FinTech

19 lut 2021

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W treści przygotowanego opracowania znajdą Państwo omówienie:

  • projektowanej nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, która znajduje się już na etapie prac sejmowych;
  • przyszłych zmian w ustawie o usługach płatniczych;
  • najnowszego projektu prawa komunikacji elektronicznej.

Całość materiału uzupełnia zbiorcze przedstawienie najbardziej aktualnych inicjatyw kierowanych do instytucji finansowych, w tym z branży FinTech, podejmowanych przez regulatorów i inne instytucje na szczeblu krajowym oraz unijnym.