świecie stowarzyszeniem właścicieli znaków towarowych oraz specjalistów zajmujących się prawem własności intelektualnej stworzonym w celu promocji ochrony praw konsumentów i właścicieli...

Czytaj dalej

W drugiej połowie 2015 r. przyjęte zostały dwa akty prawne, które wyznaczają nowe zasady przetwarzania danych przez podmioty ubezpieczeniowe. Na poziomie krajowym, w dniu 11 września 2015 r. uchwalona została ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Jej przepisy w istotnej...

Czytaj dalej

Serdecznie zapraszamydo udziału w Ogólnopolskiej Konferencji „Jednolity wymiar prawa własności intelektualnej w Europie XXI wieku – z perspektywy praktyka prawa”. Prelegenci Konferencji skupią się na przedstawieniu praktycznych zagadnień dotyczących praw własności intelektualnej: eksterytorialnego charakteru Internetu, zasad jednolitego rynku, swobodnego przepływu...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy oraz jej eksperci zostali ponownie wyróżnieni w rankingu Chambers Europe 2016 opublikowanym dnia 25 kwietnia 2016 r. Kancelaria zajęła pozycję lidera w dziedzinie TMT (Band 1) oraz wicelidera w dziedzinie...

Czytaj dalej

W dniach 20-22 kwietnia 2016 r. z Zakopanem odbędzie się już trzecia edycja Forum Kierowników IT w Administracji. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do przedstawicieli instytucji publicznych, odpowiedzialnych za informatyzację swoich jednostek. Głównym celem wydarzenia jest wymiana doświadczeń i promocja...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona w rankingu kancelarii prawnych opublikowanym w dniu 19 kwietnia br. przez dziennik „Rzeczpospolita”. Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy ponownie uzyskała tytuł lidera w kategorii „Prawo własności intelektualnej i...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

W dniach 13-14 czerwca 2016 r. w Hotelu Zamek Gniew odbędzie się konferencja IT Professional Camp – Wirtualizacja i rozwiązania cloudowe. W trakcie IT Professional Campu omówione zostaną m.in. następujące zagadnienia: Wirtualizacja czy chmura – jak wdrożyć środowisko wirtualizacyjne w...

Czytaj dalej

ENSI Kancelaria Ekspertów zaprasza na jubileuszowy XX Kongres ABI, który odbędzie się w dniach 12 – 14 kwietnia 2016 r. Tematem konferencji będzie podsumowanie roku istnienia funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji oraz wiążące się z nią nowe wyzwania i perspektywy na...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że z dniem 11 kwietnia 2016 r.  Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została członkiem Krajowej Rady Suplementów i Odżywek (KRSiO).

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 6 i 7 kwietnia 2016 r. w Opolu już po raz drugi odbędzie się „Forum prawa mediów elektronicznych Europa Cyfrowa”, organizowane przy udziale pracowników Uniwersytetów Opolskiego, Szczecińskiego i Wrocławskiego oraz Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej...

Czytaj dalej

W dniach 4-5 kwietnia 2016 r., w Centrum Konferencyjnym Golden Floor w Warszawie, odbędą się warsztaty zatytułowane „Outsourcing bankowy – organizacja, zarządzanie i kontrola czynności powierzonych”. Głównymi zagadnieniami, które zostaną poruszone podczas tego wydarzenia będą: Regulacje prawne dotyczące outsourcingu bankowego...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Xawery Konarski;

W dniach 30-31 marca 2016 r., w Hotelu Regent w Warszawie, odbędą się warsztaty zatytułowane „Prawo kontraktów IT”. Drugiego dnia warsztatów adw. Xawery Konarski, Starszy Partner w Kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy wygłosi prelekcję pt. "Spory w umowach IT...

Czytaj dalej
Uczestnicy:
Agnieszka Wachowska;

Już po raz dziewiąty stowarzyszenia ISSA Polska, ISACA Warsaw Chapter oraz magazyn Computerworld zapraszają na konferencję SEMAFOR – Forum Bezpieczeństwa i Audytu IT, która odbędzie się w Warszawie w dniach 17-18 marca 2016. Konferencja SEMAFOR jest jednym z najważniejszych wydarzeń...

Czytaj dalej

W dniu 3 marca 2016 r. w Warszawie odbędzie się IV Kongres eHandlu, którego organizatorem jest Fundacja Polak 2.0. Podczas Kongresu swoją prelekcję pt. Ochrona danych osobowych w działalności e-commerce wygłosi Michał Bienias. Zapraszamy do udziału.

Czytaj dalej

Polityka Insight 28 stycznia br. ogłoszono wyniki pierwszej edycji Rankingu kancelarii regulacyjnych Polityki Insight. Miło nam poinformować, że Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy zajęła drugą pozycję wśród kancelarii świadczących usługi z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Ranking kancelarii regulacyjnych obejmuje kancelarie...

Czytaj dalej

W dniu 23 listopada 2015r. odbyła się w salach Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie konferencja organizowana przez Komisję Konkurencji Międzynarodowej Izby Handlowej w Polsce (ICC Polska). Konferencja dotyczyła budowania programów zgodności z prawem konkurencji. W trakcie spotkań zaprezentowano „Zestaw...

Czytaj dalej

W dniach 28-30 października br. odbyło się w Katowicach Forum dla Wolności i Rozwoju, zrzeszające ekspertów dziedzinowych oraz przedstawicieli świata biznesu, nauki i polityki. Podczas Forum swoją prelekcję w panelu „Innowacyjność” wygłosił m. in. dr hab. Paweł Podrecki, który w...

Czytaj dalej

Miło nam poinformować, że kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy została wyróżniona jako lider w rankingu kancelarii prawnych opublikowanym w dniu 14 maja 2015 r. przez dziennik „Rzeczpospolita”. Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy ponownie uzyskała tytuł lidera w kategorii „Prawo...

Czytaj dalej

Z przyjemnością informujemy o ponownych wyróżnieniach w rankingu Chambers Europe. W dniu 27 kwietnia 2015 r. ukazała się ponowna edycja rankingu Chambers Europe, w którym Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy ponownie zajęła pozycje lidera w dziedzinie TMT (Band 1)...

Czytaj dalej

Międzynarodowy ranking kancelarii prawnych The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2015 przyznał rekomendacje kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy w dziedzinach: TMT oraz własność intelektualna. Przyznano również indywidualne rekomendacje, które otrzymali: Prof. dr hab. Elżbieta Traple w zakresie prawa...

Czytaj dalej

Zespół prawa własności przemysłowej i ochrony marki został zauważony i wyróżniony przez World Trademark Review, niezależny serwis internetowy poświęcony tematyce ochrony znaków towarowych adresowany m.in.: do prawników wewnątrz firm na całym świecie. W rankingu WTR1000 za rok 2015 kancelarię Traple Konarski...

Czytaj dalej
Załaduj więcej