Alert Antyzatorowy

09 mar 2021

Prezes UOKiK wydał w lutym pierwsze cztery decyzje w sprawach zatorów płatniczych. Przeszło 90 innych postępowań jest ciągle w toku. W Alercie przypominamy najważniejsze kwestie dotyczące obowiązujących od ponad roku przepisów antyzatorowych:

  • kiedy opóźnianie się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych jest nadmierne?
  • skąd organ pozyskuje dane o transakcjach handlowych i terminach zapłaty?
  • kiedy Prezes UOKiK może odstąpić od nałożenia kary na przedsiębiorcę?
  • co powinien zrobić przedsiębiorca, gdy zostanie wobec niego wszczęte postępowanie?