Działalność instytucji finansowych w czasie pandemii Covid-19

03 kwi 2020

Obecna sytuacja gospodarcza wywołana przez pandemię COViD-19 posiada znaczący wpływ na działalność wielu przedsiębiorców, w tym instytucji finansowych. Z uwagi na występujące zagrożenia oraz wprowadzane ograniczenia dostrzec można szereg propozycji wsparcia kierowanych do szeroko pojmowanego sektora finansowego. W ramach niniejszego opracowania prezentujemy przegląd wybranych działań legislacyjnych oraz inicjatyw podejmowanych przez polskie oraz europejskiego organy nadzorcze, które w najbliższym czasie posiadać będą kluczowy wpływ na funkcjonowanie instytucji finansowych.