IP

30 lip 2020

Zapraszamy do lektury lipcowego numeru IP ALERT

W tym numerze znajdą Państwo:

  • Omówienie najnowszego wyroku Sądu Najwyższego dotyczący ryczałtowego odszkodowania z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich
  • Komentarz do wyroku TSUE z 9 lipca 2020 r. w sprawie Constantin Film vs YouTube i Google (C-264/19) – YouTube nie musi ujawniać wszystkich danych piratów internetowych
  • Najnowszy raport EUIPO – czy ochrona praw własności intelektualnej opłaca się przedsiębiorcom?
  • Oznaczenie BOOKING.COM ma charakter odróżniający – rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych
  • Omówienie wyroku NSA z dnia 4 marca 2020 r. (II GSK 3616/17) – Ważne powody nieużywania znaku towarowego
  • Nowe narzędzie umożliwiające ewidencję praw własności intelektualnej – WIPO PROOF