FinTech

31 lip 2022

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym Newsletterem FinTech dedykowanym dla szeroko pojmowanego sektora instytucji finansowych.

W numerze omawiamy:

  • zmiany prawne na poziomie UE w związku z przyjęciem i ogłoszeniem rozporządzenia w sprawie systemu pilotażowego dot. infrastruktur rynkowych opartych na technologii rozproszonego rejestru
  • nowelizację Kodeksu spółek handlowych, która już w październiku wprowadzi szereg zmian dotyczących m.in. prawa grup spółek oraz funkcjonowania rad nadzorczych 
  • ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych, która 29 lipca 2022 r. weszła w życie
  • postępujące prace nad nadchodzącymi regulacjami w zakresie kryptoaktywów oraz sygnaliści 
  • aktywność Polish Financial Supervision Authority – w kontekście wydanego komunikatu ws. stosowania wyłączenia z tytułu ograniczonej sieci oraz stanowiska w sprawie dobrych praktyk dotyczących funkcji compliance w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji 
  • Inicjatywy European Banking Authority – w związku z publikacją wytycznych określających rolę i obowiązki oficera ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu 

W aktualnym numerze Newslettera znajdą Państwo także informacje na temat najnowszych newsów sektora FinTech.