Alert: Nowelizacja KPC – rozprawy zdalne i doręczenie pism przez portal informacyjny regulacją kodeksową

14 mar 2024

Ustawodawca wprowadza kolejne zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego. Od dzisiaj rozprawy zdalne i doręczanie pism przez portal informacyjny przestają być jedynie regulacją „covidową”.

Zachęcamy do zapoznania się z materiałem przygotowanym przez ekspertki TKP, mec. Beata Matusiewicz-Kulig oraz mec. Małgorzata Kutaj, w którym analizują nowe przepisy.

Z alertu można dowiedzieć się o:

  • aktualnych zmianach i tych planowanych, dotyczących doręczeń pism przez portal informacyjny, czy dostępu do akt sprawy za jego pośrednictwem,
  • nowych regulacjach dotyczących uczestnictwa w posiedzeniach zdalnych,
  • zmianach w postępowaniu dowodowym, dotyczących przeprowadzania dowodu na odległość, przesłuchania świadka w formie zdalnej, czy też prowadzenia dowodu z opinii biegłego.

Co istotne, od dzisiaj obowiązek posiadania konta w portalu informacyjnym obejmuje adwokatów, radców prawnych, rzeczników patentowych, Prokuratorię Generalną RP oraz biegłych sądowych wpisanych na listę.

Wprowadzone zmiany mają na celu usprawnienie postępowania sądowego, ale mogą wiązać się z wyzwaniami organizacyjnymi dla sądów oraz uczestników procesów sądowych.