FinTech

30 wrz 2022

W numerze omawiamy m.in:

  • projekt tzw. ustawy antylichwiarskiej
  • najnowszy projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych (UD52)
  • inicjatywę KNF w zakresie uproszczenia postępowania licencyjnego dla platform crowdfundingowych
  • działania podejmowane przez Prezesa UOKiK – Tomasza Chróstnego – w zakresie postawienia zarzutów trzem bankom w sprawie naruszania zbiorowych interesów konsumentów w związku z wakacjami kredytowymi
  • wezwanie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego do zwiększenia zaangażowania organów nadzoru w kolegiach ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu